Statlig aggression mot colombiansk vänster

öppet brev till utrikesdepartementet.

Det har kommit till vår kännedom att polisen i Colombia angripit och genomfört en husrannsakan i en byggnad som användes av Colombias kommunistpartis ungdomsförbund (Juco). Under operationen bortfördes Juco-medlemmen Luis Carlos Bernal.

Vi protesterar mot denna statliga aggression. Genom åren har aktivister i den colombianska vänstern blivit bortförda, torterade och mördade i tusental i sin kamp för demokrati och rättvisa i Colombia. Nu trappas repression upp igen. Alvaro Uribes regering – som aktivt stöds av USA – har ända sedan den tillträdde angripit all opposition och inskränkt demokratiska fri- och rättigheter.

Den USA-sponsrade repressiva kampanj som genomförs under täckmanteln ”kriget mot terrorismen” har gett reaktionära regimer runt om i världen fria händer att ingripa mot människor som inte accepterar förtrycket. I Colombia är detta extremt tydligt. Colombia är ett av världens farligaste länder för politiska aktivister och fackföreningsaktiva. Den colombianska regimen är samtidigt ett av de största mottagarna av amerikanskt militärt och ekonomiskt bistånd. I dagarna avslöjades att amerikanska specialtrupper också operativt deltar i strid på regeringens sida.

Sverige har tidigare aktivt arbetat för fred i Colombia. Det arbetet har avstannat och den svenska rösten för upprätthållande av mänskliga rättigheter har tystnat i Colmbia, liksom på så många andra håll i världen. Det är en skamlig tystnad.

Regeringen envisas med att kalla Colombia för en demokrati fastän den colmbianska regimen understöder paramilitära trupper och som nu också själv ingriper mot den politiska oppositionen.

Ung Vänster kräver att den svenska regeringen fördömer angreppen mot Juco och det colombianska kommunistpartiet. Vi kräver också att svenska myndigheter kräver besked om Luis Carlos Bernals öde. En demokrati värd namnet kan inte bruka våld mot oppositionen. Eller har Anna Lindh och regeringen någon annan åsikt i just den här frågan, eftersom Colmbia är en nära USA-alllierad?

Ung Vänsters verkställande utskott
gm Ali Esbati, förbundsordförande

Polisen nonchalerar nazistiskt attentat

Ung Vänster Helsingborg har upprepade gånger sökt kontakt med polisen för att berätta om de händelser som inträffat efter attentatet natten till lördagen den 15 februari då två brandbomber kastades in i lokalen, som antändes. Trakasserierna har en lång historia. Bland annat har lokalens skyltfönster krossats flera gånger. Efter brandattentatet har angreppen fortsatt. Bland annat har affischer och klistermärken med rasistiskt budskap satts upp i anslutning till lokalen och Ung Vänsters ordförande i Helsingborg, Klara Persson, har telefontrakasserats i sitt hem av förmodade rasister.

Persson är idag mycket kritisk mot polisens agerande som hon betecknar som slappt och nonchalant.

– Polisen har hela tiden haft en avvisande och närmast ointresserad hållning. Droppen var när jag tog kontakt med dem efter telefontrakasserierna. Jag fick då vet att det inte gick att anmäla om jag inte visste vem det var som ringde.

– Det är helt absurt att man inte kan få göra en anmälan till polisen vars uppgift ska vara att skydda människor, kommenterar Klara Persson händelsen. Och under hela processen har vi inte fått någon information från polisen alls. Vi vet inte vad som pågår, säger Persson.

Ung Vänster har mottagit tips från boende i kringliggande bostäder. Dessa människor har uttryckt sin förvåning för att polisen inte visat något intresse för att prata med dem eller lyssna på deras berättelser och iakttagelser.

Ung Vänster kräver nu att polisen agerar och tar det inträffade på allvar. Trots att polisen betecknar attentatet som ”försök till mordbrand” verkar inte några större ansträngningar göras.

Ung Vänsters förbundsordförande, Ali Esbati, säger i en kommentar att polisens agerande är oacceptabelt, men tyvärr alltför vanligt.

– Det har hänt flera gånger att den här typen av attentat mot våra lokaler och medlemmar i praktiken fått låg prioritet. Det är oerhört allvarligt och stärker inte direkt förtroendet för polisen. Självklart kommer vi att fortsätta och intensifera vårt antirasistiska kamp. Vi tar strid mot rasisternas människofientliga politik samtidigt som vi står upp för rätten att att utöva politisk verksamhet utan att bli förföljda, trakasserade, hånade eller hotade, säger Esbati.

– Det är en angelägenhet för betydligt fler. Den som accepterar att vi angrips så här måste komma ihåg att det kan vara ens egen tur att attackeras av nazister och rasister nästa gång. Det har historien lärt oss med önskvärd tydlighet, avslutar Klara Persson, ordförande i Ung Vänster Helsingborg.

Inget krig i vårt namn

Lördagen den 15 februari 2003 är redan en historisk dag. över tio miljoner människor gick ut på gator och torg runt om i hela världen för att säga nej till USA:s krigsplaner och ja till freden. På plats efter plats slogs olika rekord. I Sverige var demonstrationerna på många håll de största på orten sedan de stora Vietnamdemonstrationernas dagar, kanske någonsin.

Siffrorna är för många för att kunna upprepas med rättvisa här. Vi var över 50.000 i Stockholm, 25.000 i Göteborg, 1000 i Visby, 1500 i Piteå. Det ordnades till om med en demonstration i Alfta.

Trots intensiv och långvarig propaganda, trots oblyga försök att jämställa kamp för freden med stöd till Saddam Husseins diktatur, trots skrämselpropaganda om terroisthot och massförstörelsevapen gick människor i olika åldrar, med olika bakgrund och i övrigt vitt skilda åsikter ut för att göra det enda rimliga: vägra ge sitt stöd till ett regisserat folkmord.

Jag är stolt över att Ung Vänster var med och arrangerade demonstrationer på över trettio platser i landet – så gott som alla demonstrationer som ordnades. Men jag är ännu stoltare över att få vara med om en bred och folklig rörelse som utmanar makthavarnas krigshets.

Vi som demonstrerade den 15 februari gjorde en medborgerlig plikt. När våra makthavare inte förmår representera oss –måste vi representera oss själva. Det var vad vi gjorde. Vi talade förbi männen som dinerar i pelarsalar medan de planerar folkmord. Vi talade folk till folk – från det svenska folket till det irakiska och det amerikanska. Från fredsvän till fredsvän, medmänniska till medmänniska.

Vi ställde också den svenska regeringen till svars för dess svansviftande hållning mot krigshetsarna. Regeringens politik strider mot regeringspartiets egna kongressbeslut, mot det som presenteras för väljare i valrörelser och det som majoriteten av det svenska folket vill se. Vi vägrar acceptera en politik där den svenska regeringen lierar sig med massmördare.

Vår statsminister sade för ett tag sedan i Ekots lördagsintervju att han hoppades på ett ”kort men intensivt krig”. Och han tillade att ett sådant krig ”påverkar konjunkturen lika positivt som efter Kuwaitkriget”. Slakten på en kvarts miljon människor prisades alltså av en svensk statsminister för att den lyfte konjunkturen. Så talar en feg politisk ledare som blott har de mäktigas gunst för ögonen.

Protesterna den 15 februari gör skillnad. Vi ser hur organiserade folkopinioner vrider debatten och tvingar fram nya ställningstaganden. Därför måste protesterna fortsätta på olika sätt. Mot krigets vansinne måste ställas ett förnuftigt, konkret, slitsamt arbete. Det måste demonstreras och manifesteras. Det måste samtalas vid fikabordet på jobbet. Det måste talas, skrivas, väsnas.

Inget svenskt stöd till USA:s krigsplaner!
Inget missbruk av Förenta nationerna för ett angreppskrig mot Irak!
Inget krig i vårt namn!

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster

Vandalisering av Ung Vänster-lokal

Ung Vänsters och Vänsterpartiets lokal i Helsingborg utsattes natten till lördagen för ett attentat.

Lokalen är lokaliserad på bottenvåningen i ett flervåningshus och de boende I lägenheterna ovanför fick evakueras av räddningspersonal. Lokalen har tidigare under året vandaliserats och fönstren har upprepade gånger blivit sönderslagna

Under lördagsnatten kastades två brandbomber in i lokalen genom den trasiga rutan. En av brandbomberna detonerade och antände lokalen som började brinna.

Lokalen har ett mötesrum och ett kontor som avgränsas med en dörr vilket hindrade branden att sprida sig till kontoret. Möteslokalen förstördes och branden orsakade omfattande skador på inventarier.

Misstankar riktas nu mot högerextrema grupper som tidigare tagit på sig ansvaret för vandaliseringen.

Kenny Hjälte, politisk sekreterare för Vänsterpartiet anser att det som hänt är allvarligt men betonar att Vänsterpariet kommer fortsätta att arbeta, bade parlamentariskt och utomparlamentariskt, för att bekämpa rasismen.

– Detta kommer inte att hindra oss i vår kamp mot de odemokratiska grupper som inte drar sig för att använda våld, kommenterar Klara Persson, ordförande I Ung Vänster Helsingborg och fortsätter:
– Tvärtom, vi kommer nu att intensifiera vårt antiraistiska arbete.

Medlemmar brutalt överfallna av nazister!

Igår kväll, torsdag 13 februari, blev sex av Ung Vänster Haninge-Tyresö:s medlemmar brutalt överfallna av en grupp nazister.

Ung Vänsterklubben hade haft möte och var på väg ut för att sätta upp affischer för lördagens demonstration ”Nej till krig” när de upptäckte att de var förföljda av en grupp maskerade skinheads. När de försökte ta sig iväg mot en busstation omringades de av en större grupp män som uppträdde hotfullt. En sjuttonårig medlem misshandlades och sprayades med tårgas och tre andra unga medlemmar blev också nedsprayade. Attacken avbröts av att en buss stannade och anfallarna försvann.
De fördes till Handens sjukhus av en snäll busschaufför varifrån de skickades vidare till S:t Eriks ögonklinik för vidare undersökning. Alla mår idag bra men är ledsna och upprörda.

Lisa Carlsson ifrån Haninge var en av de som blev överfallna och fick tillbringa natten på sjukhus:
– Direkt efter överfallet så kände jag mig rädd, men idag är jag mest arg. Det ska inte behöva vara så att man är rädd på grund av sina åsikter eller sin hudfärg. Jag hoppas nu att det här kan leda till att fler i Haninge engagerar sig mot rasismen som finns i vår kommun.

Tove Fraurud, distriktsordförande för Ung Vänster Storstockholm säger:
– Det första jag kände var bara stor vrede och ilska över den här fega attacken. Nu är det viktigt att vi fortsätter visa vår styrka och vårt motstånd mot främlingsfientlighet och rasism. Vi vet att vi är många, men vi behöver alltid bli fler som visar sin avsky mot de högerextrema krafterna. Endast genom människor står upp i vardagen mot rasismen kan den bekämpas. Vi kommer att fortsätta dela flygblad och ha möten i vår kamp för ett rättvist samhälle utan rasism. Vi låter oss inte tystas.

För mer information kontakta:
Lisa Carlsson, 0739-646997
Tove Fraurud, 0707-991651
Ung Vänster Storstockholms distriktscentral, 08-6408005

Ung Vänster demonstrerar i hela landet den 15 februari

Den 15 februari kommer stora protester att äga rum mot krigsplanerna. Massdemonstrationer ordnas i så gott som alla europeiska huvudstäder. I Sverige kommer det, förutom demonstrationen i Stockholm, också att ordnas möten och manifestationer i en rad andra städer. Så många människor som möjligt ska kunna visa sitt ställningstagande för freden samtidigt.

I Ung Vänster är vi stolta över att vara en del av den växande rörelsen för fred. Vi vill se och kommer att verka för en bred rörelse som tar kamp för freden bortom övriga politiska åtskillnader. Man kan komma till slutsatsen att en masslakt på oskyldiga människor är fel utifrån olika utgångspunkter och analyser. Vi behöver bara vara eniga om att kriget är orättfärdigt och att FN inte får utnyttjas som ett redskap för krig.

Den som inte protesterar mot krigsvansinnet blir medskyldig. Därför är det glädjande att hundratusentals människor vägrar acceptera våldslogiken och står upp för fred och människovärde.

Ung Vänster uppmanar alla att ta sig till den närmaste ort där det ordnas demonstrationer och visa sin avsky mot krigspolitiken. Inget krig i våra namn!

Demonstrationer den 15:e

Alfta
Samling: 11.55 i centrala Alfta
Arr: Ung Vänster och vänsterpartiet Ovanåker

Boden
Samling: 12.00 på Medborgarplatsen
Arr: Ung Vänster Boden
Kontaktperson: Linda Gabrielsson 070-307 36 79

Borås
Samling: 12.30 på Stora Torget, avmarsch 13.00
Arr: Vänsterpartiet Borås, Ung Vänster västra och östra Borås, VSF Borås, socialdemokraterna Borås, SSU Borås, Irakier i exil, Iranska föreningen, Attac Sjuhärad, Svenska Freds Ulricehamn, Svenska Kyrkan Toarp, miljöpartiet Borås, Grön Ungdom Borås m.fl.

Eskilstuna
Samling: 12.00 vid Stadsbiblioteket
Arr: Eskilstunabor mot krig
Kontakperson: Henric Axéll 073-589 06 22

Falun
Samling: 12.00 i Geijerskaparken, musikgala börjar 14.00
Kontaktperson: Per Dahlström 073-369 78 65

Gävle
Samling: 12.00 på Södermalmstorg
Arr: Gävlenätverket mot krig
Kontaktperson: Björn öberg 073-392 52 95

Göteborg
Samling: 13.00 på Götaplatsen, avmarsch mot Gustav Adolfs torg 13.30
Arr: Nätverket stoppa USA:s krig
Kontaktperson: Fanny Gott 070-416 36 08 eller John Lyshag 073-974 41 17

Halmstad
Samling: 12.00 på Storatorget
Arr: Nätveket för fred i mellanöstern
Kontaktpersoner: Sofie Malm 070-449 72 71, Hannah Klang 073-933 46 60

Helsingborg
Samling: 12.00 på Kungstorget vid Knutpunkten
Arr: Kommittén mot kriget i Irak mfl

Karlshamn
Samling 11.00 på Lilla Torget
Arr: Nätverket mot krig i Irak

Karlskrona
Samling: 12.00 Rådhustrappan
Arr: Nätverket mot krig i Irak
Kontaktperson: Anna Herdy 070-861 42 13

Kiruna
Samling: 13.00 i centrum
Arr: Ung Vänster Kiruna Västra och östra

Kristianstad
Samling: 11.30 Söderport
Arr: Ung Vänster Kristianstad, KPML(r), RKU, Palestinska föreningen
Kontaktperson: Jenny Wrangborg 073- 698 21 87

Linköping
Samling: 12.00 på Stora torget, avmarsch 12.30 mot Lilla torget
Arr: Nätverket mot krig

Luleå
Samling: 13.00 vid Loet (busstationen)
Arr: Nätverket lulebor mot krig
Kontaktperson: Barry Cogburn 070-255 61 27

Lund
Samling: 12.30 på Stortorget
Arr: Nätverket mot krig
Kontaktperson: Leo Mulinari 073-945 32 05

Lysekil
Samling: 11.00 på Kungstorget
Arr: Ung Vänster mfl

Malmö
Samling: 10.00 på S:t Knuts Torg
Arr: Nätverket mot krig
Kontaktperson: Hanna Thomé 073-322 46 04

Piteå
Samling: 12.30 på Byxtorget för avmarsch mot Rådhustorget
Arr: Pitebor mot kriget

Sandviken
Samling: 12.00 på Krysset
Arr: Kommitén Stoppa Irak – kriget
Kontaktperson: Tommy Gabrielsson 070 – 25 11 686

Simrishamn
Samling: 13.00 på Torget
Arr: Attac, vänsterpartiet mfl

Skellefteå
Samling: 12.00 på möjligheternas torg

Stockholm
Samling: 14.00 på Norra Bantorget
Arr: Nätverket mot krig
Kontaktperson: Märit Halmin 073-618 76 58

Sundsvall
Samling: 12.00 på Stora torget
Arr: Fredskoalitionen i Sundsvall

Söderhamn
Samling: 12.00 vi Tribunen
Arr: Söderhamns fredsforum
Kontaktperson: Marcus Häggström 070-669 66 17

Umeå
Samling: 12:45 Stadshuset

Västerås
Samling: 12.00 utanför Växhuset
Arr: Antikrigsnätverket
Kontaktperson: Johan Lindahl 021-13 41 64

Växjö
Samling: 11.30 på Vattentorget
Arr: Kronoberg mot krig
Kontaktperson: Kalle Karlsson 070-459 35 34

östersund
Samling: Stortorget 12.30
Kontaktperson: Simon Fors 070-682 04 56

Listan uppdateras

Ung Vänster erbjuder USA hjälp i sökandet efter massförstörelsevapen

– Det hände när jag såg Colin Powells imponerande föredragning av bevis i säkerhetsrådet, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

– Jag tyckte mig känna igen dem. I morse tittade jag igenom vårt bildarkiv och mycket riktigt hittade jag flera bilder som är misstänkt lika de bilder som utrikesministern visade upp för hela världen. Våra bilder härrör bland annat från vår sommarfestival förra året. På bilderna syns hus, bilar och människor med skägg. Vi har även några foton på tåg. Vi misstänker därför att vi kommit massförstörelsevapen på spåren.

Ung Vänster säger sig till fullo vilja samarbeta med amerikanska myndigheter.

– Vi är beredda att välkomna amerikanska inspektörer och agenter när som helst. Det är ju världsfreden och kampen mot terrorism som står på spel. Jag har även hittat ett slags rör med den svårtolkade texten ”Treo Citrus” som jag misstänker kan innehålla mjältbrandsbakterier eller något annat farligt, säger Ali Esbati, som också tillägger att han kan tänka sig att rita ett flertal teckningar, mot skälig ersättning.

Ung Vänster säger sig ha förståelse för att bilderna måste kunna få konsekvenser.

– Det vore naturligtvis beklagligt om till exempel östergötland eller Bohuslän måste ödeläggas, men eftersom USA är en demokrati tror vi att de flesta som bor i dessa områden kommer att tycka att det är jätteskönt, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati, ordförande Ung Vänster: 0733 706 426

Studentexamen – en frisk fläkt från 1800-talet

För ett par veckor sedan lade Gymnasiekommittén i en utredning fram sitt förslag till revidering av gymnasieskolan. I förslaget ingår bland annat ett återinförande av studentexamen. Duktiga elever ska som bevis på sin förträfflighet få ett papper som säger att de är fullvärdiga studenter. De som inte lyckats nå ända fram får nöja sig med att klassas som avgångna gymnasieelever. Skillnaden kan tyckas liten men i realiteten är det förnedrande för ett stort antal elever.

Vår föräldrageneration minns förmodligen det system som innebar att de själva eller en del av deras klasskamrater fick gå ut bakvägen medan familjen besviken fick gå hem med sina blommor från skolgården.

Ett återinförande av begreppet är ett steg tillbaka i den riktningen. En riktning som de borgerliga partierna välkomnar och gärna vill fortsätta i. En föga förvånande inställning då högern alltid har hyllat reformer som skapar en uppdelning av människor i ett A- och ett B-lag. Att bibehålla betygen är illa nog, men att förvärra systemet ytterligare signalerar en oroväckande okunskap om elevers situation.

En förändrad gymnasieskola är av vikt för en utveckling mot en ickesegregerad och likvärdig utbildning. Att då föreslå en reform som går i motsatt riktning är att ta ett stort steg bakåt i utvecklingen av den svenska gymnasieskolan. Vi kämpar för en skola som i sin förändring går framåt. Mot mer elevdemokrati, mer resurser och en likvärdig utbildning oavsett tjockleken på pappas plånbok.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 030202

EMU handlar inte om mynt – det handlar om makt!

Den politiska elitens försök att bluffa igenom ett ja i folkomröstningen om EMU har nu avslöjats. I en SIFO-undersökning visas att en kraftig majoritet är emot EMU, men om man istället frågar om vi ska införa Euron så svarar en majoritet ja. Det är vämjeligt att ja-sidan utnyttjar sin majoritetsställning i riksdagen till att försöka lura oss in i EMU.

Folkomröstningen i höst handlar inte om vilka mynt eller sedalr vi ska använda, det handlar om makt. Ett ja i folkomröstningen innebär att viktiga politiska beslut flyttas utom räckhåll för demokratin. Makten flyttas till tjänstemän i Frankfurt. Istället för ”All makt utgår från folket” så får vi ”All makt utgår från elliten”.

Kom ihåg vad det handlar om den 14 september. Rösta nej till EMU.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030202

Protestera den 15 februari mot krigsvansinnet

Ett groteskt skådespel pågår i världen. Den amerikanska regeringen förbereder oss på ett orättfärdigt krig som man försöker sälja in i förväg. Hundratusentals oskyldiga människor riskerar återigen att slaktas under förevändningen att det pågår en kamp mot terrorism och diktatur. De som iscensätter kriget har satt i system att understödja terror och installera dikatorer. Då blir lögnen det viktigaste vapnet.

Den som inte protesterar mot krigsvansinnet blir medskyldig. Därför är det glädjande att hundratusentals människor vägrar acceptera våldslogiken och står upp för fred och människovärde.

Den 15 februari kommer stora protester att äga rum mot krigsplanerna. Massdemonstrationer ordnas i så gott som alla europeiska huvudstäder. I Sverige kommer det, förutom demonstrationen i Stockholm, också att ordnas möten och manifestationer i en rad andra städer. Så många människor som möjligt ska kunna visa sitt ställningstagande för freden samtidigt.

I Ung Vänster är vi stolta över att vara en del av den växande rörelsen för fred. Vi vill se och kommer att verka för en bred rörelse som tar kamp för freden bortom övriga politiska åtskillnader. Man kan komma till slutsatsen att en masslakt på oskyldiga människor är fel utifrån olika utgångspunkter och analyser. Vi behöver bara vara eniga om att kriget är orättfärdigt och att FN inte får utnyttjas som ett redskap för krig.

När vi åter ser vad den nya världsordningen betyder konkret, när vi ser den rasistiska grundtonen i argumenten för ett planerat folkmord – irakier ses inte som fullvärdiga människor, bara brickor i ett spel – så inser vi att kampen för fred är den mest centrala politiska fråga som progressiva krafter över hela världen har att arbeta med.

I Sverige är det en viktig deluppgift att ställa vår egen regering till svars för den svansviftande utrikespolitik som förts de senaste åren. Det är en politik som strider mot regeringspartiets egna kongressbeslut, mot det som presenteras för väljare i valrörelser och det som majoriteten av det svenska folket vill se. Vi vägrar acceptera en politik där den svenska regeringen lierar sig med massmördare.

Samtidigt kan vi se hur regeringen efter regering i Europa reservationslöst ställer sig bakom USA:s vapenskrammel. Från socialdemokraterna har vi ofta hört visioner om ett progressivt Europa som motvikt till USA. Nu ser vi vad det innebär i verkligheten, ett ryggradslöst krypande för Bush. Den verkliga motvikten är och kommer alltid vara de breda folkliga proteströrelserna.

Ung Vänster uppmanar alla att ta sig till den närmaste ort där det ordnas demonstrationer och visa sin avsky mot krigspolitiken. Inget krig i våra namn!

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 030202

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39