Ung Vänster kräver svenskkontrakt för moderater

I dagarna antog moderaternas Framtidskonvent ett förslag om svenskkontrakt för asylsökande. Genom ett skriftligt kontrakt ska invandrare skriva på om svenska lagar och "värderingar". Syftet är att peka ut invandrare som kriminella våldsverkare i behov av moderaternas uppfostran. Två år innan valet hittar man sin retorik från den yttersta högerkanten.

Det är talande för gubbväldet inom moderaterna hur man sopar jämställdhetsdebatten under mattan genom diffusa hänvisningar till utländsk kultur. Regeringspartiet skjuter ifrån sig det egna ansvaret samtidigt som man i alla lägen vägrar förbättra situationen för kvinnor i Sverige.

Moderaternas uppfostringsplaner är väldigt oroväckande. Vi betackar oss för moderaternas kontrakt om vårdnadsbidrag, utförsäljningar av gemensam egendom och söndertrasade socialförsäkringssystem. Den svenska regeringen går i spetsen för att montera ner den svenska modellen. Moderaterna är det mest osvenska vi har i det här landet. Vi kräver ett svenskkontrakt för varenda medlem i Moderata Samlingspartiet.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081129-30

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Vägen ur krisen – ekonomisk politik för full sysselsättning

Samtidigt som finanskrisen sprider sig över världen drar en varselvåg över Sverige. Man räknar nu med att arbetslösheten kan komma att stiga till över 10 procent, och SCB har nyligen konstaterat att Sverige för första gången sedan 1990-talet är inne i recession – ekonomin krymper. Situationen är extremt allvarlig. Lika allvarligt är det att regeringen i den här situationen tycks vara fullständigt handlingsförlamad. Gång på gång har de sagt att de inte tänker göra några stora satsningar för att lindra krisen. Men kan undra om de ens tycker att en fördubblad arbetslöshet är något problem.

Det går att vända en lågkonjunktur. Men för att skapa fler jobb krävs det en ekonomisk politik som inte begränsas av nyliberala budgetregler. När arbetslösheten riskerar att fördubblas har vi inte råd att fortsätta 90-talets experiment med utgiftstak och överskottsmål – regler som hindrar oss från att stimulera ekonomin i en lågkonjunktur.

När sysselsättningen i industrisektorn går ner är det nödvändigt att öka sysselsättningen i andra sektorer av ekonomin. Ung Vänster vill anställa fler personer i offentlig sektor, något som i förlängningen också skapar fler jobb i andra delar av ekonomin. Vi kräver också att taken och ersättningen från a-kassan höjs – i dagsläget kommer en Volvoarbetare som förlorar sitt jobb bara att få ut hälften av sin lön i a-kassa. Eftersom a-kassan fungerar stabiliserande för ekonomin mildrar den konsekvenserna av lågkonjunkturen.

En annan väg ut ur krisen är att skapa fler jobb i byggsektorn. Varje byggjobbare som anställs skapar arbetstillfällen för ytterligare tre personer. En omfattande nybyggnation krävs för att lösa bostadsbrisen, idag råder det bostadsbrist i var femte kommun och hälften av landets unga mellan 20 och 27 år saknar egen bostad. Samtidigt är behovet av klimatinvesteringar stort, då många av de lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren har ett stort upprustningsbehov och bokstavligen läcker värme. Den ansvarige ministern Mats Odell försöker vifta bort problemen med bostadsbristen – Ung Vänster kräver istället ett statligt investeringsprogram inom byggsektorn.

Finanskrisen är inget som orsakades av ett gäng giriga bankdirektörer, utan en väntad konsekvens av den nyliberala ekonomiska politiken. När pengar tillåts användas för spekulation, tillåter man också att de inte används till välfärdssatsningar eller långsiktiga investeringar. Vi är trötta på marknadslösningar, spekulation och kortsiktig vinstmaximering. Vill man skapa fler jobb räcker det inte med regeringens låtsassatsningar, det krävs en politik för full sysselsättning! 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081129-30


För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Idag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Du kan vara med och uppmärksamma problemet och ta ställning mot det. Feministiskt initiativ ordnar en manifestation i Stockholm ikväll, kl. 16 på Sergels Torg. Du som inte har möjlighet att komma dit, kan skriva på UNIFEM’s namninsamling.

Uppdatering: lästips på ämnet.

Brun, brunare, brunast!

Frågan är var på den bruna nyansskalan alliansregeringen kommar att landat när vallokalerna öppnar den 19 september 2010. Inför moderaternas Framtidskonvent har en arbetsgrupp mejslat fram partiets syn på invandring, asylpolitik och integration.

Arbetsgruppens rapport är skrämmande läsning; misstänkliggörande, anklagande och full av insinuationer om att immigranter och flyktingar har sökt sig bort från sina hemländer och vidare till Sverige med onda avsikter. Samtidigt är det tydligt att arbetsgruppens ledamöter har försökt att framstå som balanserade i sina slutsatser. Men de har misslyckats fatalt. Den rasistiska retoriken präglar moderaternas i så pass hög grad att den inte ens går att dölja med hjälp av de bästa manusförfattarna. Eller vad sägs om följande,

Vi måste våga tala om vilka värden och regler vi vill ska prägla ett öppet och tolerant internationaliserat Sverige. Samhället måste framgångsrikt och omedelbart föra över information om våra lagar, rättigheter och skyldigheter. De senaste årens kunskap om hedersrelaterat våld och hedersrelaterade sociala problem vittnar om att detta inte har fungerat.

Det är ju tydligt vilken grupp som pekas ut. Det som får representera antitesen till ”värden och regler” i ett ”öppet och tolerant internationaliserat Sverige” är hedersrelaterat våld. Punkt. Arbetet med att runda upp anklagade till de anklagades bänk påbörjas och avslutas med orden ”hedersrelaterat våld och hedersrelaterade sociala problem”.Genom ett kontrakt ska ”grundläggande mänskliga rättigheter, svenska lagar och de demokratiska värden som är basen för vårt samhälle” säkras.

Bloggen Det Progressiva USA gör en utmärkt liknelse. Skulle Sarah Palin släppas in i Sverige? Hon är som bloggen skriver ”tokkristen, för dödsstraff och emot abort t.o.m i fall av våldtäkt och incest, hon är emot sex utanför äktenskapet och t.o.m. användandet av p-piller och kondomer. Hon tror inte på den globala uppvärmingen och anser att alla människor skall ha rätt att ha hur många vapen som helst”. Rena jävla Wahhabismen, för fan! Palin, Go Home!

Rapportern fortsätter,

Medborgarskapet i Sverige har däremot inte samma betydelse som det har i många andra länder. Skillnader i rättigheter och skyldigheter är näst intill obefintliga för den som går ifrån att ha permanent uppehållstillstånd till att bli svensk medborgare. Det enda som skiljer är medborgarens rättighet att rösta i riksdagsval.

Inte heller identiteten är speciellt starkt kopplad till medborgarskapet. Vårt medborgarskap är i dag inte knutet till särskilda ceremonier eller formella kunskapskrav i det svenska språket, vår historia och vår kultur.

Ett stort samhällsproblem är att icke-medborgare åtnjuter för många rättigheter i jämförelsen med svenska medborgare, anser moderaterna. Medborgarskapet ska kopplas till kunskapskrav, kunskap om svensk historia och kultur. Symbolpolitiken fullbordas. Inte ett enda förslag som syftar att slå undan de strukturer som håller nyanlända invandrare och asylsökanden utanför arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Några förslag: återkommunalisera bostäder som sålts ut och skapa fler hyresätter genom kraftiga satningar på offentligt bostadsbyggande. Eller varför inte pengar till vuxenutbildningen som fått frysta anslag vilket resluterat i att var femte utbildningsplats har försvunnit sedan 2006. Varför inte satsningar där det behövs personal och arbetskraft, inom den offentliga sektorn.

Det är egentligen ganska enkelt att se genom moderaterna strategi. Så här två år efter valet 2006 och lika många år kvar till valet 2010 försöker moderaterna att överta Sverigedemokraternas retorik. På så sätt hoppas man slippa det obehagliga scenariot med ett högerpopulistiskt, rasistiskt parti som i värsta fall för alliansen har övertagit kristdemokraternas plats. En sådant scenario skulle försätta alliansen i en allvarlig kris. Att bjuda in Sverigedemokraterna är att begå politiskt självmord och att hålla dem ute innebär att förlora makten efter endast 4 år i regeringskansliet. Det man gör nu är att införliva de väljare som kan potentiellt rösta på Sverigedemokraterna i borgerlighetens väljarbas, främst genom att lära sig partiets specialgren främlingsfientlighet. Genom symbol- och kravpolitik vill moderaterna framstå som ett parti som sätter hårt mot hårt. De flesta men tyvärr inte alla har sett igenom moderaternas plan.

Socialdemokraternas Luciano Astudillo hejar på någurlunda glatt när han introducerar begreppet ”Ett sammanhållande kitt för Sverige”, som han förklarar med ”det gemensamma grundläggande värderingaran i vårt land”. Med ett par generella beskrivningar om utanförskap accepterar han moderaternas verklighetsbeskrivning. Astudillo skriver om moderaterna, ”I sak är vi nämligen inte långt ifrån varandra”.

Att problemen är sociala och inte värderingsbaserade inser dock Marita Ulvskog som säger till DN att hon hellre ser ”att det läggs kraft på att lösa andra integrationsproblem så som bristen på bostäder och svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden”. Ulvskogs avslutning är också bra,

Det finns risker med att kasta ur sig sådana här förslag om man inte visar att det innehåller något konkret och en lösning. Antingen vill de tala om att de finns eller så handlar det om att skapa någon slags syn på att alla som kommer hit från andra delar av världen förtrycker kvinnor och är hustrumisshandlare.

Bäst är ändå Kalle Larsson,

När man lyssnar på innehållet i vilka värderingar som är dåliga, till exempel att mannen har en starkare ställning än kvinnan, så är det första som Schlingmann kan göra att be Göran Hägglund och andra familjefundamentalister i kd att skriva på kontraktet.

Andra som har bloggat: Svensson, Helena Duroj, Arvid Falk, Det Progressiva USA, Alliansfritt Sverige, Grannas, Hans Linde, Ulf Bjereld, Dagens Arena
I medier: DN1, DN2, DN3, DN4, News Mill1, News Mill2, AB1

Svek

Ni har knappast missat det tråkiga beslutet i riksdagen igår. Lissabonfördraget ratificerades. Jag kommenterar idag på Ung Vänsters hemsida.

Svek mot löntagarna

Igår avgjordes det. Sveriges riksdag godkände EU:s nya grundlag: Lissabonfördraget. I och med beslutet gick vi miste om en unik chans att kräva garantier för den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal, och fackföreningars rätt att vidta stridsåtgärder för att hålla uppe lönerna. Med Vänsterpartiets förslag om att vänta ett år med att besluta om Lissabonfördraget, hade vi haft ett starkt förhandlingsläge gentemot EU. Istället lägger sig Sverige platt, och skriver under ett fördrag som flyttar mer makt till Bryssel och som är ännu ett steg på vägen mot en EU-stat. Genom att godkänna Lissabonfördraget har Sverige gett upp sin vetorätt i EU och urholkat vår alliansfrihet.

Inför folkomröstningen om EU-inträde 1994 var löftena från ja-sidan många och fagra. EU skulle inte påverka vår välfärd eller vår arbetsmarknadsmodell, sades det. Nu, fjorton år senare, har vi ett facit som tydligt visar att de antingen ljög eller inte visste vad de pratade om. I EU står den fria rörligheten för varor, tjänster, arbete och kapital över allt annat. Därför har EG-domstolen i det så kallade Lavalmålet beslutat att våra fackföreningar inte har rätt att kräva att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska löner och arbetsvillkor. EU tvingar fram lönedumping och försvagar fackföreningsrörelsen. Detta har de partier – alliansen och socialdemokraterna – som röstade ja igår godtagit. Det är ett svek mot löntagarna och ett svek mot dem som 1994 garanterades att detta aldrig skulle kunna ske.

I somras ordnade Irland som enda land en folkomröstning om fördraget. Nej-sidan vann. Risken är stor att Sveriges ja nu kommer att användas för att sätta ännu mer press på Irland att rösta på nytt. EU-eliten hymlar inte ens med att de inte godtar irländarnas nej. Hoppet om att begrava fördraget står till Irland. Men oavsett Lissabonfördragets framtid, står det klart att kampen för våra kollektivavtal och vår välfärd kommer att bli än viktigare framöver.

 

Elisabeth Biström, vice ordförande för Ung Vänster
070-203 82 04

Ipredändring helt otillräcklig

Idag går Justitieminister Beatrice Ask ut i Ekot med besked om att regeringens ipred-lag ska förändras så att den inte gäller bakåt i tiden. Ändringen innebär att skiv- och filmbolagen inte kan få hämta ut uppgifter vid misstanke om fildelning som skett innan lagen träder i kraft den 1 april 2009.

– Beatrice Asks förslag innebär fortfarande en kraftig urholkning av rättsäkerheten. Privata bolag kommer att kunna registrera folk och få tillgång till personliga uppgifter, det innebär en kraftig integritetskränkning. När bolagen i andra länder där lagen införts får ut uppgifterna skickar de kravbrev om betalning till personer, ofta blir dessa tvingade att betala eftersom man inte har råd att chansa att få sin sak prövad i rätten. Lagen är inget annat än statligt understödd utpressning, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Idag finns det redan en lag mot fildelning. Lagen innebär att polisen tar hand om undersökningen vid misstanke. Ipred-lagen ger istället den makten till skiv- och filmbolagen.

– Jag tycker att det är synd att vi har en teknikfientlig lag i Sverige, en hel ungdomsgeneration är kriminaliserade i sin vardag. Men oavsett vad man anser om fildelning borde alla som värnar rättsäkerheten vända sig mot en lag som innebär att bolagen ensamt, med mycket tveksamma bevis som grund kan utöva utpressning och kränka människors privatliv, säger Ida Gabrielsson.

– Istället för att genomföra integritetskränkningar på löpande band som regeringen gör, borde resurser läggas på att få fram kultur och teknikvänliga alternativ. Ung Vänster tycker att Internetbibliotek kan vara en bra variant för framtiden. Regeringen är omodern och oansvarig, de struntar blankt i kulturen och rättsäkerheten, avslutar Ida Gabrielsson.

 

 

 

För mer information kontakta:

Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster, 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738-24 12 13

Sandvikarbetarna får betala igen

Industrivarslen haglar, nu senast i min hemkommun. Diskussionen om regleringar och åtgärdspaket med marginell effekt dominerar debatten. Vänstern måste lyfta en systemkritik och förklara varför den ekonomiska politiken är så central för samhällsutvecklingen.

Läs gärna Ung Vänsters pressmeddelande om varslen på Sandvik och det inlägg jag skrev om Sandviken för ett år sedan, som känns aktuellt just idag.

En sista vädjan…

Imorgon kl. 09.00 kommer Ung Vänster finnas på plats utanför riksdagen för att in i det sista kampanja mot Lissabonfördraget. Läs mer här.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39