Tillbakarullningar

Vår sanslöst progressiva arbetarregering visar nu framfötterna på den feministiska fronten. Som en del i Nyamko Sabunis projekt med ”ett starkare skydd mot diskriminering”, lanseras nu ett kraftfullt verktyg för att just nå det målet. På små arbetsplatser (upp till 25 anställda) ska diskriminering framöver nämligen motverkas genom att jämställdhetsplanerna ska slopas. Det ska bli slut med att kartlägga löneskillnader och att se till att arbetsgivarna har en strategi för att motverka trakasserier, ojämn könsfördelning på tjänster eller för att se till att arbetet går att kombinera med familjelivet. Hur detta hänger ihop med ett starkare skydd mot diskriminering är minst sagt lite oklart, men vi får väl lita på att vår kompetenta regering har någon smart plan. Hittills har Sabuni dock endast motiverat saken med att hon vill ”underlätta för företagen”.

Det kanske kan vara på sin plats att kolla in lite vilka betungande uppgifter det är som jämställdhetslagen ålägger företagen, så att vi kan väga detta mot de konsekvenser slopandet av jämställdhetsplanerna kan få för de ca 1,1 miljoner löntagare som berörs.

Enligt dagens jämställdhetslag ska företag med mer än 10 anställda årligen upprätta en plan, som ska innehålla dels en handlingsplan för jämställda löner och dels en redogörelse för vilka åtgärder som behövs och som arbetsgivaren avser vidta för att:
arbetsuppgifterna ska lämpa sig både för kvinnor och män
– arbete och föräldraskap ska kunna förenas
– kunna förebygga och förhindra sexuella trakasserier
– främja en jämn könsfördelning på tjänster inom arbetsplatsen

Man kan ju fråga sig, vilka av dessa punkter är ok på en mindre arbetsplats? Varför ska man på en arbetsplats med 23 anställda inte behöva ha en strategi för hur man ska se till att lön inte ska utgå ifrån kön? Varför ska en arbetsgivare på ett företag med 18 anställda inte behöva ha en plan för att motverka sexuella trakasserier?

Kanske borde man inte bli förvånad över förslaget, med tanke på den inställning regeringen, med Sabuni i spetsen, tidigare visat kring frågorna. Men det är synd. Det är ett tecken på feminismens ställning, dess långt gångna försvagning.

___________________________________

Läs mer hos Josefin Brink.

Den svenska högern anno 2008, del II

Jag vet, jag borde sluta hänga runt på MUF-ordföranden Niklas Wykmans blogg. Kalla mig självspäkare om ni vill. Men jag vidhåller, det har ibland ett visst underhållningsvärde.

Dagens Wykman:

”Lika intressantar är en intervju jag hittade i Svenska Dagbladet om Johan Stäel von Holstein. Han har ju blivit utnämnd till att sitta i Statens kulturråd. Riktigt skönt att ha en människa med verklighetsförankring i det rådet.”

Verklighetsförankring, huh? Ja, det är ju verkligen det som karaktäriserar Stäel von Holstein.


Blogginlägget fortsätter:

”Johan tar upp problemet med att Staten ger vänstertidningar mer pengar än till högertidningar. vilket givetvis är ett problem. Förhoppningsvis så kommer vi se bra resultat från kulturrådet inom kort.”

Heja, heja, minskad yttrandefrihet, är det unghögerns nya paroll? För jag antar att de ”resultat” Wykman efterlyser, har något att göra med det här.

Läs mer:
Flamman
Ali Esbati
Aron Etzler
Hanna Löfqvist

Paralleller

Då och då är det tillfälle att dra paralleller mellan händelser och skeenden. Idag rapporterar DN om två fall av censur. Det ena fallet handlar om Iran och det faktum att regimen drar in utgivningstillståndet för tidningen Zanan. Anledningen är att Zanan fokuserat på övergrepp mot kvinnor. Man har påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga brott begångna mot kvinnor och sammanställa statistik. Censuren mot Zanan är ett led i den allt hårdare kontrollen av Irans inhemska mediesfär. Det ska dock sättas i ett sammanhang som involverar hela regionen. Instabiliteten i Mellanöstern, krigen och ockupationerna som har närt fundamentalism och västvärldens hycklande när det kommer till vänskapsband med auktoritära regimer, ja rent av diktaturer som Saudiarabien och Pakistan , påverkar grannländerna, däribland Iran.

Egypten bör också nämnas. Landet utgör tillsammans med Jordanien två länder som har minst sagt goda relationer med väst och i synnerhet USA. Kritik gällande kränkningar av mänskliga rättigheter saknas inte. Egypten kännetecknas till exempel av tortyr, ytterst begränsad yttrande- och mötesfrihet samt repression mot oppositionen. DN rapporterar om förekomsten av censur även här. Inför bokmässan i Kairo har ett antal böcker beslagtagits vid gränsen.

Det finns med andra ord paralleller att dra. Frågan är varför de som säger sig stå för demokrati och frihet och som bröstar upp sig mot diktaturen i Iran tiger inför samma slags kränkningar i Egypten, eller för den delen i Saudiarabien eller för den delen i Jordanien.

Det finns ingen tvekan om att trovärdighet ligger i att vara konsekvent. Den svenska högern har dock avsagt sig båda adjektiven. Den springer för det mesta någon annans ärenden.

Det är också på sin plats att dra paralleller med Kulturrådets inställning till tidskrifter som sätter sig på tvären. Jag pratar om tidskriften Mana. När det kommer till yttrandefrihet finns en gräns som man inte ska passera. Sverige närmar sig denna gräns. Muhammed-teckningarna passerade inte denna gräns, tyckte högern. Kulturrådets utspel som baserade sig på en enskild debattörs reservation gjorde det med råga. Det är allvarligt.

Som en parantes ska jag också nämna en annan sorts politisk styrning som förtjänar fler rader än vad jag hinner med just nu. Det gäller regeringens nya biståndskrav. Kraven ska skärpas. Med allra största säkerhet kommer också regeringens reaktionära värderingar om demokrati och folkstyre få genomslag. Ett exempel på vad vi kommer att se framöver är bojkott av folkvalda regeringar som den i Palestina och den situation som idag råder i Gaza. Bistånd kommer också var starkt kopplad till militära insatser. Man kan anta att Sverige kommer i allt högre grad vara inblandad i militära insatser tusentals mil från Sveriges gränser.

Den totala omläggningen av svensk utrikespolitik börjar bli tydlig. Förändringarna är också omfattande vilket inte bara cementerar politik utan också värderingar. Vänstern har en viktig uppgift här för vi står för någonting radikalt annorlunda. Vi står för solidaritet och människovärde.

Fråga Folket

Nu drar kampanjarbetet igång på allvar för en folkomröstning om EU:s nya grundlag. Tillsammans med vänsterpartiet driver vi kravet att regeringen ska Fråga Folket innan man tar ifrån oss våra demokratiska rättigheter och lägger makten i händerna på slipsnissarna i Bryssel. Oavsett vad man valt att kalla det, en konstitution eller ett reformfördrag, så innebär Lissabonfördraget ingenting annat än att vi lägger fast grunden för ett europeiskt superstatsbygge. Mer makt än någonsin är på väg att överföras till EU från Sverige. På 100 områden tar EU bort självbestämmandet från medlemsländerna. Ung Vänster säger nej till det odemokratiska statsbygget som ska styras av en EU-president och försvaras med en gemensam militärmakt. Vi kräver en folkomröstning om Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag! Gör testet och se om du vill stoppa EU-staten?

Vill du stoppa EU-staten?

1. Tycker du att det är rimligt och bra att EU:s lagar alltid ska gälla över Sveriges lagar, exempelvis grundlagen?

JA! Varför ska vi bestämma något här i Sverige när slipsnissar i Bryssel kan bestämma åt oss?
NEJ! Ju längre bort slipsgubbarna flyttar makten desto mindre får vi andra kvar att säga till om.

2. Vill du ha ett Europas Förenta Stater med en EU-president och utrikesminister samt en gemensam valuta?

JA! Mer centralstyrning gör allt mer effektivt. När vi ändå håller på kan vi väl fimpa riksdagen. Bara nationalister och inskränkta kommunister missar det fina med superstater!
NEJ! Vad ska vi med president till, och utrikesminister har vi redan en här i Sverige. Euron har jag redan röstat nej till en gång och jag kan göra det igen om det behövs.

3. Tycker du att EU ska ha ett gemensamt försvar och att varje medlemsland ska tvingas ställa upp med ”alla till buds stående medel” för att försvara unionens intressen?

JA! Varför ska bara USA få kriga för friheten, demokratin och västerlandet? Jag vill också bomba araber!
NEJ! Vi ska inte lägga oss platt för vare sig cowboys från USA eller Storbritanniens stormaktsdrömmar!

Fick du flest JA?
Du är en sann Europavän som tycker att självbestämmande och demokrati är omodernt. EU:s ”nya” konstitution passar dig som hand i handske.

Fick du mest NEJ?
Du gillar det där med demokrati och har aldrig riktigt förstått varför det skulle vara bra för freden att folk i Bryssel bestämmer. Försöket till att klubba igenom en ny odemokratisk grundlag utan att lyssna på folket är inget du kommer att acceptera.

Här kan du läsa mer:

Fråga Folket – Vänsterpartiets kampanj
Namnunderskrifter för folkomröstning
Fakta om EU konsitutionen

 

Demonstrationer för Gaza

Med anledning av den senaste tidens utveckling i den palestinska Gazaremsan, ordnar ISM (international solidarity movement) bl.a. följande demonstrationer:

Demonstrationer i Stockholm

Tisdag 22 januari kl 18.00 Sergels torg, vi går mot Israels ambassad
Onsdag 23 januari kl 18.00 Mynttorget
Lördag 26 januari kl 13 Norrmalmstorg, vi går mot Israels ambassad

En civilbefolkning utsätts för kollektiva bestraffningarstraffas. Deras brott är att ha genomfört fria demokratiska val under översyn av bland annat Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

En civilibefolkning isoleras i världens mest tätbefolkade område. Ett fängelse som bär namnet Gaza och är en av världens mest fattiga platser på jorden. Deras brott är att de är palestinier.
Just i detta ögonblick angrips Gaza av en brutal ockupationsmakt som dag och natt terroriserar civilbefolkningen.
Därtill utsätts Gaza för ekonomiska sanktioner och total isolering. Den humanitära katastrofen är ett faktum och svält har utbrytit på sina håll rapporterar olika människorättsorganisationer. Nyligen stängde Israel av Gaza’s eltillförsel och förhindrar införseln av medicinsk utrustning.
USA och EU är delaktiga i den kollektiva bestraffningen mot palestinierna med en rasistisk logik hämtad från kolonialismens dagar. Palestinierna ska kuvas till varje pris. Gaza’s brott är att vägra leva under ockupation, förtryck och förnedring.
Det räcker nu!
– Stoppa de kollektiva bestraffningarna mot civilbefolkningen i Gaza.
– Riv apartheidmuren – häv den illegala ockupationen.
– Försvara rätten att återvända.
– Bojkotta Israel – För ett fritt Palestina.
Arr: International Solidarity Movement-Stockholm (ISM-Stockholm), Palestinska föreningen i Stockholm och olika muslimska organisationer.

_________________________________________

Demonstration i Umeå
Manifestation nu på fredag 25 januari, samling klockan 16:30 på Apberget (Umeå centrum). Skicka vidare till alla dina vänner och kom själv! Ta gärna med ljus och facklor. Vi måste agera direkt på de senaste dagarnas händelser.

Den svåra situationen i Gaza (Palestina) har förvärrats ytterligare de senaste dagarna. Israel har stängt det sista kraftverket och Gaza är nu ett samhälle utan ström. Gaza är helt isolerat vilket innebär en stundande matbrist och att in- och utresor förhindras. Läget den närmaste tiden är akut. Sjukhusen tvingas prioritera vilka liv som ska räddas eftersom elen inte räcker till alla. Läkare tvingas till omöjliga val som mellan att rädda livet för hjärtsjuka eller spädbarn i kuvös. Omvärldens stöd är avgörande. På fredag manifesterar Umeå sitt stöd för palestinierna i Gaza som ett svar på de senaste dagarnas händelser. Visa ditt stöd!

Vi kräver att Israel omedelbart återställer Gazas eltillförsel

att Israel genast öppnar gränserna

ett stopp på ockupationen

Arrangör: ISM Umeå

_________________________________________

Känner du till fler Gaza-manifestationer som ska ordnas? Tipsa oss, så lägger vi upp info!

Nu är det nog!

Återigen har nazister gett sig på våra medlemmar. Den här gången var det ett seminarium i Stockholm som stördes av nazister ur Svenska motståndsrörelsen. Den här gången kom ingen till skada. Polisen anlände först efter att nazisterna marscherat in i lokalen. Det kunde ha slutat illa, som den där gången i Farsta när medlemmar hamnade på sjukhus.

Vi har vid ett flertal gånger sagt att hoten från nazister och högerextremister måste tas på allvar, inte minst av regeringen och justitieminister Beatrice Ask. Att polisväsendet inte prioriterar bekämpningen av hatbrott är allvarligt – det är ett allvarligt demokratiskt problem.

Ung Vänster kommer att forstätta kampen mot rasismen, genom att bekämpa orättvisorna i den borgerliga politikens kölvatten. Så sant som är det sagt, Vi tänker inte låta oss tystas.

Tidigare inlägg:
>>Ung Vänster och SSU startar namninsamling – skriv på!
>>Rasismen bekämpas i vardagen
>>Högerextremt våld måste prioriteras
>>Ung Vänster får pris av artister

Fråga Folket!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=w_ehOXJG15g&rel=0]

Vänsterpartiet har dragit igång sin kampanj för en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen. Kolla in kampanjsidan vansterpartiet.se/fragafolket. Där kan du bland annat skicka in en videohälsning till regeringen om varför vi ska folkomrösta.

Ingen EU-konstitution utan folkomröstning! Nu kör vi!

En sista utläggning om Folk och Försvar: om Afghanistan

Folk & Försvars sista avslutande eftermiddag i tisdags ägnades åt föredrag och debatt om situationen i Afghanistan. Bengt Kristiansson från Svenska Afghanistankommittén höll ett anförande, där han redogjorde för utvecklingen i Afghanistan sedan USA: s invasion 2001 och fram till idag. Till den krigshetsande högerns besvikelse, utgör den utvecklingen och verkligheten i Afghanistan, den direkta motsatsen till de floskler som ackompanjerade invasionen. Talibanerna har inte rökts ur sina hålor och besegrats, utan kan idag glädjas åt ett växande stöd hos den befolkning som av kriget och ockupationen drivits till desperationens rand. Även om talibanregeringen avsatts, har den auktoritära och antidemokratiska talibanrörelsen vunnit makt genom kriget, ett krig där Sverige som bekant deltar med militär trupp under den NATO-ledda ISAF-styrkan. Talibanrörelsen är idag på frammarsch, och till den situationen har Sverige bidragit.

Kristiansson pekade på ett antal åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen:

• ”Respektera och stöd Afghanistans suveränitet – alla insatser måste präglas av respekt för afghaner och Afghanistan, och den afghanska rösten måste höras.
• Öka det civila biståndet kraftigt och stöd civilsamhället och framväxten av ett rättsväsen
• Mycket mer makt åt FN, mindre åt USA
• Revidera Säkerhetsrådets mandat för ISAF och ompröva NATO som ledare av ISAF utifrån det nya mandatet
• Samla diplomatiska, militära, biståndsmässiga insats under en ledning (FN) – på afghanska villkor
– Överge den ensidiga militära strategin i säkerhetstänkandet
– Renodla fredsfrämjande insatser
– Mer diplomati, förhandling, lokal förankring”

Ung Vänster och Vänsterpartiet vill, som Hans Linde (v) påtalade i den efterföljande debatten, gå längre. Vi vill dra tillbaka de svenska trupperna från Afghanistan för att helt kunna satsa på civilt bistånd. Det går inte att motivera svenskt deltagande i militära insatser som ytterligare destabiliserar landet och stärker de krafter som USA och allierade påstår sig vilja försvaga. Vi lägger idag omkring 700 miljoner kronor på att ha militär trupp i landet. Ett tillbakadragande skulle således frigöra stora resurser att lägga på bistånd och stöd till uppbyggnadsarbete.

Bengt Kristiansson berättade för mig att talibanernas styre var på fallrepet innan invasionen. Det fanns en motståndsrörelse av starka moderata krafter som var på väg att vinna makten. Hade så blivit fallet, hade Afghanistans situation varit en helt annan idag. Det blir här viktigt att peka på det grundläggande fel som begåtts såväl när det gäller Afghanistan som Irak (och som riskerar begås i Iran): bristen på respekt för ländernas självbestämmande. Det kommer inte fred och stabilitet ur att västvärlden i sann nykolonial andra går in med bomber och våld för att störta den ena eller andra regimen i periferin. Det har visat sig misslyckas gång på gång, och någon gång måste vi börja ha en annan strategi. En strategi som utgår ifrån respekt för den nationella suveräniteten, stöd till demokratiska krafter snarare än bombmakt. Vi måste inse att demokrati aldrig kan vara en exportvara, utan tvärtom per definition måste komma inifrån, underifrån. Det är genom att stötta sådana processer, med respekt för Afghanernas kapabilitet att bygga upp sitt eget land, som Sverige borde kunna bidra. Och i ärlighetens namn, om vi tittar på Irak och Afghanistan i dag, vad är alternativet?

Gaza blöder – Bildt är tyst

Israels angrepp mot Gaza fortsätter. Igår onsdag dödades minst tre palestinier. En 14-årig pojke, hans pappa och farbror blev offer för israeliska flygvapnet. 121 palestinier har dödats sedan mötet i Annapolis.

Onsdagens generalstrejk i Gaza vittnar om sorgen i de ockuperade områdena. Reportrar på plats beskriver den skräck som håller Gaza i ett fast grepp. Människor tittar upp mot himlen i väntan på nästa flygattack. Detta sker samtidigt som president Bush avslutade fredssamtalen mellan Israel och palestinska företrädare.

Palestinagrupperna riktar idag en fråga till Carl Bildt där de frågar vad som krävs för att Sverige ska agera mot Israel. Ännu ett blodbad? Ännu en massaker?

En annan nyhet gäller den israeliska regeringskonstellationen. Det högerextrema partiet Yisrael Beitenu och dess partiledare Avigdor Lieberman lämnar den israeliska regeringen pga av fredssamtalen. Lieberman är en man av sin tid. Han är ett levande bevis för den rasism som präglar den israeliska ockupationen och den ideologi som upprätthåller den. I 2002, mitt under den andra intifaden, uppmuntrade Lieberman massiva attacker mot palestinska områden. 2003 ville han dränka palestinska fångar i Döda havet – han kunde gladeligen erbjuda bussar för transporten. Han har även föreslått avrättning av arabiska Knesset-ledamöter med kontakter med palestinska myndigheten (Jerusalem Post, 4 maj 2006).

Den fråga som vi alla borde ställa oss idag är varför Israel inte har utsatts för ekonomisk och diplomatisk bojkott under de år som Liebermans parti har ingått i regeringen? Varför tillåter den svenska regeringen brotten mot ett ockuperat folk att fortsätta? Varför är Bildt så tyst?

Fredsstyrkan osaklig och partisk

Ikväll sände TV4 första avsnittet av dokumentären ’Fredsstyrkan’. Dokumentären följer ett antal svenska soldater som tjänstgör i den NATO-ledda ISAF-styrkan som är stationerad i norra Afghanistan. Jag hade mina föraningar om programmet. Jag misstänkte att den skulle undvika huvudfrågan, nämligen att de svenska trupperna understödjer den amerikanska ockupationen av Afghanistan. Min farhågor besannades. Den svenska närvaro innebär de facto att amerikanska trupper frigörs för militära operationer i Irak, men inget av detta nämndes.

Vid två tillfällen kommer berättarrösten med felaktiga och rent av partiska påståenden om det svenska uppdraget i Afghanistan. Det svenska uppdraget påstås skydda den afghanska civilbefolkningen. Det påstås också att Sverige finns på plats på den afghanska folkvalda regeringens begäran. Målet med truppnärvaron är att skapa demokrati, avslutar berättarrösten.

Det ovanstående är förstås felaktigt. Själva benämningen ’Fredsstyrka’ andas nyspråk och faktafelen är förstås lätta att blottlägga.

Vid flertal tillfällen har Förenta Nationerna (FN) och människorättsorganisationer kritiserat de utländska trupper, däribland ISAF-styrkan, som befinner sig i Afghanistan. Uppgifter om döda civila i spår av NATO-ledda styrkor är många och detsamma gäller övergrepp mot civilbefolkningen utförda av utländska NATO- och ISAF-styrkor. Att den svenska truppen som ingår i ISAF, enligt programmets berättarrösten, skyddar den afghanska civilbefolkningen är utifrån det ovanstående ett högst tvivelaktigt påstående.

Drygt en måndag efter attackerna september 2001 invaderade amerikanska styrkor Afghanistan. Sverige beslutade att skicka trupper till landet först vid årsskiftet 2001/2002. Den 18 januari beslutade riksdagen att ställa en väpnad styrka om högst 45 personer till förfogande under högst sex månader som ett svenskt bidrag till en multinationell styrka i Afghanistan på grundval av mandatet i FN: s säkerhetsråd. Att i ett program komma med påståenden att Sverige befinner sig i Afghanistan på begäran av den folkvalda afghanska regeringen är därför felaktigt. En folkvald president fick Afghanistan först 2004 och ett folkvalt parlament året efter, alltså 2005. Än viktigare är att betona det faktum att allmänna val under pågående ockupation inte är giltiga enligt de konventioner som reglerar folkrätten. Med andra ord, och enligt folkrätten, saknar den sittande regeringen i Afghanistan legitimitet att föra det afghanska folkets talan. Inget av detta nämns eller berörs under programmet Fredsstyrkan.

Jag har anmält TV4 till granskningsnämnden under kvällen. Programmet strider mot villkoren i TV4s sändningstillstånd (Allmänna villkor 1§) som kräver saklighet och opartiskhet.

I övrigt kändes programmet som en svensk lagomversion av det amerikanska fenomenet ’Honor our troops’ som med chuavinistisk jargong mycket medvetet begränsar allt utrymme för kritik mot den förda rådande utrikespolitiken.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39