Ung Vänster i Palestina: Rasism präglar israelisk ockupation

Tjugotusen människor ihopklämda bland trånga gator, med avloppsvatten rinnande på gatorna och barn lekande bland soporna – alla utan social trygghet och med små möjligheter till utbildning och arbete. Det är verkligheten för de palestinska flyktingarna i lägret Shoufat – i utkanten av Jerusalem och ett par hundra meter från lyxiga bosättningar. Bara denna blixtbelysning av situationen räcker för att välja sida, säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Den israeliska fredsrörelsen och vänstern är medveten om att palestiniernas ohållbara levnadsförhållanden utgör en avgörande del av problemet. De är också överens om att ockupationen förstör även det israeliska samhället. Demokratiska fri- och rättigheter inskränks, välfärdssystemet raseras och samhället militariseras. Israeliska kvinnoorganisationer spelar en viktig roll i kampen mot denna utveckling, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiet.

Den israeliska staten för en i grunden rasistisk politik. Rasismen genomsyrar också många av den israeliska arméns aktiviteter. Ett chockerande exempel kunde vi själva bevittna vid en checkpoint mellan Jerusalem och Bethlehem. Just där palestinier stoppas och trakasseras av beväpnade soldater kunde man läsa följande budskap på ryska: "En god arab ar en död arab" samt "Ett skott mer – en arab mindre". Budskapet talar för sig självt, avslutar Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Den israeliska fredsrörelsen kräver slut på ockupationen

Den israeliska regimen för krig mot det palestinska folket, och den insikten måste vara utgångspunkten för varje diskussion om situationen i Palestina. Samtidigt är det viktigt att se att det bland israeliska medborgare också finns motstånd mot ockupationen – inte bara bland palestinier utan också bland judar. Människorättsorganisationer, fredsrörelser och ett fåtal politiska partier arbetar i Israel för att mobilisera opinion mot bosättningarna, trakasserierna och den militära ockupationen, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Den israeliska vänstern arbetar i stark motvind, eftersom den egna regeringens propagandamaskin effektivt utmålar den palestinska befolkningen som våldsbenägen och Arafat som källan till allt ont i regionen. Människor och organisationer som överbryggar den strukturella segregationen, den apartheid som regimen försöker skapa, är betydelsefulla för att visa att människor i regionen klarar av fredlig samexistens, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Möjligheterna till mobilisering av israeliska opinionen mot ockupationen försvåras också avsevärt av självmordsattacker mot civila inne i Israel. Varje gång det sker sluter sig det israeliska samhället och den extrema högerns krav pa massiv vedergällning – att 5.000 palestinier bör dödas för varje självmordsbomb – ljuder högre än kraven på en rättvis fred. Det är dock viktigt att konstatera att hela den israeliska fredsrörelsen och vänstern är överens om att fred inte är möjlig med mindre än att ockupationen upphör. säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Släng ut Labour ur socialistinternationalen!

Labourpartiet är fullt ut ansvarigt för Israels rasistiska politik. Den enda skillnaden mellan Labour och Likud verkar vara att de senare ser politiken som varaktig och långsiktig medan de förra påstar att den är tillfällig. Men hela regeringen genomför den. Att Labourpartiet tillåts vara kvar i socialistinternationalen är en skam också för svensk socialdemokrati, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiet.

Vi har nåtts av nyheten om bosättarna som gick in i ett palestinskt område i Hebron och sköt ihjäl en flicka på en balkong. Man måste inse att bosättarna är en vital del av den israeliska ockupationen. Under vår vistelse här har vi tydligt sett hur bosättningarna växer kraftfullt och med militarstrategiska avsikter förläggs runt de palestinska husen. Bosättarna lever i materiellt överflod medan den palestinska befolkningen hålls i fattigdom – allt med den israeliska regimens aktiva hjälp, säger Ali Esbati ordförande i Ung Vänster.

Vägar, shoppingcenter och swimmingpools i de valansade bosättningarna står i skarp kontrast till byar och områden där soporna inte töms på månader på grund av utegångsförbud och israeliska konfiskationer. Nybyggda och vackra lokaler väntar den israeliska ungdom som vill studera på universitet medan palestinska ungdomar tvingas gömma sina kursböcker under bilarna för att överhuvud taget kunna ta sig till föreläsningarna. Allt detta utgör exempel i ett mönster av systematisk statsterror, säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Att slå sönder demokratins infrastruktur

En grundläggande förutsättning för demokrati är att kunna mötas och kunna organisera institutioner och myndigheter på ett rationellt satt. I Bethlehem, för att ta ett exempel, är utegångsförbudet hävt i genomsnitt 2,5h per dag under juli månad – men olika tider varje dag och ibland går dagar i streck utan att någon tillåts vistas utomhus. Israel, som cyniskt nog ibland kallas Mellanösterns enda demokrati, förhindrar effektivt varje försok till rationell planering av det palestinska samhället, sager Ameilia Morey-Strömberg internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Den palestinska nationalförsamlingen har bara kunnat träffas några få gånger de senaste två åren och när vi besökte guvernören i Bethlehem fick mötet avslutas efter 15 minuter pga av utegångsförbudet. Under sådana förhållanden är det en omöjlig uppgift för de palestinska myndigheterna att fungera – och därför växer också missnöjet bland den palestinska befolkningen. Den israeliska regimen provocerar medvetet fram interna motsättningar för att splittra det palestinska motståndet, säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Vi har också besökt platser i Bethlehem som vid upprepade tillfällen attackerats av den israeliska militärens missiler. Förstörelsen är omfattande och den som påstår att den israeliska regimen inte medvetet räknar med civila offer bör öppna ögonen. De israeliska attacker som genomforts – och som nu senast dödade 15 personer – är uppenbara brott mot internationell rätt och följer ett tydlig statsterroristiskt mönster. Därför är motstånd mot regimen inte bara legitimt utan en skyldighet för varje demokrat och var och en som förespråkar mänskliga rättigheter, avslutar Ali Esbati ordförande I Ung Vänster.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Vardag av övergrepp

En ung kvinna berättade att hon ställts inför valet att dra upp blusen eller vända i en checkpoint, en annan att han sett hur en ung man blivit misshandlad och skjuten efter att ha protesterat då israeliska soldater knuffat äldre kvinnor vid en annan. Vi får dagliga vittnesmål om övergrepp och våld, men möter också människor som formulerar motstånd. De kvinnliga aktivister vi träffat som kräver makt och inflytande och kämpar för kvinnors mänskliga rättigheter är en nödvandig del av lösningen, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Många av de ungdomar vi träffar har fängelsestraff bakom sig för att ha deltagit i exempelvis fredsdemonstrationer. I den desperate situation de befinner sig uppvisar de beundransvärd kampvilja, och man bör ha i minnet att FN-deklarationer ger rätten till självförsvar för den som ockuperats, säger Ali Esbati ordförande I Ung Vänster. Vi har också fått se en video över förstörelsen av PPP:s partilokaler I Ramallah. Den israeliska regimen slår planmässigt sönder den demokratiska infrastruktur som Sverige och EU bidragit till att bygga upp i det palestinska samhället. Sveriges kritik mot detta borde vara skoningslös, men regeringen har knappt öppnat munnen, säger Esbati vidare.

En relativt vanlig sak som en taxifärd innebär avsevärda problem, vår taxi anlände över huvudtaget inte, eftersom den fastnat vid en check-point. En palestinier kan behöva byta transportmedel tre till fyra gånger för en resa genom Jerusalem om han eller hon över huvudtaget tillåts resa, avslutar Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Förödmjukelser och trakasserier

– Palestinierna lever i ett hav av förödmjukelse och daglig förnedring. Den israeliska regimen drar sig inte för att använda apartheidliknande metoder. Vi har här I Palestina med egna ögon fått se och uppleva hur denna förnedring bryter ner människor, säger Amelia Morey-Strömberg internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse under partidelegationens andra dag I Palestina.

– Allt som det palestinska folket gör för att förbättra sina levnadsförhallanden möts med repression. Vi besökte igår ett återuppbyggt varuhus som tidigare raserats av den israeliska regimens stridsvagnar, och idag besöker vi ett hus som byggs upp för fjärde gången. Palestinierna är förhindrade att bygga skolor och sjukhus men de israeliska bosättningarna växer for varje dag. Den israeliska regimen tycks fast besluten att tränga ihop palestinierna på så små ytor som möjligt, säger Ali Esbati ordförande i Ung Vänster.

– Det dagliga utegångsförbudet hindrar palestinierna att ens försöka leva som människor, och återigen handlar det om ett genomtänkt godtycke eftersom tidpunkten varierar från dag till dag. Ett annat talande exempel ar hur israelerna kontrollerar vattentillgången. Det mesta av vattnet finns under Västbanken som ligger högt – men tappas av israelerna nere I Jerusalem och säljs dyrt tillbaka till den palestinska befolkningen, kommenterar Kalle Larsson riksdagsledamot for vänsterpartiet.

Delegationen besökte under onsdagen Rammallah och träffade bland annat ledare för Palestinians Peoples Party och utbildningsministern Dr. Naim Abu Humus. Under torsdagen träffar man ungdomsorganisationer och aktivister inom kvinnorörelsen.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Kalle Larsson: "Israels språk är brutala övergrepp mot civila"

Vänsterpartiets delegation anlände på onsdagen till Tel Aviv. Israeliska myndigheter visste om att gruppen skulle komma och det tog tre timmar för delegationen att passera säkerhetskontrollerna.

– Visst är det rimligt med noggrannhet, säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Men den rigorösa kontrollen drabbade framför allt mig. Det särskiljande är naturligtvis min bakgrund.

– Jag fick upprepade frågor om hur länge jag bott i Sverige, om min familj och liknande. Det är denna typ av särbehandling som är vardagsmat för palestinier.

– De systematiska trakasserierna sätter sina spår, säger Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot. De hundratals checkpoints tycks syfta till att bryta ner palestinierna genom att omöjliggöra ett rimligt vardagsliv.

– Godtycket vid kontrollerna är uppenbart, fortsätter Amelia. Det rör sig om allt från fri passage till flera timmars väntan utan synbar anledning.

– Reaktionerna vi möter på Israels terrorattack som på tisdagen dödade 15 personer, varav nio barn, är vrede och en vilja till hämnd, säger riksdagsledamoten Kalle Larsson. Desperationen och förtrycket föder motstånd, den Israeliska regimen är uppenbarligen inte intresserade av en politisk lösning.

– Att flera palestinska organisationer – däribland Hamas och Jihad – var beredda att diskutera vapenvila, tycks snarare ha varit ett skäl i sig för Israel att attackera.

– Israels enda språk är militärt våld och brutala övergrepp mot civila. Det måste den Svenska regeringen också inse, menar Kalle Larsson.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Vänsterpartiet och Ung Vänster möter fredsrörelsen i Palestina och Israel

På onsdag anländer en delegation från vänsterpartiet till Israel. I delegationen ingår bland andra riksdagsman Kalle Larsson och Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Gruppen ska under en vecka träffa partier och organisationer för att se vilka möjligheter det finns att ge stöd åt de krafter som vill få parterna tillbaka till förhandlingsbordet.

– Vi hoppas med den här resan kunna ge vårt bidrag till en fredsprocess i Mellanöstern, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i partistyrelsen. Vänsterpartier och folkrörelser i Palestina och Israel behöver allt tänkbart stöd just nu.

– På båda sidor av konflikten finns det en civilbefolkning och partier som vill få förhandlingar till stånd och som kräver respekt för FN:s resolutioner. Vi vill synliggöra dessa krafter.

Delegationen kommer att träffa följande organisationer: PPP, Palestinian Peoples Party, Palestinier för fred, Palestinska regeringsrepresentanter, Kommunistpartiet i Israel, Women for a juste peace, Women in black, Betselem, människorättsorganisation, Mahson Watch, Israeliska kvinnor som ser till att MR respekteras vid checkpoints, Bat Shalom, den israeliska sidan av Jerusalem Link, m fl.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja,
informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Sverigedemokraterna visar sitt rätta ansikte!

– De har febrilt försökt tvätta bort stämpeln av extremism och våldsmetoder. Men när polisen vänder ryggen till kommer det verkliga ansiktet fram. Jag utsattes idag för misshandel och olaga hot av en av deras ledande företrädare, säger Jonas Lindberg från vänsterpartiet Gotland.

Sverigedemokraterna arrangerar under tre dagar torgmöten vid österport i Visby med anledning av Almedalsveckan. Ett tjugotal inresta partifunktionärer talar och delar ut flygblad under en timme varje förmiddag.

– Vi bemöter dom på plats. Vi delar ut flygblad och berättar för människor att det rör sig om ett rasistiskt och antidemokratiskt parti. Vi uppfyller löftet om nolltolerans mot högerextremism och får stort stöd från allmänheten, säger Kalle Larsson, antirasistiskt ansvarig i vänsterpartiets riksdagsgrupp.

På onsdagen förflöt själva mötet och vänsterpartiets och Ung Vänsters motmöte lugnt, också enligt polisen. Efter mötet förflyttade sig Sverigedemokraterna i samlad trupp från platsen och vänsterpartisterna följde efter för att försäkra sig om att de inte skulle återuppta mötet på annan plats där de inte sökt tillstånd. Efter ca 150 meter och utom synhåll från polisen vände sig plötsligt fyra av Sverigedemokraterna om och en sa ”Här finns det inga poliser” innan de blockerade vägen för allmänheten och vänsterpartisterna. När Jonas Lindberg, som gick först, sa sig vilja passera tryckte Richard Jomshof (redaktör för SD-kuriren och trettondenamn på riksdagslistan) upp honom häftigt mot en vägg och höll fast honom under åtminstonde en minut.

– Jag blev chockad av händelsen eftersom vi inte var det minsta våldsamma eller provocerande utan bara vill passera längs gatan, säger Jonas Lindberg och fortsätter: Därför känns det självklart att göra en anmälan.

– Detta är ytterligare ett exempel på att våra medlemmar som är aktiva antirasister utsätts för våld och hot från rasister och högerextremister. Dessa grupper blir uppenbart provocerade av att vi bemöter dom aktivt och visar folk att det finns ett radikalt vänsteralternativ till etablissemanget. Vårt arbete ger alltså resultat och vi backar inte en millimeter. Vi kommer att fortsätta bekämpa högerextremismen. Inte ett möte utan motstånd, säger Ali Esbati förbundsordförande i Ung Vänster.

För mer information, kontakta Kalle Larsson, antirasistiskt ansvarig i vänsterpartiets riksdagsgrupp:070-343 96 74, Jonas Lindberg, valanställd för Vänsterpartiet Gotland: 070- 400 34 13 eller Ali Esbati, förbundsordförande i Ung Vänster: 073-3706426

Har vi brutit mot lagen nu?

– Idag har vi åter satt in pengar på ett konto som använts av PFLP. Vi vill med aktionen peka på det absurda med den lista på terrororganisationer som EU:s utrikesministrar satt ihop. Det har blivit mer och mer uppenbart att lagstiftningen är framhastad. Det är oerhört snårigt att veta vad som egentligen gäller. Bara detta borde leda till oro för rättssäkerheten, men från liberalt håll hörs det symptomatiskt nog inte särskilt mycket.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster satte idag in pengar på ett konto som organisationen Emmaus Björkå tidigare använt för att överföra medel till biståndsprojekt i palestinska flyktingläger i Libanon. Kontot handhas av PFLP, som EU i juni satte upp på en lista över terrororganisationer.

– Det visar på hur märklig den här processen har varit. Plötsligt blir det straffbart att ge pengar till det här kontot. Eller rättare sagt, det är oklart om det blir det. Det finns nu en ganska oproblematisk lag som gör det straffbart att finansiera terrorism. Men så finns det en godtycklig lista med namn på personer och organisationer som utrikesministrarna i EU kommer överens om.

– Godtycket framstår tydligt när man konstaterar att PFLP och den colombianska Farc-gerillan inte fanns med från början med sedan lades till, medan fyra ETA-medlemmar som fanns med först plötsligt togs bort. Inget av detta har skett efter en rättslig behandling där parterna hörts och fått möjligheten att försvara sig. Det är en Kafka-liknande situation som varje demokrat måste reagera mot, säger Ali Esbati.

Esbati menar också att EU:s terrorlista i praktiken är ett ställningstagande för flera regimer som terroriserar sin befolkning och inte minst för Israels ockupation av Palestina.

– Våld som riktar sig mot oskyldiga civila i eftersträvandet av politiska mål är moralistiskt förkastliga oavsett om det är en befrielseorganisation eller en stat som står för våldet. EU:s terrorlista handlar inte om att bekämpa terrorism utan ett politiskt angrepp mot det palestinska motståndet.

– I EU:s ”gemensamma ståndpunkt” om vad som ska räknas som en terroristhandling kan man bland annat läsa, att det är en handling som ska ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning” eller ”omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem, infrastruktur” osv. Detta är exakt vad den israeliska staten har ägnat sig åt i flera decennier och alldeles särskilt under den senaste tidens återockupationer. ändå definieras inte Israel som terrorstat, säger Ali Esbati.

På Ung Vänsters hemsida kan man se kvittot på insättningen till PFLP.

– Genom att använda sig av uppgifterna där kan man själv gå till sin bank och sätta in pengar. Stödet är symboliskt och principiellt. Ung Vänster har inte haft något politiskt samarbete med PFLP och kommer inte heller att inleda något sådant. För oss har det handlat om att protestera mot godtycket. Många har stött initiativet. Nu kan man också ta ett eget ansvar i försvaret av grundläggande demokratiska rättsprinciper, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39