Att skapa sina terrorister

För en vecka sedan mördades den ryska journalisten, författaren och människorättskämpen Anna Politkovskaja. Kriget I Tjetjenien är ett av dom smutsiga och brutala krig som bedrivs I modern tid. Den ryska militärens övergrepp på den tjetjenska civilbefolkningen är en katalog över terrorförbrytelser.

Anna Politkovskaja vände genom sina artiklar och böcker omvärldens ögon mot Tjetjenien och gjorde oss alla medvetna om dom fruktansvärda villkor som Tjetjenierna lever under. Inför dessa livsvillkor har den svenska utrikespolitiken alltför länge varit passiv, och man har istället ägnat sig åt att stryka regeringen I kreml medhårs, bland annat genom att systematiskt utvisa flyktingar från Tjetjenien – tillbaka till en vardag av skräck, tortyr och förföljelse. Rysslands krig bedrivs I terroristbekämpningens namn – men skapar istället de terrorister man säger sig vilja utplåna.

På samma sätt ser man att USA:s bombningar av Irak och Afghanistan inte har dödat terrorister, utan skapat dem. Detsamma gäller Israels vidriga Apartheidpolitik i Palestina, som skapar en situation där frustrationen och desperationen är så stor att självmordsbombningarna ökar – inte minskar – till följd av murbygget.
Innan USA bombade Afghanistan fanns en liten grupp extremister – nu finns en hel rörelse. För varje attack mot civilbefolkingen ökar desperationen och hatet – och därmed har man skapat en grogrunden för att organisationer som uttnyttjar hopplösheten i situationen växer.

För att citera ur den text Politkovskaja arbetade med att färdigställa den dag hon blev mördad: "Man ska inte trösta sig med illusioner om att det var en slump. Ju fler "utnämnda terrorister", desto fler blir de verkliga."

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 061014-15

 

För mer information, kontakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande: 070-400 34 13,
Anna Herdy, informationssekreterare: 073-593 33 86

Nu börjar kampanjen – riv apartheidmuren!

Israels ockupation av Palestina är brutal, olaglig och rasistisk. Det bärande fundamentet i ockupationen handlar om att omöjliggöra ett liv i frihet för den palestinska befolkningen. Det är därför palestiniernas rörelsefrihet ständigt begränsas och förstörs. Det är därför palestinska städer förläggs med utegångsförbud som Israel godtyckligt bestämmer över. Det är också därför Israel är det land i världen som bryter mot flest FN-resolutioner och mänskliga fri- och rättigheter. Ung Vänster startar nu sin eftervalskampanj mot den mur som Israel i skrivande stund bygger rakt igenom palestinsk mark. När denna mur står färdig kommer över hälften av hela Västbanken att hamna på den israeliska sidan av muren. När muren byggs tas ingen som helst hänsyn. Skolbarn får sin gångväg till skolan igenmurad. Palestinska bönder får sina åkermarker förstörda. Palestinska byar stängs in och allt som kommer in- och ut ur byn kontrolleras av Israel. Bygget av muren är därför ett stort övergrepp mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Enorma ekonomiska världen har också förstörts; frukt- och olivträd, växthus och vattentäkter. Om Israel får fortsätta kommer muren att bli omkring 670 kilometer lång. Som en jämförelse var Berlinmuren 110 kilometer lång. Det påstås att det israeliska murbygget pågår för att stänga ute terrorister, för Israels säkerhet. Det är helt enkelt inte sant, i så fall hade den byggts på israelisk mark. Faktum är att muren byggs på det ockuperade Västbanken, för att stänga det redan hårt ansatta palestinska folket inne.

Det finns all anledning att tro att Israels säkerhet, vilket anges som skäl till murens uppförande, snarare minskar i och med dess byggnation. Muren i sig är ett hot mot alla chanser till en varaktig fred i Mellanöstern, då enorma sociala och ekonomiska problem följer i dess spår. Därför kommer Ung Vänster nu dom kommande veckorna att finnas ute på många skolor, gator och torg för att väcka opinion mot Israels olagliga apartheidmur. När vi går ut gör vi det inte ensamma. På många håll i världen ser vi hur protesterna växer mot Israels krigs- och ockupationspolitik. Muren har förklarats olaglig (den strider mot flera delar i Genèvekonventionen) och Israel har av FN fått åtskillig kritik för sitt vidriga sätt att roffa åt sig ännu mer palestinsk mark. Kritiken mot Israel har kommit från bland andra tunga internationella organ som internationella brottsmålsdomstolen, Amnesty International och FN:s generalförsamling. Men eftersom Israel gjort till regel att totalt strunta i världssamfundet och dom mänskliga rättigheterna är det nu upp till oss. Upp till oss att sätta hård press på den svenska regeringen och upp till oss att sprida information om vad Israels brutala murbygge ger upphov till. För vi vet att ingen fred är möjlig så länge Israel ockuperar Palestina. Vi ses i kampanjarbetet!

Jonas Lindberg
Vice ordförande i Ung Vänster

Länge leve Flamman!

I går fyllde en av världens äldsta vänstertidningar 100 år. Igår var det exakt 100 år sedan den tanke som föddes av gruvarbetare och arbetarrörelseagitatorer i Finn-Jakobs bastu i Malmberget, för första gången blev verklighet. Under åren har tidningen spelat en viktig roll i den svenska arbetarrörelsens utveckling, framförallt i Norrbotten. I tider av hård repression och angrepp på våra grundläggande rättigheter har tidningen ofta fått klä skott för de värsta övergreppen. I ett av Sveriges värsta politiska terrorattentat någonsin berövades fem människor livet enbart för sin koppling till Norrskensflamman.

Tidningens historia är fylld av kamp och hårt arbete. Otaliga är historierna om vänner till tidningen som med risk för sina egna liv agerat kurirer under det auktoritära transportförbudets 1940-tal och själva skidat över frusna älvar i midvinterkyla bara för att få Flamman till dess prenumeranter. Jämte arbetarrörelsens hårda kamp har kampen för en radikal medieröst från vänster, alltid gått.

Flamman har en stor och viktig historia men är minst lika viktig också idag. En oberoende socialistisk tidning som likt en liten röd ö i ett enormt blått hav, sticker ut i medielandskapet och med sin rapportering och nyhetsvärdering vågar ifrågasätta de sanningar den samlade borgerliga pressen helst av allt vill se huggna i sten.

En radikal socialistisk röst behövs i det svenska medielandskapet, en tidning med regelbunden utgivning som med politisk skärpa och journalistisk kvalitet rapporterar sådant som i vanlig media förtigs. I få andra tidningar finns så uttömmande reportage om den politiska situationen i Latinamerika och få andra tidningar har så många vassa och träffsäkra krönikörer. Ingen annan tidning skriver så om klass- och könsorättvisor, ockupationer, krig och förtryck som Flamman. Det är några saker som gör tidningen så unik.

På samma sätt som vänstern behöver Flamman har tidningen ett stort behov av fler prenumeranter. Det är helt enkelt upp till oss, Flamman måste leva.

Joel Karlsson, ledamot
Ung Vänsters Förbundsstyrelse

Läs mer på www.flamman.se idag. Och ta en prenumeration omgående! Det kan du göra här.

Vår kamp fortsätter

Valet är förlorat, det blev en borgerlig regering. Det är en förlust för Sverige och för möjligheten till en mer rättvis utveckling. Det har varit svårt att nå ut med en tydlig vänsterpolitik, medialäget har varit kompakt. Det har varit ganska sällan som de politiska skillnaderna framkommit utan fokus har legat på Göran Perssons trötthet och Alliansens mysighet.

Det är vänstern som förlorar på en tillintetgjord politisk debatt. Problemet har ju aldrig varit att folk inte föredrar trygga jobb framför att kunna få sparken när och hur som helst. På samma sätt finns det ett tydligt stöd för en utbyggd offentlig sektor, alltså det finns i grunden ett starkt stöd för en vänsterpolitik men vi har inte lyckats tillräckligt med att förmedla att vi står för det alternativet.

Ett av de största misslyckandena i den här valrörelsen är att Sverigedemokraterna lyckats slå sig fram i så pass många fler kommuner än tidigare. I vissa regioner har man etablerat sig på ett sätt som är väldigt obehagligt och skrämmande. Deras framgång hänger ihop med att vänstern inte lyckats vara ett tillräckligt tydligt alternativ. Det missnöje som många människor upplever behöver mötas med en tydlig politik för en utbyggd välfärd och full sysselsättning.

Samtidigt som valresultatet naturligtvis är en förlust finns det mycket att vara stolta över med den valrörelse som Ung Vänster bedrivit. Vi har fortfarande ett förhållandevis starkt stöd bland unga. Både i skolvalet och bland förstagångsväljarna har vänsterpartiet nästan dubbelt så starkt stöd som genomsnittet. Den här valrörelsen har bevisat att vi är en kraft att räkna med. Bara under valnatten har väldigt många nya medlemmar strömmat till vilket visar att vi på inga sätt gett upp nu. Vi är många som är beredda att organisera sig och ta upp kampen mot den borgerliga politiken som hotar våra rättigheter.

Den borgerliga alliansen gick till val på att dölja och ducka för sin egen högerpolitik. Varje gång det nya "arbetarpartiet" agerar med en politik som de flesta skulle förlora på kommer vi att vara där. När arbetsrätten och kollektivavtalen hotas, när vinstintressen blandas in i sjukvården och när orättvisorna på grund av kön skärps så kommer vi att göra motstånd. Det hänger på arbetarrörelsen och den feministiska rörelsen vilken framtid som blir gällande. Det hänger på Ung Vänster och vår styrka är avgörande. Om de borgerliga hoppades på att ett nederlag i valet skulle få oss att tystna kunde de inte ha mer fel – vi har aldrig varit mer stridslystna, vår politiska kamp är viktigare än någonsin.

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster

Konsert för Palestina!

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän anordnar konsertkväll till stöd för Palestina fredag 8 september. Spelningen äger rum på Underjorden i Gamlestan (hållplats SKF). Spelschemat ser ut som följer:

Phat skinny 21.00

Ricowon & OBX 21:30

Aryan 22:00

Skrilla 22:30

Advance Patrol 23:00

För pressinformation, kontakta
Thaher Pelaseyed, 0733-79 43 47
thaher.pelaseyed@ungvanster.se

Unghögern ställs till svars för stödet till Israel

Ung Vänster utmanar högerns ungdomsförbund på debatt om utrikespolitik över hela landet.

Ung Vänster och ordförande Ida Gabrielsson utmanade i augusti de borgerliga ungdomsförbunden på utrikespolitisk debatt. Syftet är att ställa dem till svars för den människosyn de uppvisat genom sitt stöd till Israels angrepp mot Libanon och Gaza, samt att diskutera hur en framtida svensk utrikespolitik bör se ut. Debatterna är nu inplanerade och kommer främst äga rum under sista veckan inför valet. Ida Gabrielsson själv kommer att debattera mot Fredrick Federley (c), i Stockholm den 13 september.

– Över hela landet möter man människor som ställer sig frågan hur den svenska utrikespolitiken kommer att se ut efter valet. Vi har varit tydliga i vårt avståndstagande mot all terror, oavsett vem som utför den. Den människosyn unghögern visat prov på när de närmast tävlat i att mest okritiskt kunnat hylla Israel får mig att tvivla på att de har samma inställning, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

– Man kan inte på ett så ogenerat sätt stödja en stat vars agerande är som en katalog över brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter och som är världsledande i att bryta mot FN-resolutioner utan att få besvara några svåra frågor, avslutar Ida Gabrielsson.

Debatten mellan Ida Gabrielsson och Fredrick Federley anordnas på Café Soda, Bellmansgatan 26, på söder i Stockholm, den 13 september klockan 19.00

För mer information, kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande: 0738 24 12 13,
Joel Phalén, pressansvarig: 070-666 98 97

Debatter i övriga Sverige
(Med reservation för ändringar. Mer information meddelas i lokala pressmeddelanden.)

10 september Göteborg
11 september Luleå
11 september Gävle
12 september Värnamo
12 september Östersund
13 september Kramfors
13 september Skövde
13 september Uppsala
14 september Malmö
14 september Norrköping
14 september Umeå
15 september Borås

Desperate housewives?

Rätten till egen försörjning är en av de viktigaste segrarna för kvinnor genom historien. Rätten till utbildning, arbete och barnomsorg har gett kvinnor möjligheten till ökad makt över sitt eget liv.

Samtidigt som folkpartiet inför valet skriker ut sina Framtidens Nyheter står borgaralliansen för en politik som för oss tillbaka i tiden. Fler hemmafruar och fler hembiträden. Bidrag istället för riktiga jobb?

Den borgerliga alliansen har pratat mycket om arbete under denna valrörelse. Moderaterna lanserar siffran 1,5 miljoner arbetslösa, en siffra dom får fram genom att räkna in studenter, värnpliktiga, sjukskrivna och föräldralediga. Alla dessa ska i alliansens nya Sverige jobba och ”göra rätt för sig”, samtidigt som en grupp tydligen ska få bidrag för att inte arbeta; hemmafruarna.

Kristdemokraterna vill införa bidrag för att kvinnor ska stanna hemma med sitt barn långt upp i åldrarna istället för att arbeta för sin egen försörjning. Det finns tydligen för få hemmafruar idag.

Det verkar som om man från borgerligt håll tycker att kvinnofrigörelsen har kommit för långt de senaste femtio åren när det idag finns fler kvinnor än män på arbetsmarknaden. I brist på desperata hemmafruar vill högern genom lagstiftning förpassa kvinnor till hemmet. En möjlighet att cementera fast könsroller och se till attt kvinnor stannar vid spisen. För det är uppenbart att männen inte kommer att utnyttja ”möjligheten” till vårdnadsbidrag.

Våra skattepengar ska i högerns Sverige användas till att unga friska människor med fast anställning ska stanna hemma, medan de sjukskrivnas och arbetlösas ersättningar ska sänkas rejält.

Välkommen till Forntidens Nyheter.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060827

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

När bomberna slutat falla

IdaI förra veckan har FN:s säkerhetsråd efter påtryckningar från USA och Frankrike kommit överens om en resolution om upphörande av krigshandlingar i Libanon. Den kräver ett israeliskt tillbakadragande, upphörande av alla krigshandlingar och en förstärkning av den redan närvarande FN-styrkan med 15 000 libanesiska soldater och ytterligare 15 000 från en internationell styrka. Resolutionen kräver också ett förbud av vapentillförsel till området. Det är tydligt att man väljer att peka ut Syrien och Iran som påstås vara Hizbollahs finansiärer men det återstår att se om även USA tvingas avbryta sitt gigantiska militära stöd till Israel.

Efter att resolutionen antogs har intresset från media svalnat. Det som når oss är rapportering om det israelska uttåget från ockuperat libanesiskt område. När Israel bryter vapenvilan berörs det med svepande ordalag. Av den anledningen är det vänsterns ansvar att avslöja brotten begångna i Palestina och i Libanon och att se att till att dessa aldrig glöms bort. Det handlar inte enbart om att påvisa och fördöma bombräderna och morden utan om att ständigt återge och berätta om den vardag som de ockuperade folken lever i. Tusentals har dött i Israels angreppskrig mot Libanon – det är fruktansvärt. Ett helt folks liv har lagts i spillror och under decennier har palestiniers möjligheter att leva ett normalt liv omöjliggjorts. Det handlar inte bara om de civila som fick betala med sina liv när bomberna föll över Qana eller om de palestinska barnen som blev mördade under massaker på Gazaremsan. Tusentals har dött och hundratusentals har fördrivits från sina hem. Ett helt lands infrastruktur är raserat, flygplatser och broar har sprängts sönder och sjukhus har fått stänga. även om bomberna slutar falla över Libanon så har Israel med sin illgärning trampat sönder, omöjliggjort och krossat möjligheten till ett värdigt liv. Människors drömmar och önskningar är tillintetgjorda.

Flera har uttalat att båda parterna måste besinna sig. Som om att konflikten i Mellanöstern någonsin har varit mellan två jämbördiga parter. Det är Israel som sitter på makten, som har vapnen och militären, som ockuperar och som har lanserat ett fullfjädrat angreppskrig. Det är Israel som redan dömt av den internationella domstolen i Haag för byggandet av den illegala muren. Det är Israel som brutit mot FN-resolutionerna 446 och 465 genom att fortsätta utbreddningen av de illegala bosättningarna på ockuperat palestinsk mark. Redan en vecka efter att resolution 1701 rörande kriget mot Libanon trätt i kraft, har Israel återigen lanserat nya attacker mot Libanon. Israel är en redan dömd terrorstat som gång på gång bryter mot internationell lag utan att fördömas av världssamfundet. Sverige är inget undantag.

Kursändringen i den svenska utrikespolitiken har skett på område efter område utan någon egentlig debatt eller förankring hos vanligt folk. Utvecklingen är oacceptabel och måste stoppas. Det är dags att slå fast vårt eget ansvar. Dag efter dag, långt efter att valdagen den 17 september, kommer vänstern att kräva svar på frågan om varför den svenska utrikespolitiken som en gång stod upp för världens förtryckta folk nu förvandlats till en politik där Sverige passivt och tyst står vid sidan om och tittar på medan övergreppen fortsätter. Ingen av valrörelsens glassiga arrangemang, jippon och floskler kommer att kunna dölja den faktiska verkligheten, varken i Sverige eller i Palestina och i Libanon.

Det behövs en utrikespolitik som tar ställning för människor och människovärde. Ung Vänster kräver att allt militärt samarbete med Israel upphör. Fram till valdagen den 17 september kommer vi att på varje debatt och torgmöte utkräva svar från de borgerliga ungdomsförbunden om varför de ogenerat och oreserverat gett sitt stöd till Israel. Vi får se om de törs ta debatten om deras människofientliga linje.

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster, tel 073-8241213
Thaher Pelaseyed, Ung Vänster förbundsstyrelse, tel 073-3794347

Högern överträffar sig själv i vidrighet

Ida GabrielssonIgår var jag och några andra från Ung Vänster på Raoul Wallenbergs Torg för att visa vår solidaritet med Palestina och Libanon när högern höll krigshetsarmanifestation tillsammans med Sionistiska federationen.

Jag överdriver inte när jag säger att det nog var det mest galna och obehagliga jag varit med om. Jag vet förstås redan vad de tycker, men det är skillnad att på håll läsa om eller betrakta deras vidriga ställningstaganden och verklighetsfrånvända uppfattningar än att vara på plats och se dem öppet manifestera sin människofientlighet. Man tänker liksom att de borde skämmas. Jag bara stod där och kände ilska, obehaget bet sig fast och kändes in på bara kroppen. Krigshetsare efter krigshetsare höll sina tal och man förlamades på något sätt av rädsla för att de så ogenerat stoltserade med sitt förakt.

Vi var alltså några stycken som var där tillsammans, vi hade en banderoll som det stod avbryt allt militärt samarbete med Israel på. Intill vägen höll vi upp skyltar där det stod ”Tuta mot Israels ockupation” på. Vad glad man kände sig när de tutade, de spratt till i kroppen och man kände samhörighet. Medan vi stod där så inleder Fredrik Malm, ordförande Liberala ungdomsförbundet, med att skrika ut till en jublande publik ”där i hörnet står Lars Ohlys slynglar”. Och senare säger Birgitta Ohlsson riksdagsledamot fp till Expressen att hon var rädd för alla de vänsterextremister som var där och bråkade samt att hon såg Ung Vänsters ordförande. De fanns andra motdemonstranter på plats och exakt vad de gjorde vet jag inte eftersom vi höll till på ett helt annat ställe. Vi gjorde vår grej för att vi inte stod ut med tystnaden. Några blev upprörda, hytte åt våra Palestinasjalar, kallade oss för muslimjävlar och spottade oss i ansiktet. Men vi fortsatte vår stilla protest tills allt var avslutat.

Jag har många gånger varit nära till tårar på demonstrationer. Oftast för att det har varit så fint, för att vi har varit många som tillsammans vågat trotsa allt från nedskärningar till krig. Man har känt stoltheten och kampviljan i att utgöra en del av någonting större. Men på Raoul Wallenbergs Torg var det en kväljande känsla jag hade. ömsom ville man kräkas för att det var så vidrigt och ömsom gråta av ilska och missmod.

Ibland kändes det som om det inte var på riktigt för de agerar så verklighetsfrånvänt. När den ena efter den andra går upp och hyllar Israel som mellanösterns enda demokrati tänker man att det här måste vara fiktion, ett reportage i en Ding Ding värld eller ett studiebesök i lustiga huset på Grönalund, förutom att det förstås inte är lustigt på något sätt. De manifesterar under parollen ja till fred- nej till terror, det är obegripligt hur de på allvar kan ställa sig där och hålla masken, för inte kan de väl själva ens tro på det. Att hylla en stat som bryter mot folkrätten, mänskliga rättigheter och som är som en katalog över terrorbrott blir ofattbart. Om de inte menar att människorna i Palestina och Libanon är något annat än just människor. Att deras drömmar och önskningar saknar värde.

Det som utspelade sig på torget är på många sätt ett utryck för den tid vi lever i. Att Fredrik Malm kan stå och försöka använda sig av en tragedi som förintelsen för att legitimera Israels illgärningar mot det palestinska och libanesiska folken är fullständigt barockt. Fast samtidigt blir jag glad när jag tänker på hur få de var och hur många vi faktiskt är. Den 3 september anordnas en till demonstration i Stockholm och fler kommer att anordnas på andra ställen. Självklart kommer jag vara där och demonstrera för en rättvis fred.

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster

Kommentar angående Villaägarna

Jonas LindbergDet har blivit en hel del uppståndelse sedan det blivit känt att Villaägarna i Stockholm fram till igår eftermiddag hade en högt uppsatt styrelsemedlem med grovt rasistiska åsikter. Det hela blev känt på grund av min egen mobilinspelning av ett samtal jag hade med personen, Bo Nylén, onsdagen den 22 augusti.

Det finns flera sätt att hantera frågan på. Uteslutning av Bo Nylén är en bra och drastisk åtgärd som Villaägarna vidtagit. Men mig veterligen handlar detta inte endast om ett enstaka tillfälle där någon enskild företrädare från Villaägarna har gått över gränsen.

Jag har stött på åsikterna förut i samma organisation, senast under Almedalsveckan då jag pratade med deltagare i demonstrationen mot fastighetsskatten som arrangerades i Visby. En aggressiv och nästan smått hotfull inställning till folk som har en annorlunda syn på fastighetsskatten (och alla andra skatter också tror jag) övergick snabbt i hat mot invandring hos dom som jag då samtalade med.

Likadant var det i onsdags under Villaägarnas demonstration i Stockholm. Trots att demonstrationen var mot fastighetsskatten (en fråga som fått oproportionerligt med utrymme i denna valrörelse) fick jag som företrädare för Ung Vänster lägga enorm tid på att diskutera invandringspolitik med ett flertal deltagare i demonstrationen.

En av dom mest talande diskussionerna dokumenterade jag med min mobiltelefon. Inspelningen kunde bara bli fyra minuter (på grund av min mobils begränsade minne) vilket ger en bra men inte heltäckande bild av diskussionen jag hade med Bo Nylén.

Själv har jag svårt att tro att detta var första gången Bo Nylén vädrade åsikter som dessa i ett sånt här sammanhang. Så rådet till Villaägarna blir utan tvekan; röj nu upp ordentligt med dom rasistiska åsikter som inte bara finns hos Bo Nylén!

Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster

Sida 3 av 1212345...10...Sista »