Därför behöver vi kommunism

27 mars, 2021

Dagens samhälle är i grunden ojämlikt och präglas av enorma klasskillnader. Så ser det ut både globalt såväl som i Sverige. Vi lever helt enkelt i en värld där 8 personer äger mer än hälften av jordens befolkning och faktum är att vi lever i en värld där miljontals personer svälter ihjäl varje år trots att vi producerar tillräckligt mycket mat för att mätta hela planetens befolkning. I Sverige levde cirka 400 000 personer i materiell och social fattigdom år 2019, vilket innebär att man exempelvis inte har råd att betala för oförutsedda utgifter, inte har råd att betala tillbaka skulder, inte har råd att delta i sociala aktiviteter eller råd att värma upp sin bostad tillräckligt. Klassklyftorna ökar och vi ser hur de redan rika blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 210306-07

Dagens samhälle är i grunden ojämlikt och präglas av enorma klasskillnader. Så ser det ut både globalt såväl som i Sverige. Vi lever helt enkelt i en värld där 8 personer äger mer än hälften av jordens befolkning och faktum är att vi lever i en värld där miljontals personer svälter ihjäl varje år trots att vi producerar tillräckligt mycket mat för att mätta hela planetens befolkning. I Sverige levde cirka 400 000 personer i materiell och social fattigdom år 2019, vilket innebär att man exempelvis inte har råd att betala för oförutsedda utgifter, inte har råd att betala tillbaka skulder, inte har råd att delta i sociala aktiviteter eller råd att värma upp sin bostad tillräckligt. Klassklyftorna ökar och vi ser hur de redan rika blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 210306-07

Skriven av

Ung Vänster

Administrator