Ta hem trupperna. Manifestation i kväll.

Idag behandlar riksdagen regeringens förslag om att förlänga och utöka insatsen i Afghanistan. Med anledning av det hålls i kväll en manifestation på Mynttorget, utanför riksdagen, kl. 18.00. Talare är Per Garthon, Stig-Björn Ljunggren, Hans Linde (v), Bodil Ceballos (mp), Eva Myrdal , Gösta Hultén och Anna-Lisa Bäckman. Arrangör är föreningen Afghanistansolidaritet. Slut upp!

Sluta förlora kriget

Igår besökte jag på värnpliktsrådets kongress. Ida var med i en paneldebatt, tillsammans med de andra ungdomsförbundsordförandena. Debatten handlade till största del om Afghanistan och den svenska militära insatsen. Argumenten för en fortsättning av den militära insatsen , var de vanliga (LUF såg för övrigt framför sig att den ska fortgå åtminstone till år 2020. En trettioårig insats. Och de hävdar fortfarande att den inte är misslyckad!). ”Vi måste värna afghanernas mänskliga rättigheter – mot talibanerna” och ”vi måste ha militär där som kan skydda biståndsarbetarna”. Världen är inte rosa och fluffig, sades det, med adress till Ida.

Jag har lyssnat på många Afghanistandebatter. Jag har lyssnat på flera med just de här debattörerna. Och ännu har ingen, någonsin, bemödat sig om att bemöta ett par högst relevanta frågor: om det är så att vi är i Afghanistan för att motverka talibanerna – är det då inte lite av ett misslyckande att talibanerna är fler och starkare nu, än innan USA:s anfall och Sveriges uppslutning? Och om det är så att vi är där för att skydda biståndsarbetet – hur kommer det sig då att biståndsorganistationerna själva undanber sig ”hjälpen”? Är det inte något som har gått snett här?

Svenska Afghanistankommitténs ordförande Torbjörn Pettersson skrev igår på Newsmill:

”Det andra argumentet som används för att motivera svensk truppnärvaro är att truppen behövs för att skydda biståndet och den civila återuppbyggnaden. För oss som arbetar med hjälparbete i Afghanistan är detta ett häpnadsväckande argument. I den verklighet där Afghanistankommittén och många andra humanitära hjälporganisationer verkar dagligen råder motsatt förhållande. Vi håller oss så långt från utländsk trupp – amerikansk, polsk, tysk och svensk – som möjligt. Istället för att bidra till vår säkerhet utgör utländsk truppnärvaro direkt livsfara för våra medarbetare. Argumentet att ”vi skyddar civila och biståndsarbetare” blir inte mer sant för att det upprepas ofta. Den offensiva militära strategi som valts i Afghanistan har minskat – inte ökat – förutsättningarna för humanitärt hjälparbete.”

De senaste veckorna har debatten om insatsen i Afghanistan intensifierats en aning. Det är bra. Kanske, kanske håller något på att hända. Kanske finns snart en öppning för en mer konstruktiv diskussion, där vi självkritiskt kan titta på insatsen och se vad den i realiteten innebär. Den självklara utgångspunkten bör vara: blir Afghanistan fredligare på grund av den svenska närvaron? Om vi kan enas om att svaret är nej (något annat vore antingen ignorant eller lögnaktigt), så är det enda rimliga att vi funderar på vad vi ska göra istället. Ledtrådar angående det, kan lämpligen hämtas från de civila biståndsorganisationerna. Lyssna på Torbjörn Pettersson: ”Det är dags att sluta förlora kriget i Afghanistan och istället bidra till att bygga freden”.

Flow och flum för tre miljarder

Alliansfritt Sverige lustmördar regeringens jobbcoachsystem. Härligt! Läs!

”Den enda utvärdering som gjorts har genomförts av SVT och landat i slutsatsen att 2% av klienterna får jobb tack vare coacherna. Mer exakta utvärderingar bör göras, men siffran ger en tydlig indikation. Eftersom coachföretagen får 20.000 kronor per klient så innebär det en kostnad för samhället på cirka en miljon per förmedlat jobb. Och det är bara förmedlingskostnaden.

Välkommen till en aktiv arbetsmarknadspolitik! Kalaset går loss på 3 miljarder kronor. Du betalar.”

Inspiration från väst

Jag och resten av Ung Vänsters verkställande utskott besökte Norge och våra kompisar från Sosialistisk Ungdom i helgen. Vi brukar ses ibland, för att diskutera gemensamma utmaningar och strategier, och den här helgen kom till stor del att handla om krisen, arbetslösheten och ungas situation på arbetsmarknaden. Där finns många likheter, men också en slående skillnad: i Norge har den rödgröna regeringen satsat allt krut på att se till att finanskrisen inte ska övergå i jobbkris – här har regeringen som bekant gjort det motsatta.

Arbetslösheten i Norge ligger på, i den norska vänsterns ögon, höga 3,5 procent. Man är orolig för att den nya rödgröna regeringen inte ska orka fortsätta på den inslagna banan, med rejäla offentliga investeringar för att hålla arbetslösheten nere. När vi berättade om en förväntad arbetslöshet i Sverige på tio procent, satt kamraterna från SU och gapade. Hur kan det ha gått så långt? Visserligen har de märkt av att det är illa ställt i Sverige, det märks på alla unga svenskar som åker västerut för att jobba i den norska servicesektorn. Men tio procent arbetslöshet, det hade de svårt att ens föreställa sig.

”Men Norge har ju olja”, kanske vän av ordning tänker. Jovisst, det är klart att det gör skillnad. Men den stora skillnaden mellan norsk och svensk politik är inte oljepengar eller inte – det är politisk vilja. Även utan oljefond, hade vi kunnat ha hundra miljarder över att satsa på välfärdsutbyggnad och andra offentliga investeringar i Sverige, om vi hade haft en regering som hade prioriterat arbetslöshetsbekämpning istället för skattesänkningar. Det är ledsamt att tänka på.

Men låt oss inte gråta över spillda skattepengar, utan istället blicka framåt. Eller västerut. Där kan vi hitta inspiration. Där vann en rödgrön regering nytt förtroende efter att under fyra år ha satsat på välfärdsbygge, till exempel genom en reform om fullt utbyggd barnomsorg, och på arbetslöshetsbekämpning – notera: utan sänkningar i a-kassa eller försämringar av sjukförsäkringen. Det går att vinna val på vänsterpolitik – och det går att föra vänsterpolitik i regeringsställning, även i kristider. Norge är i det hänseendet ett uppmuntrande exempel.

Sabuni måste sopa rent framför egen dörr

Igår mottog vi nyheten om en ny utredning som ska förbättra invandrarnas samhällsorientering. Förstås är det Nyamko Sabuni som är den ansvariga minister som beställt detta luftslott till utredning. Ministern, som i alla lägen vill verka folklig och förklarande, säger,

– Jag tror att det är rätt många som inte får klart för sig vilka dolda normer som finns i samhället. Man kan skämta om att vi står i kö i Sverige och att vi kommer i tid, men de facto så är det bra att veta.

Medierna rapporterar och citerar flitigt men ingen har bemödat sig att ställa 10 000- kronorsfrågan,

”Om nu invandrare inte ställer sig i kö som vi andra svenskar, är detta det stora samhällsproblemet idag?”

Sabuni pratar om att utredningen ska ”förmedla vikten av grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde” samtidigt som hennes egen regering går i bräschen för att just underminera samma värden. Regeringen måste sopa rent framför egen dörr först.

Några exempel:

1. Den svenska utrikespolitiken: Gazakriget. Under vintern 2008/2009 angreps Gaza av den israeliska armén, världens fjärde största. 1400 palestinier dödades, varav två tredjedelar var civila och 400 var barn. Den nyligen publicerade Goldstone-rapporten, beställd av FN, visar med tydlighet,

– att
det finns bevis för grova kränkningar av mänskliga rättigheter begångna av Isarel under Gazakriget.
– att Israel begick handlingar som tangrerar till krigsbrott och möjligtvis till brott mot mänskligheten. Israel attackerade och bombade bostadshus, fabriker, brunnar, skolor, sjukhus, polisstationer och andra offentliga byggnader.
– att blockaden mot Gaza är kollektiv bestraffning.

Som Hans Linde redogör i boken22 sömnlösa nätter” (Nixon, 2009), fördömdes inte de israeliska angreppen av den svenska regeringen som nu är så angelägen om att lära ut ”grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde”, trots att dessa angrepp så tydligt stod i motsatsförhållande till demokratiska värderingar och människors lika värde.

Hans Linde skriver i kapitlet ”Var var den svenska regeringen?”,

”Istället domineras uttalandena av kalla kalkyleringar om vad som är eller skulle vara produktivt respektive kontraproduktivt för att nå en förhandlingslösning och vad som skulle kunna gynna Israels säkerhetspolitiska intressen. Lidande för Gazas befolkning beskrivs som en faktor bland andra som kan leda till att Israel förlorar sitt internationella stöd eller att Hamas stärker sin ställning, sällan nämns lidandet för civilbefolkningen som ett problem i sig. Carl Bildt framstod utan tvekan under Israels offensiv mot Gaza mer som en strategisk schackspelare än som en förkämpe för mänskliga rättigheter eller folkrätt.

Ett tydligt exempel är regeringens första pressmeddelande om Israels attacker, som skickas ut 3 januari efter att Israel gått in med marktrupp på Gaza-remsan, som får rubriken ”Markoffensiven försvårar lösning av konflikten i Gaza”. Ordet folkrätt nämns inte i pressmeddelandet och inga kommentarer görs om det uppenbara, att markoffensiven kommer att resultera i en mänsklig katastrof för Gazas befolkning.””

2. A-kassan: Diskriminerande lagstiftning mot ungdomar. Regeringens så kallade Jobbgaranti är en diskrimineringslagstiftning där unga betalar lika mycket i a-kassa men får ut mindre i ersättning vid arbetslöshet. Ungdomar som inte är berättigade till a-kassa får en ersättning motsvarande studiebidrag på cirka 1.000 kronor i månaden, om de är yngre än 20 år, eller 2.500 kronor om de är över 20. Är det sådana värderingar regeringen vill förmedla till invandrarna?

3. Sjukförsäkringen: 50 000 utförsäkrade vid årskiftet. Regeringens försämringar i sjukförsäkringen kommer resultera i att runt 50 000 personer förlorar sina ersättningar vid årsskiftet. Regeringen tvingar alltså arbetsoförmögna och sjuka människor till socialkontoret eller ut i arbetslöshet. I takt med arbetslösheten ökar kommer sjuka att hamna längst bak i kön till de lediga jobben. Är det sådana värderingar regeringen vill förmedla till invandrarna?

4. Rätten till Asyl: Utvisningar till krig och jakt på asylsökande. I september deltog Sverige med flyg i en Frontex-operation i Medelhavet. Aktionen var en del av Frontex pågående jakt efter asylsökande som försöker fly till Grekland från krigets Irak. Läs mer här.

Det som jag skrivit ovan är alltså de brådskande allvarliga, verkliga problemen Sverige står inför idag.

Ett annat allvarligt inslag är att Sabuni konsekvent använder jämställdhetsargument som slagträ mot gruppen invandrare. ”För att lyckas med jämställdheten måste vi lära invandrarna hur de ska bete sig”, är hennes budskap.


Hur ser det ut i verkligheten? Följande siffror är inte de senaste men trenden är tydlig; våldet mot kvinnor ökar och återfinns i alla samhällsklasser och etniska grupper. År 2004 anmäldes omkring 22 700 fall av kvinnomisshandel. Vi måste anta att det finns ett stort mörkertal. BRÅ uppskattar t.ex. att de polisanmälda våldet endast utgör 20-25% av våldet mot kvinnor som faktiskt äger rum ute i landet. Den välkända studien, Slagen Dam (2001), anger att 22% av de tillfrågade kvinnorna mellan 18-24 år utsatts för någon form av våld under det senaste året. BRÅ:s siffror från 2008 säger att antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor var 28 300. Det är allvarliga siffror och därför är det anmärkningsvärt att Sverige jämställdhetsminister väljer att blunda inför det utbredda våldet för att istället utpeka och misstänkliggöra en specifik grupp (män) som förövare. Det tycks inte vara ett problem att en majoritet att männen som slår kvinnor förmodligen är svenska män, kanske till och med en och annan som har supit sig full på sprit innan han slår. Inga åtgärder föreslås, utan man ska t.o.m. kunna köpa alkohol lite var man behagar nuförtiden.

Debatten om hedersrelaterat våld är ett farligt minfält. Det finns en uppenbar risk att regeringens s.k. jämställdhetspolitik slår in en kil i den feministiska rörelsen. Det finns redan idag tecken på feministiska debattörer och nätverk som har anammat hedersbegreppet och därmed högerns problemformulering vilket resulterat i att allt mindre energi läggs på att blottlägga och bekämpa de generella förtryckmekanismer som underminerar kvinnors ställning, i hemmet, på arbetsmarknaden, ja i ute i verkligheten. Att arbeta med hedersrelaterade frågor industrialiseras och anledningen behöver inte vara mer än att det behövs statliga anslag för att överleva som organisation och nätverk och att det är Sabunis och Göran Hägglunds departement som sitter inne med pengarna. Det är därför inte förvånande att jämställdhetsministern trivs mer i sällskapet av nätverk som arbetar mot hedersrelaterat våld än kvinnojourer som jobbar utifrån lång erfarenhet av arbete med kvinnor som råkat ut för mäns slag och sparkar.

Sabuni har i valet mellan att fokusera på det generella kvinnoförtrycket (hon erkänner inte ens att det existerar!) och hedersrelaterat våld, valt det senare. Och hon och hennes liberala vänner har välgenomtänkta motiv för det. För samtidigt som Sabuni tillsätter en utredning för att läxa upp invandrare, har hennes vänner en historia av att umgås med högerextrema, rasistiska partier. Folkpartiet har anammat en rad förslag från Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti medan liberala tonsättare som Johan Norberg, Johan Ingerö, Johnny Munkhammar, Dick Erixon, Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson (samtliga är f.ö. män) flockas runt Fremskrittspartiets Siv Jensen som de kallar ”Nordens Margaret Thatcher” (är det något bra?). Jag kanske ska påpeka att Fremskrittspartiet är ett invandrarfientligt, homofobiskt parti med friska inslag av välfärdshat (läs mer här). Och regeringen apar efter. Sabuni hetsar mot invandrare för att dölja de verkliga problemen; arbetslösheten, bostadslösheten, de utförsäkrade och de asylsökande som skickas hem till krig och elände.

Uppdatering: Johan Norberg har kommenterat att han minsann inte är så vänligt inställd till Frp och att han inte kallar Jensen för ”Norden Margaret Thatcher”.

Tidigare inlägg:
Samma logik i Gaza som i Rosengård
Traditionsenligt av Folkpartiet

Andra som bloggat: Esbati, Maria Ferm, Politik och Poesi, Nadjva, Alliansfritt Sverige, Vi i Sverige,
I medierna: DN1, DN2, SvD, SS, Expressen

Bluff och båg om utanförskap

Alliansfritt Sverige har tagit sig en titt på hur det står till med ”utanförskapet”, nu och vid förra valet. Detta med anledning av att moderater nu påstår sig ha lyckats minska utanförskapet, trots att arbetslösheten skenar i höjden. Kolla här.

Ida Gabrielsson om sänkta ungdomslöner


I morse var Ida Gabrielsson med i Gomorron Sverige för att diskutera centerns idé om att ha ytterligare lägre löner för ungdomar. Se inslaget här (börjar 2.20 in i klippet).

———–
Uppdatering: Läs också vad Josefin Brink (v) skriver i Aftonbladet om centerförslaget.

”Att arbetsgivarorganisationerna, särskilt så här i avtalsrörelsetider, alltid hävdar att höga löner är det som orsakar arbetslöshet är inte förvånande. Men det är ett partsintresse, inte ett faktum, som centerpartiet tycks tro. Det finns ingenting som tyder på att sänkta löner i allmänhet leder till minskad arbetslöshet. Tvärtom är arbetslösheten betydligt lägre i exempelvis Sverige och Norge, där lönerna är relativt höga, än i länder som Litauen och Lettland där lönerna är låga. Om centerpartiets tes stämde skulle det ju vara precis tvärtom.”

Läs hela!

Manifestationer mot rasism på kristallnatten

Natten den 9 november 1938 inträffade vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare.

Ung Vänster ordnar varje år manifestationer till minne av denna tragedi, som en del i vårt arbete mot rasism. Här finns en lista på några av de platser som Ung Vänster är med och anordnar manifestationer eller andra arrangemang. Listan uppdateras kontinuerligt.

Bromma
Ljusmanifestation, samling 17.00

Falun
Konsert mot främlingsfientlighet och för mångfald, på Stora torget. Konserten startar kl. 18.00 Läs mer här .

Haparanda
Bokbord med antirasistiskt tema på Gymnasiet (förmiddag)
För mer info: Mikaela Lindfors, 0703911467 eller Lena Tjäder, 0738004243

Härryda
Ljusmanifestation på Råda Torg, Mölnlycke kl 17.00

Helsingborg
Manifestation på Mäster Palms plats kl. 18.00, under parollen "Avvisa främlingsfientlighet och rasism" och "Gemensam kamp och solidaritet"

Jönköping
Minnesmanifestation mot rasism och främlingsfientlighet. Samling kl. 18.00 på Västra torget. Fackeltåg till hovrättstorget där tal hålls. Arrangörer: Ung Vänster och SSU

Kalmar
Ljusmanifestation för att hedra minnet av offren från Kristallnatten. Samling 17.00, korsningen Södra Långgatan – Kaggensgatan (vid Vero Moda). Arrangörer: Ung Vänster mfl.

Kiruna
Bokbord med antirasistiskt tema på Hjalmarlundbohmsskolan (förmiddag)
Affischering i centrum  (eftermiddag/kväll)
För mer info: Olle Keijonen, 0702407054

Kristianstad
Torgmöte kl. 17.30 på Speakers Corner, under parollen "Kristianstad är vår stad – ut med rasisterna"

Landskrona
Manifestation under parollen "I kamp för solidaritet – mot rasism", på Rådhustorget kl. 17.00. Efteråt bjuds det på fika i Ung Vänsters och Vänsterpartiets lokal på Eriksgatan.

Linköping
Demonstrera måndagen den 9 november mot främlingsfientlighet och rasism! Alla partier i Linköpings kommunfullmäktige arrangerar tillsammans ett fackeltåg på årsdagen av Kristallnatten.
Samling sker på Stora Torget kl. 17.30! Apeller kommer att hållas av talare från de olika partierna, och vi formar ett fackeltåg som kommer att skrida fram genom centrala Linköping. Ta med vänner, familj, arbetskamrater och grannar!

Luleå
Torgmöte/ljusmanifestation 15.30 utanför smedjan i
centrala Luleå. Talare: Hanna Goding, ung vänster Luleå, Monica
Carlsson, Vänsterpartiet, Barbro Midbjer, PGS
Flygbladsutdelning i samband med manifestationen
För mer info: Hanna Goding, 0702520958

Lund
Ljusmanifestation på Stortorget klockan 19.00. Tal av bland andra Ung Vänster Lunds ordförande Felicia Bromée.
Efter manifestationen ordnar Ung Vänster, Vänsterpartiet och Vänsterns studentförbund en föreläsning om antirasism på Stadshallen klockan 19.30.

Lysekil
Manifestation kl. 18.30 i Lysekil centrum

Malmö
Manifestation på Gustav Adolfs torg klockan 18.00. Tal av bland andra Joachim Lentz från Asylgruppen. Kristian Svensson står för musikunderhållning.
Efter manifestationen, kl 19.00, ordnas seminarium på Ungdomens hus, där det bjuds på fika och musik.

Mölndal
Ljusmanifestation på Alberts torg (Mölndal centrum) kl. 17.00

Piteå
Torgmöte/ljusmanifestation 15.00 på Byxtorget i centrala Piteå. Talare:
Lena Tjäder, ung vänster, Britt Fäldt, Vänsterpartiet.
Flybladsutdelning och musikunderhållning i samband med manifestationen
För mer info: Lena Tjäder, 0738004243

Rågsved
Öppet mot med EXPO, 18.00 på Rågsveds Folkets hus

Skellefteå
Manifestation kl. 17.00 på Möjligheternas torg

Skärholmen
Ljusmanifestation, samling 17.00

Sollentuna
Torgmöte på Turebergs torg. Samling 17.00. Tal av Ida Gabrielsson. Arr: Ung Vänster.

Stenungsund
Manifestation kl. 18.30 i Stenungsund centrum

Uddevalla
Manifestation kl. 18.30 i Uddelvalla centrum

Uppsala
Samling 18.00 i Slottsbacken för ett tyst fackeltåg till Ungdomens hus där Paulina de los Reyes kommer att hålla tal och man kan fika och hänga.
Arrangör: Uppsalabor mot rasism

Visby
Fackeltåg, samling 18.00 vid Östercentrum. Arr: Ung Vänster, Grön Ungdom, SSU, CUF, MUF, Hassela Gotland, Gotlands ungdomsråd, Rädda barnen, Röda Korsets ungdomsförbund mfl.

Vänersborg
Manifestation med marchalltändning, kl. 18.00 vid korsningen mellan Sundsgatan och Edsgatan

Demokrati i Afghanistan kräver mindre, inte mer militär närvaro

Det blir ingen andra valomgång i Afghanistan, sedan den ende motkandidaten till sittande president dragit sig ur. För stor risk för valfusk, tyckte Abdullah Abdullah, och säkert har han rätt. Allt tyder på att fusk låg bakom Karzais seger i första omgången, och den regering han leder är förstås allt annat än demokratiskt legitim. Man får bara hoppas att Karzai-regeringens än mer försvagade legitimitet och ställning, inte görs till ytterligare ett argument för att öka den utländska truppnärvaron i landet. För om Afghanistan ska bli självständigt – och kunna ta steg mot verklig demokrati – så krävs mindre, inte mer av utländska trupper på plats.

Jag tycker att Svenska Afghanistankommittén ofta har viktiga poänger, och är intressanta att följa om man vill fördjupa sig lite i Afghanistanfrågorna. Läs till exempel här om fem skäl för mer bistånd istället för mer militär.

”Mer utländsk militär kan aldrig ta den afghanska regeringen och de utländska trupperna ur den förtroendekris de befinner sig i. Mer militär kan däremot bre på den. Det omfattande valfusket i presidentvalet i augusti har ytterligare minskat afghanernas svaga förtroende för regeringen och president Karzai, och stödet för utländska trupper bland befolkningen har rasat från 67 procent 2006 till 37 procent 2009. Mot bakgrund av detta växer sig talibanrörelsen allt starkare.
Detta är en ond, farlig spiral som måste få sitt stopp.”

Läs hela.

Stockholmsmodellen

Det här är spännande! Trondheimsmodellen på svenska. Blir intressant att se om det får lika stort genomslag som den norska varianten.

Passa förresten på att skriva under LO Stockholms budkavle för välfärd.

Sida 4 av 38« Första...23456...102030...Sista »