Trupperna måste dras tillbaka

Ännu en svensk har i dagarna fallit offer för det meningslösa krigandet i Afghanistan. Under samma tidsperiod dog förmodligen ännu fler afghaner av samma anledning. I nio år har våld och dödande präglat vardagen för detta folk. Nu får vi rapporter om att otryggheten aldrig har varit så stor. På varje punkt ser verkligheten idag sämre ut än vad den gjorde innan bepansrade västerlänningar marscherade in i området 2001. Minns vi ens varför? Knappast. Ändå fortsätter vi välvilligt och naivt bistå amerikaner med stormaktsdrömmar genom närmast filosofiska resonemang om ”demokrati”.

Det fungerar in, det har aldrig fungerat. Människor dör. Mördandet har drivit fler människor in i desperation, fattigdom och misströstan. Det är inte en särskilt god grund att bygga ett samhälle på. Hur många fler liksäckar ska behöva flygas hem till Sverige innan vi inser att detta är ett misslyckande? Hans Linde kommenterar.

Att vara vänster på 2010-talet

Vänsterpartiet tillsatte härom veckan en framtidskommission, som ska se över och komma med förändringsförslag för partiets organisation och politik. Ida Gabrielsson leder arbetet.

Idag lanserar framtidskommissionen en hemsida, som ska bli väldigt intressant att följa. Dels för att se och läsa om vad kommissionen gör och hur de tänker, men också för att det där kommer kunna föras en diskussion där alla som är intresserade av hur Vänsterpartiet ska kunna stärkas, kan delta.

Hemsidan hittar du här.

Ida har skrivit ett första inlägg om hur Sverige har förändrats och vilka utmaningar en modern vänster står inför idag.

Att vara det tydligaste vänsteralternativet i svensk politik på 2010-talet ställer delvis nya krav på strategier, såväl politiska som organisatoriska. Sverige ser definitivt inte ut som det gjorde på 70-talet längre. Skillnaden mellan 90-talets Sverige och nutiden är påfallande. Den politiska kartan är omritad och de faktiska förutsättningarna ser annorlunda ut idag för oss som vill ha en radikal förändring. Fundamenten i den svenska modellen håller på att vittra sönder, det har länge saknats en politik för full sysselsättning och villkoren på arbetsmarknaden domineras av otrygghet. Avregleringar och privatiseringar har trängt undan demokratin och politiken på område efter område. Entreprenörsandan tvingar fram ett marknadstänkande och även stora delar av den offentliga sektorn drivs idag efter marknadsliknande modeller. Klassamhället och skillnader beroende på kön såg annorlunda ut innan friskolereformens införande, explosionen av visstidsanställningarna och EU-direktivens tvångströjor. De enorma skattesänkningarna och trygghetssystemens totala urholkning har förändrat Sverige i grunden. För att använda mig av ett gammaldags utryck i dessa förnyelsetider: relationen mellan arbete och kapital är en annan idag.

För att kunna förändra måste vi förändras. När borgerliga debattörer talar om förnyelse, är det oftast liktydigt med ytterligare marknadsanpassning. Förnyelse är lika med högervridning. För Vänsterpartiet är det inte ett alternativ, tvärtom så ska vi vara de som även i framtiden tydligast bekämpar den utvecklingen. Vi måste däremot förstå att kampen, ibland, förs på nya arenor, med andra metoder och mot tyngre motståndare. Systemkritikkritiken på 2010-talet har nya utmaningar.

Läs hela här.

(Bild: http://framtiden.vansterpartiet.se/)

Bakom luftslotten – resultatet av valresultatet

Efter årets valrörelse står vi inför fyra nya år med en borgerlig regering. I valrörelsen 2010 försvann de viktiga frågorna bland luftslott om fastighetskatt och RUT-avdrag. Frågorna om hur vi skapar fler arbeten, ger elever hjälp i skolan och hur fler bostäder ska byggas fick folk inga besked om. Borgerligheten ville hellre snacka skit om Mona Sahlin och sprida osanningar om arbetslösheten än att ta i de viktiga välfärdsfrågorna. 

Valresultatet innebär att vi kommer få se ett samhälle som ännu mer slits isär, där var och en i allt större utsträckning får se om sitt eget hus. Det är ett nytt Sverige som borgerligheten har siktet inställt på – den uttalade målsättningen är att bli som ett europeiskt genomsnittsland, med lägre skatter och mindre välfärd. Arbetslösheten biter sig fast, en allt större grupp av människor hamnar nu allt längre ifrån en arbetsmarknad som de aldrig tar sig in på. En arbetsmarknad öppnar upp sig där anställningstryggheten är usel och lönerna låga. 

Klyftorna ökar dramatiskt. Stora förmögenheter har samlats kring de rikaste svenskarna genom riktade bidrag. Sjuksköterskor, vårdbiträden och lärare sägs upp på löpande band för att finansiera regeringens skattesänkningar.  Det är förödande för människors trygghet. Sämre skolor, långa vårdköer och uttömda trygghetssystem bäddar för oro, uppgivenhet och större skillnader i livsvillkor. I otrygghetens spår följer också ökat utrymme för rasism och främlingsfientlighet.

Arbetarrörelsen som helhet noterar det sämsta valresultatet sedan allmän rösträtt. Situationen är extra ordinär och kräver en eftervalsanalys som tar ansvar. Skillnader mellan människor kommer att byggas in i systemet. En framgångsrik vänster måste vara dom som tydligast levererar ett konkret förändringsalternativ. Reformer som skapar sammanhållning istället för en politik som anpassar sig efter regeringens skattesänkningar är nödvändig. Världens bästa välfärd som omfattar alla bygger vi genom att sätta stopp för vinstslöseriet. En ekonomisk politik som på allvar kan bekämpa arbetslösheten som är det största hotet mot våra rättigheter, måste till.

Vi är många som är förlorare i högerns Sverige. Många av oss vill fortfarande känna tryggheten i att leva i ett land som håller ihop, där du alltid ska bli garanterad den bästa utbildningen, en sjukvård i världsklass och ett fungerande trygghetssystem oavsett tjocklek på plånboken. Att bo i ett land där välfärden är bra och där solidaritet är ledordet – det är något värt att slåss för.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-10-10

För mer information, kontakta pressekreterare Hanna Cederin på hanna@ungvanster.se eller 0762 478 321

 

Håll ihop mot rasismen

Vi var många som blev besvikna och upprörda när det stod klart att Sverige blivit ett av de länder i Europa som har ett högerextremt parti i sin riksdag. Från fackförbund och partier, via kulturföreningar och skolklasser, till kyrkor och facebookgrupper skapade av enskilda, har uppropen att värna sina medmänniskor kommit. Många har varit ute på gator och torg för att visa sitt stöd för tankarna om allas lika och okränkbara värde. Det är en bra, bred, antirasistisk rörelse som tar form. Ju fler vi är tillsammans desto starkare blir vi. Där måste organisationsegoism och den egna agendan läggas undan till förmån för antirasismen.

Ung Vänster och Vänsterpartiet har alltid stått i främsta ledet mot förtryck och har en viktig uppgift framöver, dels genom att bekämpa de klyftor som är själva grogrunden för rasism och genom att aldrig acceptera de främlingsfientligas problemformuleringar och beskrivningar. Den allra viktigaste blir att se till att andra partier inte tar över Sverigedemokraternas politik och retorik. Ett oerhört ansvar vilar på den sittande regeringen, att hålla rent ut på högerkanten och inte gå i samma fälla som många andra länder. Regeringen Reinfeldt måste stå upp för humanism och anständighet, och inte flörta med mörkbruna krafter för att köpa stöd.

Sverige ska vara ett land som står upp för allas lika värde. Ett jämlikt land, med en human asylpolitik. Vi ska inte låta rasisterna utnyttja människors oro för framtiden, och skylla på invandrare istället för att ta tag i de verkliga problemen. De så kallade integrationsproblemen handlar om dåliga bostäder, arbetslöshet och en ojämlik skola, sådant som drabbar alla oss som saknar tjock plånbok.

Att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen är inget vi för tillfället kan göra någonting åt. Men att deras hatpropaganda skulle få prägla den politiska utvecklingen under de närmsta fyra åren, det har vi alla en skyldighet att göra allt i vår makt för att förhindra. Ung Vänster drar nu igång den landsomfattande kampanjen ”Håll ihop mot rasismen”. Det är nu om någonsin vårt gemensamma ansvar att hålla ihop mot rasismen – för allas lika värde.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-10-10

För mer information, kontakta pressekreterare Hanna Cederin på hanna@ungvanster.se eller 0762 478 321

Öppet brev till nya bostadsministern

Ung Vänsters förbundsstyrelseledamot Clara Lindblom har skrivit ett öppet brev till Stefan Attefall:

”Hej Stefan! Till att börja med vill jag gratulera till det nya jobbet som bostadsminister. Nu mer än någonsin behövs ett ökat statligt ansvar för bostadspolitiken och en större samordning mellan staten och kommunerna. Din föregångare Mats Odell tyckte att din ministerpost behövdes lika lite som en lastbilsminister. Jag hoppas att du tycker att din uppgift är viktigare än så.

Som du vet råder det bostadsbrist i varannan svensk kommun. I bostadsbristens Sverige tvingas vi unga bo hemma i flera år mot vår vilja, tacka nej till studieplatser eftersom vi inte hittar bostad i tid, flytta runt mellan osäkra andra- och tredjehandskontrakt som ofta innebär att vi tvingas betala hyror långt över tillåtna nivåer. Några sanktioner mot överhyror vid andrahandsuthyrning finns inte, och att gå till Hyresnämnden och kräva återbetalning är sällan ett alternativ för den som står i beroende­ställning till sin hyresvärd.

Därför blir jag bekymrad när din chef och tillika statsminister Fredrik Reinfeldt i sin regerings­förklaring avhandlar hela bostadspolitiken i endast två meningar, varav det mest konkreta beskedet är att bostadstillfällen för unga ska skapas genom att regeringen ska stimulera uthyrning av privat­bostäder. För det är viktigt att komma ihåg att väldigt många unga far illa på andrahandsmarknaden genom oschyssta hyresvillkor, korta kontrakt och uttag av rena ockerhyror. Jag har vänner som har flyttat upp till sju gånger på två år, betalat 7 000 kronor i månaden för en etta på trettio kvadrat och som slutat packa upp flyttkartongerna eftersom de ändå inte vet hur länge de kommer att få bo kvar i lägenheten. Dem borde du ha i åtanke när du går in för att stimulera andrahandsuthyrningen.”

Läs hela här!

Dema mot rasism

I samband med riksdagens öppnande idag kommer en mängd antirasistiska demonstrationer att arrangeras runt om i landet. Kom gärna och visa vad du tycker också! Ju fler vi är som visar hur illa vi tycker om rasisternas människosyn och verklighetsuppfattning desto lättare är det att mota tillbaka dem. Här är några av de orter där det kommer arrangeras manifestationer. Lägg gärna till din egen ort i kommentarsfältet om du har den informationen. I Stockholm kommer Vänsterpartiets Lars Ohly att tala.

Stockholm: 17.00 Sergels torg
Malmö: 17.00 Möllevångstorget
Jönköping: 18.00 Rådhusparken
Helsingborg: 17.00 Gustav Adolfs torg
Örebro: Teaterplan 17.00

Moderaterna tar snart ifrån dig allt du har

Nu gläds Moderaterna åt att de har fått fyra år till i Stockholms stadshus med tillhörande befogenheter. Utförsäljningståget rullar vidare. Medan de på riksplanet kan skryta om att de har ”hållit i pengarna”- dvs. inte lagt en krona på arbetslöshetsbekämpning utan låtit donera pengarna till herrarna med skärgårdsvy på djurgården – förskingrar man skattebetalarnas ägodelar på löpande band. För varje dag som går är det färre och färre delar av din utsikt som du kan hävda att du har en andel i. Det har tagit en (eller flera) livstid(er) att bygga upp staden, sjukhusen, vårdcentralerna och skolorna. Skattepengar har betalats in och verksamheten byggts ut med siktet inställt på en jämlik tillgång till våra välfärdssystem. Vi äger, vi bestämmer och vi återinvesterar avkastningen.

Men den moderata ideologin fungerar annorlunda. För dem går privatiseringsdogmerna före allt. Till exempel är äldreomsorgen inte värt ett skit. Stockholm stad sålde ut Vantörs hemtjänst för helt orimliga 69 500 kr (!). Det är ju så att man hade kunnat köpa det själv. Inte helt oväntat går verksamheten med miljonvinster bara ett fåtal månader senare. Jag skulle kunna dra fram otaliga liknande exempel. Helt central välfärdverksamhet skänks i princip bort utan några som helst garantier. Ofta säljs de vidare till mångfaldigat pris inom en kort tidsperiod. Det handlar förstås om att tjäna pengar.

Det här måste sättas stopp för. Vi behöver granska varje enskild utförsäljning i sömmarna. Hade detta varit din egen familjs avbränningar hade du ringt försäkringsbolaget med detsamma (med gråten i halsen). Här finns inga försäkringar eller livlinor. Det är bra att Vänsterpartiet satt revisorerna på att titta över den motbjudande Boultbee-affären som har försatt hundratals affärsinnehavare i akut ekonomisk knipa och fått beteckningen ”centrumdöden”. Fler granskningar, polisanmälningar och diskussioner efterfrågas. Budskapet är givet; lämna aldrig pengar obevakade hos moderater. För ingen av oss vill vakna upp i ett Sverige där vår hälsa och vårt välbefinnande är helt beroende av riskkapitalbolagens påhitt och ingivelser.

”Tankefel i debatten”

Artikeltips: historikern Mattias Tydén skriver i dagens DN om tankefelet att ”locket ligger på” i debatten om invandring/integration.

”Vi har hört visan förut: Det är förbjudet att forska eller skriva om brott begångna av invandrare, världsfrånvända vänsterliberaler förskönar det mångkulturella fiaskot, eliten vågar inte berätta hur det egentligen ligger till – kort sagt: locket ligger på i invandrardebatten. Detta är Ny Demokratis och Pia Kjærsgaards argument i repris. Men de håller inte bättre i dag.

Faktum är att sociologer och kriminologer återkommande behandlat kriminalitet bland invandrare alltsedan Britt Sveris Utlänningars brottslighet i början av 1980-talet. Brå genomför regelbundet undersökningar av ”hur ’svensk och utländsk bakgrund’ tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet ”. I massmedia frodas reportagen om problem och konflikter relaterade till etnisk segregation och presstexternas bild av ”invandraren” är som Ylva Brune visat i en avhandling minst sagt stereotyp.

Problemet är alltså inte att något lock ligger på i invandringsdebatten, utan myten om att locket ligger på. Med denna myt som grund kan de självpåtagna sanningssägarna i SD och på andra håll träda fram.”

Den som vill fördjupa sig kan också läsa Lena Sundströms ”Världens lyckligaste folk”, där hon reder ut hur det kom sig att Dansk Folkeparti lyckats sätta dagordningen i dansk politik och driva övriga partier åt ett främlingsfientligt håll.

Att förstå de här sakerna är viktigt, om vi ska lyckas undvika samma utveckling i Sverige.

Låt oss slippa ännu en skandalrättegång

Idag inleds en ny rättegång i fallet med The Pirate Bay, vars tidigare dom överklagades och nu ska omprövas i hovrätten. 2009 dömdes man till ett års fängelse och 30 miljoner kronor i skadestånd. Historien om förundersökningen och den förra rättegången kantades av rättsvidriga skandaler med alltifrån okunniga och jäviga domare till olagliga husrannsakningar.

– Man undrar ju vad rättsväsendet kommer att bjuda på den här gången. Det är löjeväckande med så höga straff för några ynka filmer och låtar och helt ovärdigt en modern demokrati att tumma på rättssäkerheten för storföretagens intressens skull, säger Ung Vänsters vice förbundsordförande Elisabeth Biström.

Motpart i målet är ett antal stora amerikanska filmbolag. Brottsmisstanken består i att männen som tidigare drev sajten ska ha "tillgängliggjort" 20 låtar, nio filmer och fyra dataspel

– The Pirate Bay är lika olagligt som Google, som också är en länksamling och en sökmotor. Fildelning är ett självklart sätt att använda den nya tekniken och internet är till för att sprida information, det krockar naturligtvis med företagens vinstintressen. Det här är bara ett i raden av exemplen på hetsjakten på Sveriges ungdomar. Ung Vänster kräver att man istället bidrar till en utveckling som går åt rätt håll, till att börja med borde man införa digitala bibliotek och riva upp IPRED och FRA-lagen, säger Biström.

För mer information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321

Sida 32 av 194« Första...1020...3031323334...405060...Sista »