Antipiratbyrån – Ett hot mot yttrandefriheten

Under onsdagskvällen gjorde ett 50-tal poliser razzia mot den svenska bit-torrent-trackern ”The Pirate Bay”. Detta trots att upprepade svenska rättsfall har visat att verksamheter som denna inte strider mot svensk lagstiftning.

– Att bekosta 50 poliser för att jaga ned 3 ungdomar som i princip bedriver en länksida är uppseendeväckande och fullständigt orimligt, säger Ida Gabrielsson ordförande i Ung Vänster.

även Piratbyrån, en organisation som förespråkar och aktivt arbetar för en förändring av upphovsrättslagstiftningen, har blivit drabbad då deras sida också stängdes ned. I och med detta tillslag har Antipiratbyrån – skiv- och filmbolagsjättarnas lobbyorganisation, med hjälp av polisen tagit ifrån dem rätten att uttrycka sin åsikt. En åsikt som delas av väldigt många.

– Piratbyrån har aldrig bedrivit någon olaglig verksamhet. Deras ”brott” är att de har bedrivit en fullt legitim opinionsbildning, något som inte uppskattas av deras meningsmotståndare. Att polisen går Antipiratbyråns ärenden och tar till metoder som inskränker organisationers demokratiska fri och rättigheter är mycket allvarligt, fortsätter Ida.

– Ung Vänster kräver att hetsjakten på Sveriges ungdomar omedelbart stoppas. Piratkopiering är ett självklart sätt att använda den nya tekniken och Internet är till för att sprida information. Det krockar naturligtvis med företagens vinstintressen, därför försöker de sätta stopp för utvecklingen, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster bjuder in Danska Oprør till konferens i Göteborg

Helgen 3-5 juni arrangerar Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, en global konferens i Göteborg med temat ”Demokrati och säkerhet”. Ung Vänster har till konferensen bjudit in den danska organisationen Oprør som nu är under utredning och står under eventuellt åtal i Danmark för att organisationen i handling tagit strid mot den godtyckliga terrorlagstiftningen. Att t e x sälja en t-shirt i Danmark med den Palestinska organisationen PFLP:s logga på har plötsligt klassats som terrorism och föreningen Oprør har fått delar av sin hemsidan nedstängd av den danska polisen. Deras talesman står även inför åtal.

Syftet med att bjuda in Oprør är att visa på den godtycklighet som finns i terrorlagstiftningen i EU och Sverige och väcka opinion mot densamma.

– Det råder ingen tvekan om att det är terrorlagstiftningen i sig som idag utgör det största hotet mot just demokratin och rättsäkerheten, säger Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson.

– ”Terrorism” kan användas som samlingsbeteckning på vad som helst, och få absurda följder. Ett av otaliga exempel på detta är när beslut i Vita huset gjorde svenska medborgare, de så kallade Somaliasvenskarna, rättslösa utan några som helst bevis, fortsätter Gabrielsson

Ung Vänster kommer tillsammans med Oprør att delta i en paneldebatt under måndagen den 5 juni angående just terrorlagarnas påverkan på samhället.

Från Ung Vänster kommer förbundsstyrelseledamot Thaher Pelaseyed att delta. övriga debattdeltagare är Fredrik Malm från LUF och åsa Bjering från LSU . Debatten börjar kl 10.30 och håller på till 11.45. Konferensen håller till i Världskulturmuseét.

För mer information samt ev intervju Oprør med kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande, Tel: 073 824 12 13
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster. Tel: 070 400 34 13
Thaher Pelaseyed, distriktsordförande Ung Vänster Göteborg. Tel: 073 379 43 47

Because we’re worth it

En anställd på företaget Pågen jobbar ihop sin dagslön på 18 minuter. Det är helt orimligt. Den anställda jobbar ändå totalt 8 timmar. För vems skull ska vi göra det, när vi tjänar ihop vår lön på lite mer än en kvart? Ung Vänster kräver 6 timmars arbetsdag istället för absurda vinster åt företagens toppar.

Samtidigt vill högern i Sverige att vi ska jobba mer. Storföretagens aktieutdelning för 2006 beräknas uppgå till 170 miljarder. På fem år har deras direktörer höjt sina löner med 70 procent och Ericssons koncernchef Carl-Henrik Swanberg tjänar över 20 miljoner om året. Under tiden tjänar en arbetare i genomsnitt 224 400 kronor. Större delen av vår arbetstid går alltså åt till att fylla näringslivspamparnas fickor. är det därför vi ska jobbar mer?

Vi har fått nog av direktörernas girighet. Nu är det vår tur! Ung Vänster kräver sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är vårt arbete som skapat företagens mångmiljardvinster, utan oss skulle det inte finnas jacuzzis i överklassreservaten. Det är dags att vi får tillbaka en del av det arbete vi lägger ner. Vi vägrar slita ut våra kroppar. Vi vägrar bli sönderstressade. Förkortad arbetstid är nödvändigt. Högern har varit emot varje genomförd arbetstidsförkortning, med precis samma argument som de använder idag. Nu är det dags att ta ett steg framåt.

Med sex timmars arbetsdag orkar vi göra mer än att jobba. Vi skulle ha mer tid att umgås med våra vänner och familjer. Vi skulle hinna träna, spela schack eller gå en fotokurs. Vi skulle i högre grad kunna organisera oss och kämpa för våra rättigheter. Dessutom skulle det innebära en löneförhöjning för alla de kvinnor som idag tvingas att jobba deltid. Poängen med våra liv kan inte vara att jobba större delen av dagen för att öka vinsterna som vi inte ser röken av. Det är dags att vanligt folk får ta del av det som eliten idag behåller för sig själva. Det är dags för sex timmars arbetsdag. Det är vi värda.

Uttalande antaget på Ung Vänsters Riksting 060528

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Hamas är valda – det är bara att gilla läget

De borgerliga partierna har i flera års tid fördömt palestiniernas förra president Yasser Arafat som maktfullkomlig och krävt demokratiska val i Palestina. I januari gick så det palestinska folket till vad som kallats ”arabvärldens mest demokratiskt genomförda val” och röstade fram nya företrädare för den palestinska staten – och partiet man röstade fram var Hamas.

Västvärldens dom blev hård och kom direkt – valet var visserligen rätt genomfört och demokratiskt – men sorry, ni valde fel. Sedan dess har USA:s och EU:s bojkott av den palestinska myndigheten varit minst sagt påtaglig för det palestinska folket. Man har frusit pengar som skulle ha gått till löner, och på Västbanken och Gaza säljer invånarna sina sista tillhörigheter för att överleva.

När Hamas flyktingminister Atef Adwan nyligen fick visum till Sverige gick Israel och de borgerliga partierna i taket. När Sverige ställde in en flygövning som skulle ha genomförts tillsammans med Israel gick deras representanter så långt att man kallade Sverige för ”det mest israelfientliga landet i Europa”.

USA, EU och den svenska borgerligheten visar ett enormt förakt inför det palestinska folkets rätt att själva välja sina egna ledare. Man motiverar isoleringen av den demokratiskt valda regeringen med att Hamas inte tar avstånd från våld, och inte erkänner Israel.

Men låt oss se på fakta.

Israel har konsekvent vägrat att erkänna sina egna gränser, då dessa ständigt flyttas. Det är det land i världen som bryter mot flest resolutioner i FN, och det är ett land som öppet har genomfört politiska och utomrättsliga avrättningar av palestinska politiska aktivister. ändå är det palestinierna som avkrävs garantier, ändå är det palestinierna som förväntas kuva sig, och förväntas att undergivet acceptera den orättfärdiga maktobalans som råder i relation till ockupationsmakten. Det borde vara Israel som ställs till svars – för det är Israel som ska fördömas, det är Israel som ska isoleras och det är Israel som ska straffas.

Ung Vänster upprepar ännu en gång det som borde vara självklart. Att stillatigande se på när det palestinska samhället slungas in i en fattigdomsspiral är ett cyniskt och oförlåtligt brott – det är brott som vi vägrar att vara en del av. Till skillnad från högern respekterar vi det palestinska folkets rätt att själva välja sina ledare och vi kräver att Sverige omedelbart agerar för att bryta isoleringen och bojkotten av den demokratiskt valda paestinska regeringen Hamas.

De är valda – och det är faktskt bara att gilla läget.

Utttalande antaget av Ung Vänsters Risting 060528

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Vi har tagit ställning – och vi kräver vår rätt

På bussar, spårvagnar och tunnelbanevagnar sitter valaffischer där moderaterna lanserar sig själva som det nya arbetarpartiet, partiet som ska stå på löntagarnas sida. Men de leder en allians som går till val på historiska nedskärningar i den gemensamma välfärden och som lägger förslag som gör ungdomar rättslösa på arbetsmarknaden.

Samtidigt vägrar alliansen konsekvent att prata om de verkliga människorna som konkret kommer att drabbas av deras förlag. Ungdomar som kommer att kunna bli sparkade utan att arbetsgivaren behöver förklara varför, unga tjejer som kommer få svårare att få hjälp när ungdomsmottagningarna är tvungna att begränsa sina öppettider och personal på äldreboenden runt om i landet som kommer att uppleva en ännu större stress på jobbet när personalstyrkan minskar. Vanligt folk förlorar helt enkelt på deras politik, och då är de tvungna att snacka en massa skit istället.

Vi som är unga idag är den första generationen i modern tid som har fått sämre förutsättningar än generationer före oss. Under 90-talet togs över en halv miljon arbetstillfällen bort från den offentliga sektorn. Skattesänkningar, nedskärningar och privatiseringar har lett till att allt färre sjuksköterskor, lärare och brevbärare är tvungna att göra allt mer. Resultatet är tydligt – sjukskrivningarna ligger på oacceptabla nivåer, samtidigt som grupperna i barnomsorgen är för stora och tusentals människor inte har ett jobb att gå till på morgonen. Men det går att få ner ohälsotalen, minska barngrupperna och samtidigt skapa fler jobb. När högeralliansens lösning på arbetslösheten och sjukskrivningarna är att sänka nivåerna i a-kassan och sjukersättningen kräver Ung Vänster istället minst 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn.

Kvinnor är de som har drabbats allra hårdast av 90-talets nedskärningspolitik. Det är framförallt kvinnor som måste vårda fler gamla, sjuka och handikappade när vården och omsorgen tvingas till sparpaket. Det är också framförallt unga tjejer som konkret drabbas när kommunen lägger ner länets enda ätstörningsklinik eller när ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna får minskade anslag. Det är ännu en anledning till varför Ung Vänster kräver en starkare välfärd. Samtidigt upplever många tjejer att deras livsutrymme ständigt begränsas. När tjejer avstår från att gå ut och springa efter klockan sex eller skiter i att ta en genväg genom en dåligt upplyst park på vägen hem från en fest är det offentliga utrymmet inte för alla. Vardagsrädsla och våldtäkter hänger ihop med att tjejer tvingas stå ut med sexuella trakasserier i skolan eller på arbetsplatsen, eller får lägre lön enbart på grund av sitt kön. Det löser man inte genom fler poliser eller hårdare straff för våldtäktsmän. Makt måste flyttas – från män till kvinnor. Därför kräver Ung Vänster att feministiskt självförsvar införs i skolan, att kvinnojourer garanteras ekonomiska anslag och att hela stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktsperspektiv.

I spåren av attackerna mot World Trade Center har vi sett en brutalisering av den amerikanska utrikespolitiken. Irak och Afghanistan som är två av världens fattigaste länder, bombas i strid mot folkrätten med regeringens tysta medgivande och till högeralliansens omaskerade förtjusning. Det brukar heta att man måste stå upp för vår frihet och de demokratiska värdena. Detta sägs av samma förespråkare av lag och rätt som inte protesterade när SäPO åkte till Bromma flygplats och satte två asylsökande på ett CIA-chartrat plan till Egypten där de senare utsattes för tortyr. Demokrativänner som inte sa ett ljud när tre svenska medborgare i en förort till Stockholm fick sina tillgångar frysta i flera års tid utan att ha fått en rättslig prövning. Ung Vänster ställer inte upp på snacket om att USA:s krig mot Irak handlade om att sprida demokrati eller att befria kvinnorna – vi vet att det var kontrollen över oljan man framförallt var ute efter. Vi menar att kampen mot ”terrorismen” faktiskt tar ifrån oss många av de friheter den säger sig försvara. Ung Vänster kräver att USA kastas ut ur Irak, att den svenska regeringen tar kraftfullt avstånd från de amerikanska angreppsplanerna mot Iran och att den svenska vapenexporten omedelbart upphör. Ung Vänster stödjer irakiernas självklara rätt att göra motstånd mot ockupationsmakten.

Det här riksdagsvalet är ingen lek. Det handlar inte om att välja mellan röda och blå pjäser på en spelplan – vinner det blåa är det inte bara att ladda batterierna och försöka igen om fyra år. Ung Vänster består av timvikarier som tröttnat på att inte våga ställa krav på jobbet, unga tjejer som vill slippa behöva ha nycklar mellan fingrarna i knytnäven på vägen hem från nattbussen och ungdomar som vill att skattepengarna ska gå till deras gymnasieskola och inte till vinster i privata företag som slagit sig in på den nya skolmarknaden. Vi går inte på högerns lögner, vi vägrar att låta dem göra oss rättslösa på arbetsmarknaden och riva ner vår gemensamma välfärd. Vi har helt enkelt tagit ställning – och vi kräver vår rätt.

Utttalande antaget av Ung Vänsters Risting 060528

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster intar Eskilstuna

Fredag 26 maj 14.00 kommer Ung Vänster att hålla torgmöte på fristadstorget i Eskilstuna. Tal kommer att hållas av Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster. Samtidigt kommer ett 100-tal Ung Vänster medlemmar att finnas i hela stan för att sprida förbundets valmaterial.

– Vi är många som är trötta på privatiseringar och försämringar. Nedrustning och välfärdsslakt har lett till en osäker tillvaro. Men vi vägrar hålla tyst – nu gäller det att rusta upp och ta det tillbaka. Vi går ut i valrörelsen med uppmaningen att ta ställning och kräva sin rätt, säger Ida Gabrielsson.

Efter torgmötet kommer ett valseminarium anordnas på S:t Eskils gymnasium under rubriken ”Ung Vänsters roll i valrörelsen – en historisk tillbakablick” med före detta förbundsordförandena Ali Esbati och Jenny Lindahl Persson samt tidigare förbundssekreterare Kalle Larsson.

– Ung Vänster har spelat en stor roll under de senaste valrörelserna. Antalet förstagångsväljare som väljer Vänsterpartiet har stadigt ökat de senaste valen. Men ännu viktigare är att fler unga tagit ställning och organiserat sig för sin rätt, säger Jenny Lindahl Persson numera informationschef för Vänsterpartiet.

Ung Vänsters riksting invigs 25 maj kl 15.00 på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Tinget avslutas på söndagen. Hela programmet går att hitta på www.ungvanster.se/riksting2006

För mer information kontakta

Nooshi Dadgostar, pressansvarig, 073-6694991

Tal till Ung Vänsters Riksting

Kamrater!

Jag vill börja med att hälsa er alla väldigt välkomna till Ung Vänsters riksting som vi nu ska genomföra här i Eskilstuna. Under de närmaste dagarna är det viktiga dokument som vi ska diskutera och besluta om. Diskussionen är viktig i sig därför att när vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter så hjälps vi åt att formulera och utveckla en strategi för det fortsatta arbetet, och vi slipar tillsammans våra argument inför slutspurten i valrörelsen.

Det arbetsmarknadspolitiska programmet och det internationella programmet skall inte enbart diskuteras om här, läggas på hyllan och sedan glömmas bort. Utan verkligt intressant blir de först när rikstingshandlingarna, dokumenten, det vi pratat om, går från ord till handling, blir till konkret verksamhet ute i klubbarna och distrikten. Programmen är, när de blir till verksamhet, vår ammunition i valrörelsen. Och så skall vi använda dem, för vi är inga som enbart diskuterar politik för vårt egna höga nöjes skull, vi är inte sådana som sitter hemma på kammaren, vi är organiserade ungdomar som har tagit ställning och som kräver vår rätt. Vi har vår målsättning klar, att skicka tillbaka borgaralliansen och deras stinkande samhällssyn till 1800- talets mörkaste vrår, där de hör hemma.

Vi har samlats här för att ladda inför valspurten, vi skall anta ett valuttalande. Uttalandet och det här rikstinget är vår krigsförklaring, det är ett löfte som vi ger till oss själva och andra. Det är med beslutsamhet och med en övertygande insikt vi bestämmer oss för att nu skall de få se på fan. Har vi delat mycket flygblad tidigare så skall det fördubblas. Vårt nitiska insändarskrivande, där Ung Vänster Dalarna förtjänar en speciell eloge, skall maximeras, vår förmåga att briljera, eftersom vi vet att vi har rätt i debatterna, skall skärpas ytterligare. Vårt förbund, vår valmaskin har rustat till strid. Vi är förbundet – tillsammans och förbundet är vår ammunition, vårt triumfkort.

Kamrater!

Idag är det exakt 115 dagar kvar till valdagen. 115 dagar av hårt och konsekvent arbete, 115 dagar av affischeringar och flygbladsutdelningar, 115 dagar av debatter, klasspressar och kampanjande. Under dom dagarna skall vi sätta skräck i högern. Vi ska se till att Fredrik Reinfeldt på valdagen sätter sin champagne i halsen när han till sitt förtret upptäcker att vanligt folk inte vill ha sänkta löner, utförsäljningar och privatiseringar. Att vi inte vill höra Lars Leijonborg förklara för oss att demokrati, det uppnår man genom bomber och människoslakt. Och när Maud Olofssons påhittade oro för oss ungdomar, hennes framtidstro som går ut på att vi skall kunna få sparken när som helst och hur som helst, med besked avvisas. Ja då kamrater, har vi gjort något stort, vi har varit avgörande i något som spelar roll för oss själva och andra. Vi har stoppat ett cementerande av systemskiftet.

Men självklart är det inte så att det bara är valdagen i sig som spelar roll. Det handlar inte bara om att stoppa en borgerlig regering utan om att deras vidriga människosyn inte skall få bli tongivande i Sverige. För att lyckas med det måste vi kunna agera samlat. Det som krävs av oss är att vi agerar enat och alltså inte att vi är eniga. Det finns en skillnad kamrater, en viktig skillnad. Vår styrka ligger inte i att vi samlar människor som tycker likadant. Vår styrka ligger i att vi tillsammans är överens om vad vi skall vara överens om och att vi sedan agerar därefter.

För när högern är stark måste vi vara starkare, vi har inga annonspengar, ledarsidor eller för den delen debattsidor i de stora tidningarna till förfogande. Vi har bara oss själva, vår organisering, vårt förbund. Förbundsstyrelsen har tidigare antagit en valprofil som lägger grunden för hur vi skall agera i den här valrörelsen. Det är en profil som går ut på att vi skall vara konkreta och utgå från och beskriva vår egen verklighet. Vi skall vara dom som sätter ord på unga människors känsla av frustration. Vi skall mitt i ballongalliansens hysteri och glättighet visa på det allvar i den situation som vi står inför. Vi angriper inte högern för att det är roligt att kasta paj, utan för att det här inte är en lek för oss. Det är inte ett trevligt sällskapsspel där det inte spelar någon roll om man förlorar.

I måndags visade Borgaralliansen junior, som Ella Bohlin ordförande för KDU lite käckt själv kallar dom, höjden av stollighet och galenskap. De åkte helt enkelt till Skåne och pryade på McDonalds för att slå ett slag mot den förstärkning av arbetsrätten som genomförts och som någon slags allmän hyllning till McDonalds som arbetsgivare. Så här uttryckte Johan Forsell sig ”Restaurangkedjan ger bra betalat och låter unga människor komma in på arbetsmarknaden. Det är dessutom en arbetsgivare som anställer utan att bry sig om efternamnen”. Vidare kan man läsa hur sydsvenskan återger den viktiga politiska händelsen ”Några av de 6794 skånska ungdomar som i april i år var utan jobb eller i arbetsmarknadsåtgärder har säkert fått jobb på McDonalds. Ordförandena för de fyra borgerliga ungdomsförbunden lärde sig därför i dag att fixa till en hamburgare, med tillbehör”. Expressens ledare kallar hamburgarturnén för en borgerlig ungdomsoffensiv. Kamrater det är glasklart hur det är ställt med Svensk media. Uppenbart är att det hela är fullständigt obegripligt. Vad har ungdomsarbetslöshet att göra med att fyra stollar lär sig att komponerar en McDonald’s meny. Nästa gång jag köper en korv på pressbyrån skall jag också skicka ett pressmeddelande, Ida grillar för stärkt arbetsrätt. Vi får se hur de går men se till att hålla utkik på ledarsidorna.

Men det viktigaste som hände under den dagen var alltså att de fyra kom fram till en alldeles egen designad hamburgare, alliansburgare med bacon och dressing, enligt Fredrick Federley, ordförande för Centerns ungdomsförbund. Det verkar också som att Johan Forsell, ordförande för MUF, vill ta åt sig äran för burgaren när han lite smått skrytsamt på sin blogg vill få det att verka som att det var hans idé från början. Det råder alltså delade meningar om vems upphovsrätten är. Okej, vi visste att de var lite smågalna redan tidigare, men att de är såhär fullständigt komplett skogstokiga förvånade en åtminstone i några sekunder till man kommer på att Borgaralliansen, numera under namnet Burgaralliansen, utgår från en helt annan verklighet än den som är vår och som vi delar med många andra.

Kamrater, även om man kan skratta åt galenskapen så sätter det här fingret på något mycket allvarligare. Hur dagens unga borgerlighet konsekvent duckar och vägrar att ta debatten om det politiska innehållet. För om de skulle ta den debatten, om de skulle sluta jamsa runt så är det uppenbart vad utgången skulle bli.

Det är just därför det här rikstinget är så viktigt. För det är i det arbetsmarknadspolitiska programmet som vi formulerar politiska krav mot det som MUF visar en så tydlig arrogans kring, det som de försöker framställa som ett utslag av godhet. Vi vet att det inte handlar om någonting annat än en ren och skär rasism som genomsyrar hela den svenska arbetsmarknaden. För inte är det väl så att invandrare får jobba som spärrvakter i tunnelbanan, som taxichaufför eller på McDonalds utav en slump. Det är unga, invandrare och kvinnor som utnyttjas allra mest på arbetsmarknaden i dag. Det är vi som får jobba under slavliknande arbetsförhållanden med springvikariat och timanställningar där vi inte vet om vi får behålla jobbet från den ena dagen till den andra. När vi sätter ord på ungdomars känsla av frustration behöver vi inte hitta på historier för vi har exemplen själva.

Kamrater, det är med stolthet som jag säger att vi nu genomför

Ung Vänsters mest feministiska valrörelse någonsin. Feministiska krav genomsyrar hela vår valplattform, allt ifrån lika lön för lika arbete till 6 timmars arbetsdag. Vi utgår från unga tjejers gemensamma erfarenheter och vi tar upp kampen mot absurda skönhetsideal, kränkningar och övergrepp.
Medan vi kräver att satsningar görs på ätstörningskliniker och ungdomsmottagningar vill borgaralliansen låta privata företag göra vinst på unga tjejers ohälsa.

De vill inte ha mer av rättvisa och demokrati. Och motargumentet på allt ifrån att vi vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn och att vi istället för miljardvinster vill ha fungerande vårdcentraler är att vi är diktaturkramare. Om någon kallar sig kommunist eller inte är enligt dom alltid en oerhört avgörande fråga, oavsett om man pratar om ökat inflytande på arbetsplatserna eller feministiskt självförsvar i skolan. Så visst är det uppenbart att begreppsdebatt inte har något annat syfte än att misstänkliggöra och ducka den verkliga politiska diskussionen. Unghögern har sällan något annat syfte än att ta fokus från konkreta politiska förslag. Ja det är inte bara hamburgerstekningen jag tänker på utan det finns otaliga andra exempel. Debatten ska istället för politik handla om hur vida det var snällt att framställa Fredrik Reinfeldt som en tecknad varulv eller inte, om Göran Persson är för trött eller för tjock för att leda landet. Att diskutera konkreta politiska förslag hör inte till borgarnas favoritsysselsättning alltså. Det är såklart inte speciellt märkligt eftersom det inte finns något egentligt stöd för deras politik. Klart att det finns ett uppenbart intresse av att fokusera debatten på Göran Perssons övervikt ifall innehållet i den politik man förespråkar enbart gynnar en liten ekonomisk elit. Vår uppgift i valrörelsen är att göra det tydligt vem som vinner på vad. När vi lyckats flytta fokus från Göran Perssons midjemått till privatiseringar och avregleringar så är utgången avgjord.

Det är en tung men konkret uppgift vi har framför oss, att få vanliga ungdomar att ta ställning och att kräva sin rätt. Vi ska tvinga högern att ta debatten om otrygga anställningar, krig och absurda skönhetsideal. När de kommer dragandes med luddiga paroller om frihet och trygghet är det vår uppgift att blottlägga och påvisa vad det innehåller. Frihet och trygghet för ett fåtal på de flestas bekostnad.

De vet högern också, därav alla fåniga utspel och kampanjer utan innehåll.

Så kamrater, medan borgarungdomarna lallar runt och steker hamburgare så fortsätter vi kampen för socialism och människovärde. Och härmed förklarar jag Ung Vänsters Riksting 2006 för öppnat.

Ung Vänster tar sats inför valet

Torsdag den 25 maj inleds Ung Vänsters riksting på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. över 200 vänsteraktivister från hela landet kommer att samlas för att kraftsamla inför valet och slå fast förbundets politiska ställningstaganden. Under fyra dagar ska rikstinget behandla ett internationellt och ett arbetsmarknadspolitiskt program samt ett valuttalande.

– Nu samlar vi kraft och vässar argumenten inför valspurten. Vi tar upp striden mot borgaralliansen. Inte för att det är roligt, politik är inget spel där det inte spelar någon roll vem som vinner eller förlorar. Vi är många som skulle förlora mycket om högerns framtidsvisioner blev verklighet, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Under fredagen kommer ett valseminarium under rubriken ”Ung Vänsters roll i valrörelsen – en historisk tillbakablick” arrangeras med bland annat före detta förbundsordförandena Ali Esbati och Jenny Lindahl Persson samt tidigare förbundssekreterare Kalle Larsson.

– Vi går in i den här valrörelsen med uppmaningen att ta ställning och kräva sin rätt. Rikstinget kommer att bli ett bra avstamp inför fortsättningen av valarbetet. Nu samlar vi oss för att sätta stopp för den borgerliga alliansen i höst, avslutar Gabrielsson.

Press är välkommen att besöka rikstinget från torsdag 25 maj 15.00 då tinget invigs.

För mer information om Rikstingen:www.ungvanster.se/riksting2006.

För mer information kontakta

Nooshi Dadgostar,pressansvarig, 0736-694991

Ung Vänster laddar upp inför Riksting 2006

Under Kristi himmelfärdshelgen den 25 maj drar Ung Vänster igång sitt riksting på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. över 200 valaktivister från hela landet samlas för att samla kraft och vässa argumenten inför det fortsatta valrörelsearbetet.

Det som framför allt kommer att diskuterar och antas är ett arbetsmarknadspolitiskt och ett internationellt program. I samband med rikstinget kommer även ett valseminarium arrangeras under rubriken ”Ung Vänsters roll i valrörelsen – en historisk tillbakablick”. På seminariet deltar Ali Esbati och Jenny Lindahl Persson båda tidigare förbundsordförande för Ung Vänster, samt Kalle Larsson tidigare förbundssekreterare för Ung vänster, som ger en spännande tillbakablick på de tre senaste valrörelserna.

Vi räknar med fyra dagar fyllda med intressanta politiska diskussioner både i och utanför rikstingssalen.

Hela programmet hittar du på www.ungvanster.se/riksting2006.

För mer information kontakta:
Nooshi Dadgostar, pressansvarig, 073-669 49 91

6 timmars arbetsdag = löneförhöjning

Fackförbundet kommunal har tidigare bestämt att de inte tänker driva kravet om 6 timmars arbetsdag och igår gick även s-kvinnorna ut med att de släpper kravet. De menar att det är viktigare med lönehöjning än kortad arbetstid .

Det är ett väldigt märkligt resonemang eftersom 30 procent av alla kvinnor idag arbetar deltid. En arbetstidsförkortning med bibehållen lön skulle alltså innebära en rejäl löneförhöjning för de anställda. Enligt en undersökning anser 98 procent av kommunals medlemmar att högre lön är mycket viktigt eller ganska viktigt och 76 procent anser att kortare arbetstid är mycket viktigt eller ganska viktigt. Varför då dra slutsatsen att slopa kravet om kortad arbetstid, det finns uppenbarligen utrymme och vilja till att driva båda kraven.

Många kvinnor subventionerar själva stressiga arbetsförhållanden och obetalt hemarbete genom att gå ner i arbetstid . Där försök med kortad arbetstid gjorts har man märkt att sjukskrivningarna minskat. än mer märkligt blir det när s- kvinnorna menar att arbetsmarknaden förändras och att det därför inte är aktuellt att driva kravet om 6 timmars dag. Visst är det sant att arbetsmarknaden förändrats men knappast i en riktning som gör det mindre aktuellt att driva på för en arbetstidsförkortning. Exempelvis så har hundratusentals arbetstillfällen försvunnit i den offentliga sektorn sedan EU inträdet och den ekonomiska krisen i början av 90 talet. De som jobbar kvar har fått en ohållbar arbetsbelastning. Därför är det verkligen ett krav som ligger i tiden.

Ung Vänster kräver 200 000 nya jobb i offentligsektor och 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ett krav som i ett slag skulle höja kvinnors löner och minska sjukskrivningarna.

Ida Gabrielsson
Ordförande Ung Vänster

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39