Kräv din rätt!

Ungdomens fyra rättigheter – bostad, utbildning, arbete och fritid är de mest centrala sakerna för att alla unga ska kunna ha en bra och meningsfull vardag…

Fortsätt läsa Bli medlem

Sociala medier

Att kunna ta del av kultur är en demokratisk rättighet, en viktig del i det är biblioteken. De gör att vi alla kan ta del av litteratur, musik, film, informationsteknologi dator- och tv-spel. För att de faktiskt ska kunna fylla sin funktion måste det understödjas av samhället och vara fritt från kommersiella intressen. I vissa kommuner privatiseras biblioteken, det är ett allvarligt demokratiskt problem. När privata aktörer styr över vilken information som finns tillgänglig hotas både objektiviteten och det fria ordet. Biblioteken måste värnas från kommersiella intressen och samhället måste istället ta ett större ansvar för att göra litteratur tillgänglig för alla!

Ett rikt kulturliv för alla!

Alla människor behöver uttrycka sig och skapa. Genom kultur kan människor definiera och upptäcka verkligheten. Rätten till kultur ska inte vara en fråga om hur stor plånbok du eller dina föräldrar har. Att spela ett instrument, delta i körer, gå på museer och konserter, måla och skapa är något alla, inte minst ungdomar, borde få ägna sig åt. Kulturskolan är den institution där de flesta unga har sitt första möte med ett musikinstrument. Idag finns det dock flera kommuner som inte har någon kulturskola och i många kommuner kostar kulturskolan pengar. Ung Vänster vill att det ska finnas kulturskolor i alla kommuner, att verksamheten ska vara gratis och att den ska rikta sig till alla åldrar. Vi vill ha ett brett och tillgängligt kulturliv utan kommersiella intressen. Vi kräver också mer resurser till ideell kulturverksamhet och att estetisk verksamhet åter införs som ett kärnämne i gymnasiet.

Vi står i solidaritet med våra HBTQ+-syskon i Norge och med alla som känner sig otrygga med att vara den man är 💔✊

Det är ingen slump att killar idrottar mer än tjejer med tanke på hur resurser fördelas, hur mycket mediauppmärksamhet killars respektive tjejers idrottande får samt att tjejer får sämre träningstider. Vi behöver en feministisk idrottspolitik, där tjejers idrottande ges samma resurser som killars. Då måste bland annat riksidrottsförbundet tar ett ansvar och fördelar de statliga pengarna aktivt och rättvist och kommunerna måste också satsa på tjejers idrottande. Fler kvinnor måste få ha ledande roller som tränare eller domare. Riksidrottsförbundet måste aktivt arbeta med det, och kommunerna bör ställa krav även på könsfördelningen i styrande positioner i föreningarna. Idrott är till för alla och vilket kön man har ska inte påverka ens förutsättningar!

Det är få områden som idag inte drabbats av nedskärningar, idrotten är tyvärr inget undantag. Alla de skattesänkningar som skett har gjort att kommunerna fått mindre pengar att lägga på ungdomsidrotten. Varje krona som dras in från det offentligt finansierade innebär att verksamheten blir lidande – antingen blir den underfinansierad eller måste ersättas med privata medel. Konsekvensen har blivit att medlemsavgiften höjs eller att man tvingas jobba extra för att tjäna pengar åt klubben. Höjd egenfinansiering, alltså att verksamheten måste stå för kostnader själva istället för att kommunen hjälper till, gör idrotten exkluderande. Den som inte har råd att betala medlemsavgiften eller stå för utrustning som klubben tidigare stod för kan inte delta på samma villkor. Materialtunga idrotter som ishockey eller ridsport blir snabbt reserverade för de rikaste, och arbetarklassungdomar stängs effektivt ute. Ung Vänster vill ha en idrottspolitik där kommunerna tar ansvar så att vem som får utöva vilken idrott inte beror på föräldrarnas inkomster!


Bli medlem i Ung Vänster

Vill du vara med och stoppa klimatförändringarna? Vill du krossa könsmaktsordningen? Vill du vara med och riva klassamhället? Då borde du gå med i Ung Vänster, i kampen för ett annat samhälle!

Vad händer i förbundet

Här hittar du våra senaste uttalanden och händelser

Visa alla artiklar
 • Ung Vänsters veckokurs 2022

  Ung Vänster presenterar efter två år av väntan och längtan: VECKOKURSEN 2022!. Den 6-9 januari…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • Ung Vänster minns kristallnatten

  I Ung Vänster har vi en lång tradition av att högtidlighålla minnet av kristallnatten det…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • En bättre demokrati är möjlig

  Det är nu mindre än ett år kvar till valet, och de flesta av oss…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • Höstkurs 6-7 november

  Den 6-7 november är det dags för Ung Vänsters digitala höstkurs med tema antirasism! Tillsammans…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • Varför har vi en kampanj om yrkesprogrammen?

  Det är vi som bygger landet! Det är vi i arbetarklassen som håller samhället igång…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • Nominera till förbundets utskott!

  I augusti kommer förbundsstyrelsen välja nya utskott. Nytt för i år är att vi kommer…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • När kommer vaccinet som får män att sluta hata kvinnor?

  Fem. Det är hur många kvinnor som har mördats av män på tre veckor. Fem…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • Läs Ava Rudbergs första maj-tal

  Feminister, socialister, första maj firare idag samlas vi för att protestera mot det klassamhälle som…

  Visa alla artiklar Läs artikel
 • Därför behöver vi kommunism

  Dagens samhälle är i grunden ojämlikt och präglas av enorma klasskillnader. Så ser det ut…

  Visa alla artiklar Läs artikel
Förbundscentralen

Kungsgatan 84

Hitta ditt distrikt!

Kontakta ditt distrikt för att få veta vilken klubb du ska organisera dig i!

Visa alla distriktsexpeditioner