Den unga vänstern tar sats inför 2005!

Hundratals vänsterungdomar samlas i Hultsfred 3-6 januari

Under årets första dagar träffas 200 representanter för Ung Vänsters klubbar på Stålhagsskolan i Hultsfred. På programmet för förbundets årliga klubbsammandragning står bland annat lanseringen av vårens kampanj, "Ta det tillbaka!" Kampanjen är ett svar på den pågående privatiseringsvågen över Sverige, ett sätt att säga: nog nu!

– Vi har tröttnat på att privata företag tjänar pengar på alltifrån skolor till sjukvård. Det är idag uppenbart att privatiseringar inte gett vare sig de effektivitetsvinster eller den valfrihet propagandan lovade, istället har alltifrån tågresor till elräkningar blivit dyrare. Samtidigt har service och villkor för personalen försämrats. Det räcker nu – dags att ta det tillbaka! säger Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud.

På kursen utbildas också instruktörer i feministiskt självförsvar. Tjejer från hela Sverige, samt två från Ung Vänsters norska systerorganisation Sosialistisk Ungdom, kommer tränas i självförsvar, diskutera feministisk teori och ledarskap. Feministiskt självförsvar är utvecklat av kvinnor, för kvinnor, för att hantera den typ av våld och övergrepp som kvinnor utsätts för på grund av sitt kön. Det kan handla om alltifrån att lära sig att sätta gränser och använda sin röst till att med våld avvärja ett våldtäktsförsök.

– Ung Vänster organiserar sedan fem år tillbaka kurser i feministiskt självförsvar över hela landet. I några kommuner har vi också lyckats driva igenom det som valbar kurs i gymnasieskolan, säger Tora Breitholtz, förbundssekreterare Ung Vänster och en av instruktörerna på kursen.

– Vi är väldigt stolta över vårt arbete med feministiskt självförsvar, som inneburit att tusentals tjejer runt om i Sverige fått lära sig att försvara sig och stå upp för sig själva, fortsätter Tora Breitholtz.

På kursen kommer också diskuteras hur Ung Vänster kan fortsätta utveckla sitt feministiska arbete internt i organisationen. Förbundsstyrelsen antog under hösten en handledning i internfeministiskt arbete, ”Ord och handling” som kommer presenteras på kursen.

För mer information, kontakta

Tove Fraurud: 070-799 16 51,

Tora Breitholtz: 070-739 97 07

God jul?

Flyktingar som försöker göra slut på sina liv. Som slutar prata. Slutar äta. Barn som blir okontaktbara och tas in på psyket. Kvinnor som går under jorden tillsammans med sina barn i skydd mot Migrationsverkets beslut som skickar människor tillbaka till en säker död och tortyr. Man kan lätt tro att ovanstående är typexempel från de länder i Europa där idag fascister sitter vid maktens roder. Dessvärre är det en medveten politik även i Sverige. I Sverige får du som flykting dagligen möta misstron, föraktet och ointresset. I Sverige ska du på nytt få känna vanmakt, hjälplöshet, bottenlös ångest och hur det är att vara totalt utlämnad till andra människors godtycke. I Sverige tar för många människor inte flykten slut. Vid den svenska gränsen har den knappt börjat.

Hos migrationsverket får du finna dig i hur det är att få dina berättelser, ärr från misshandel och psykiska trauman ifrågasatta och bestridda av tjänstemän. Intyg från experter som styrker de asylsökandes sak ignoreras fullständigt. Målet med den svenska flyktingpolitiken är uppenbart. Det handlar om att avvisa största antalet asylsökande. Gärna så fort som möjligt.

Migrationsminister Barbro Holmberg fortsätter oavsett kritiken från människorättsorganisationer sitt tåg mot en mer och mer repressiv flyktingpolitik. Alla vi som trodde att FN:s kommitté mot tortyr genom sina rekordmånga prickningar av Sverige skickat en tydlig signal om något är på tok fel med den svenska flyktingpolitiken har fått se hur fel vi hade.

Näst på dagordningen har regeringen ett avskaffande av möjligheterna till s.k Ny Ansökan. Ny Ansökan har fungerat som en säkerhetsventil i en dåligt fungerande asylprocess. Ny Ansökan handlar om att kunna söka uppehållstillstånd på nytt då man inte blivit trodd, då barnen inte blivit hörda, då någon i familjen blivit apatisk. Att ta bort Ny Ansökan är i nuläget att driva asylsökande in i permanent rättslöshet, förtvivlan och i värsta fall döden, eftersom det sista hoppet om att finna en fristad ifrån förtryck därmed släcks för många.

Människorättsexperter och psykiatriker som sticker upp och ryter ifrån mot vad som faktiskt händer bemöts med rena tystnaden. Hos Barbro Holmberg och arkitekterna bakom Fästning Sverige finns inget intresse av debatt. Dom ansvariga fortsätter enträget i försöken att övertyga den svenska befolkningen om att Sveriges asylpolitik är generös och human, att försämringen i rättssäkerheten för de asylsökande är för ”barnens skull” och att asylsökande går under jorden därför att besluten från Migrationsverket och Utlänningsnämnden varit ”otydliga”. Verksamhetschefen vid S:t Görans psykiatriska askutmottagning, David Eberhard, har helt rätt i sin beskrivning av att ”svensk invandrarpolitik har nått nivåer värdiga Nazi-Tysklands”.

Vi har en annan bild av verkligheten än Barbro Holmberg. Sveriges asylpolitik är till stora delar orättvis och inhuman, avskaffandet av Ny Ansökan är ett dråpslag mot barnen, och hur besluten från migrationsmyndigheterna är formulerade är i de flesta fall ovidkommande när asylsökande beslutar att gå under jorden. Att påstå något annat är ett hån mot alla de människor som idag lever helt utan rättigheter och skyddsnät i vårt land, i ständig oro över att bli upptäckta och i ovisshet inför om de har tak över huvudet och mat på bordet om en vecka.

Det är hög tid att riva upp den svenska flyktingpolitiken och göra den till ett föredöme, inte en fortsatt humanitär katastrof. Det får vara nog med undanflykter från Barbro Holmberg. Vi vill se en flyktingpolitik präglad av humanitet och respekt för folkrätten, inte av rasism, misstro och förakt. Vi är redo att ta debatten med dig Barbro Holmberg. är du redo för oss?

Ung Vänster bedriver i denna stund en flyktingpolitisk kampanj där målet är att samla in 50 000 kronor till fristadsfonden. Fristadsfonden instiftades 1995 och arbetar med att hjälpa asylsökande som fått avslag på sina asylprövningar. Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land. Istället för julklappar – sätt in ett bidrag till fristadsfonden på postgironummer 26 31 25 – 7.

Tove Fraurud
Förbundsordförande Ung Vänster

Anita Dorazio
Fristadsfondens styrelse

Ett rätt, två fel för folkpartiet

"Det verkar som om det finns ett klassamhälle trots allt," viskar Mauricio Rojas yrvaket till Lars Leijonborg. "men låt oss kalla det för något annat så att vi kan presentera det som en liberal upptäckt, säg utanförskap. Och låt oss också skylla det på dem som inte har några jobb."
"Bra!" utropar Lars Leijonborg, "Då kan vi presentera en nygammal lösning: de ska få det ännu jävligare!"

Kanske var det så cyniskt orden föll? Vi kan bara spekulera i hur diskussionerna gick på fp:s partihögkvarter när den uppmärksammade fp-rapporten om utanförskap skrevs. Möjligen var folkpartisterna mer välmenande:

"Det är synd och skam att alla dessa människor inte äger egna företag", muttrade kanske Lars Leijonborg. "Tänk vad det kan innebära för en människa att ha en egen kiosk att stå i 18 timmar om dygnet istället för att sitta hemma."
"Ja, men då har jag några förslag," sade Mauricio då, med ett leende brett nog att svälja hela Tensta, "Vi lägger ner AMS, vi sänker sysselsättningsmålet till 60%, vi inrättar tvångsåtgärder för att tvinga arbetslösa att ta jobb inom välfärds- och servicesektorn till löner strax över socialbidragsnivå och vi driver på omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter."

Det folkpartiet uppmärksammar i sin rapport är värt att ta på allvar. Utanförskap, eller om man så vill, det rasistiska klassamhället, är en vidrig realitet som måste bekämpas med alla medel. Den kampen kan inte tas genom folkpartiets förslag till åtgärder, det är förslag som istället permanentar klassamhället och fattigdomen.

Folkpartiet skriver i rapporten att utanförskapet beror på en "utanförskapets kultur" med "kollektiva förhållningssätt samt gemensamma referenspunkter och värderingar."
Nej, säger vi. Det rasistiska klassamhället består inte därför att arbetarklassen har "gemensamma referenspunkter och värderingar", det består därför att samhällets rika har ett intresse av att det ska bestå. Den rasistiska diskrimineringen på arbetsmarknaden skapar en permanent grupp av människor som är desperata nog att ta jobb till minimilöner, eller driva knappt lönsamma småföretag till priset av 10-18 timmars arbete om dygnet.

Det klassamhälle folkpartiet nu upptäckt är en fundamental beståndsdel i det samhälle man själva varit med om att bygga. Det var under regeringen Bildts tid som arbetslösheten bland utomnordiska invandrare exploderade, från 7-8 procent till cirka 28 procent. När lågkonjunkturen blåste över låg arbetslösheten kvar högre än tidigare, 2001 var den omkring 14 procent.
Det var den borgerliga regeringens åtstramningspolitik, som i kombination med nedskärningar och privatiseringar resulterade i den största arbetslösheten sedan 1930-talet.

Regeringens strategi för att bryta bostadssegregeringen, diskrimineringen och arbetslösheten är löjligt dålig. Lika löjligt dåligt blir det när folkpartiet föreslår mer borgerliga patentlösningar av just den typ som en gång permanentade arbetslösheten.

Ung Vänster fortsätter att bekämpa rasismen och klassamhället med kamp för välfärdspolitik, höjda löner, stärkta fack, skärpt diskrimineringslagstiftning, riktiga jobb, större offentlig sektor, högre skatter för överklassen, mer pengar till skolorna, bra bostäder åt alla och fördjupad, verklig demokrati.

Om folkpartiet är beredda att erkänna klassamhällets existens är ni välkomna att ansluta er i kampen för socialism och människovärde.
Inbetalningskort och studiecirkel bifogas.

Bort med moralismen

Försvara tjejers rätt att själva få välja.

Rätten till fri abort är en rättighet som svenska kvinnor haft sedan 1975, och det är också en rättighet som har ett överväldigande stöd bland den svenska befolkningen. Trots det ser vi idag hur aborträtten i praktiken inte är självklar.

I ett sverige där vården dras med långa köer, så är ungdomsmottagningarna det första som får stryka på foten när landstingen drar ner på resurserna. Beroende på i vilket landsting man bor, och vilka som styr där, så kan självklara saker som rätten till subventionerade p-piller, dagen-efter piller, gynekologundersökningar, och graviditetstest vara lyxförmåner. Samtidigt blir ens möjligheter till en snabb och problemfri abort lika begränsade. Ju längre tid man tvingas vänta, desto färre blir valmöjligheterna. De långa vårdköerna leder ofta till att tjejer tvingas till en kirurgisk abort, istället för en enklare kemisk sådan.

För oss som är unga tjejer idag, är därför den där aborträtten inte självklart en rättighet. Det finns fortfarande en skrämmande moralism när det gäller aborträtten. Detta ser vi inte minst i lagstiftningen hos EU-länder som Portugal, där aborträtten fortfarande är något som man tvingas kämpa för, och där kvinnor tvingas utföra ingreppet på sig själva.

Ung Vänster försvarar den oinskränkta rätten för en kvinna att själv välja om hon vill göra abort eller inte. Det är inte något som skall begränsas eller beskäras, varken av fundamentalister i maktens korridorer eller av landstingens dåliga ekonomi.

Därför kräver Ung Vänster att kvinnor som vill göra abort skall få gå före i vårdköerna, för att garantera att aborten sker i ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi anser också att tillgången till en ungdomsmottagning är en rättighet skall kunna krävas av alla sveriges unga, likaså tillgången till gratis, eller kraftigt subventionerade preventivmedel, och abort-piller.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 041212

Nu tar vi fighten om EU!

Alright. Handskarna är kastade.
Etablisemanget vågade inte släppa in folket ens i tamburen den här gången. Varför inte det? Blev inte festen som ni tänkte er sist vi var bjudna?
I EMU-folkomröstningen för drygt ett år sedan skickade vi en tydlig signal om vår inställning till ett fördjupat svenskt deltagande i EU. Bara en fullkomlig idiot kunde missa vad den signalen innebar: Folk vill inte ha någon ytterligare maktöverföring till EU-nivå!

Nu verkar det inte som om socialdemokratin och de borgerliga partierna förstod det budskapet – men vi tror inte att våra folkvalda är fullkomliga idioter, så en annan tolkning blir att man helt enkelt bara skiter i vad folk vill. Något måste det vara, för i förra veckan beslutade just Göran Persson med de borgerliga partierna att vi inte skall få säga vårt om den nya EU-konstitutionen, den mest genomgripande maktförflyttningen från medlemsländerna till EU-nivå sedan unionens tillblivelse för 50 år sedan. Istället för att konsultera oss medborgare i en folkomröstning innan man ger bort den makt vi lånar ut till dem vart fjärde år, valde de att fatta beslutet på egen hand.

Detta, alltså, i en riksdag som enligt undersökningar präglas av en omfattande okunnighet kring EU-frågor. Till exempel är en majoritet av riksdagsledamöterna osäkra på hur beslutsordningen ser ut i EU. Och DOM skall fatta beslut om EU:s framtid åt oss!

Arrogansen från maktens korridorer upphör aldrig. Vi som gillar den generella välfärden, offentligt ägande och demokrati börjar bli vana. EU-barometern, som är EU:s eget organ för att mäta tempen på EU-opinionen, kom nyligen med en rapport om inställningen hos unionsmedborgarna. Av oss i Sverige var det bara 38 % som hade en positiv bild av EU. Vi förlorade tävlingen om att vara mest EU-positiva igen, med stor marginal. Sveriges egen EU-kommissionär Margot Wallström dolde sin besvikelse dåligt: ”Det är lite trist att svenskarna alltid ska vara bland de mest skeptiska och kritiska”.

I tio år har vi respekterat valresultatet från 1994. Vi som ville bevara oberoendet förlorade knappt den gången, men vi respekterade resultatet. Vi har därför inte krävt någon folkomröstning om svenskt utträde ur EU, fast vi förstås gärna sett att Sverige lämnat unionen så snart som möjligt.
Men nu är det nog. Eftersom ni gång på gång visar att ni struntar i vad folket tycker om EU så är det dags att göra EU till en fråga att bråka om igen!
Vi kräver svenskt utträde ur EU.
I första hand kräver vi en folkomröstning om konstitutionen. Får vi inte det så kan ni vara säkra på att återse EU som en fråga i valrörelsen 2006. Det ska svida i skinnet på regeringen med Göran Persson i spetsen att sälja ut vårt självbestämmande!

Ung Vänsters förbundsstyrelse 041212

Vi är det feministiska alternativet!

En vecka har gått sedan Gudrun Schyman meddelade att hon lämnar vänsterpartiet. Ung Vänster beklagar hennes beslut och vi har svårt att förstå varför hon valt att avsäga sig medlemskapet. Vänsterpartiet är ett starkt feministiskt parti där Gudrun haft alla möjligheter att driva de feministiska frågorna vidare.

Gudrun Schyman är en skarp och ambitiös politiker som betytt mycket för vänstern. Inte bara för att hon tillsammans med många andra har befäst feminismens ställning internt, utan också för att hon med sitt starka engagemang i rättvisefrågor varit en förebild för många kvinnor. Vi är många som nu känner oss arga, svikna och förvirrade.

Spekulationer om ett eventuellt nytt feministiskt parti har sysselsatt krönikörer och kommentatorer under veckan som gått. Och nog finns det anledning att spekulera – det är uppenbart att missnöjet med den förda jämställdhetspolitiken är utbrett. Vi i Ung Vänster delar den otålighet och frustration som tjejer och kvinnor känner idag. Det har pratats om feminism och om lika villkor, men i verkligheten har mycket lite hänt. Fortfarande utsätts tjejer dagligen för trakasserier, diskriminering och övergrepp.

Stödet till tjej- och kvinnojourer skärs ner, samtidigt som anmälningarna om sexualiserat våld ökar. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar igen och konservativa opinionsbildare kräver inskränkningar i aborträtten. Kvinnors arbetsmarknad avregleras och läggs ut på entreprenad, med sämre arbetsförhållanden som följd. Fortfarande väger kvinnors ansvar för hemarbetet tungt.

Uppgiften för varje feministisk rörelse är att ta kvinnors besvikelse och missnöje på allvar. Det krävs en feministisk kraftansamlig för att komma tillrätta med den strukturella underordningen av kvinnor. Just nu tävlar borgerliga om vem som har den mest kvinnovänliga politiken. Så länge de inte tar upp kampen mot kvinnoförtrycket är det svårt att ta deras tafatta försök på allvar.

Vi kan med stolthet konstatera att det inte varit för intet som vänstern är och under lång tid har varit det enda feministiska alternativet i svensk politik. Vår feministiska politik är djupt förankrad och kommer definitivt inte att vara ett avslutat kapitel med Gudruns avhopp. Tvärt om; vi kommer att fortsätta driva krav för att förändra i kvinnors vardag. Vi kommer fortsätta att organisera unga kvinnor i kampen för feministiskt självförsvar i skolorna, för höjda kvinnolöner, för mer stöd till tjej- och kvinnojourerna och förbättrade arbetsvillkor.

Hej då Gudrun! Vi kanske ses på barrikaderna.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 041212

Feg, fegare, Göran Persson


Så har socialdemokratin och borgerligheten beslutat att folket inte ska få vara med och säga sitt om EU-grundlagen. Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud kommenterar beslutet: – I och för sig var det väntat, få trodde nog att Göran Persson skulle gå med på att åter igen förlora en folkomröstning. Men att det inte är förvånande gör det inte mindre upprörande.

Stödet för en folkomröstning om grundlagen är stort, 100.000 människor har redan skrivit på nätverket Folkomröstning.nu:s namninsamlingslistor, och Ung Vänster som under lång tid kampanjat för en folkomröstning har mötts av stort stöd på skolor, gator och torg.

– Alla som varit ute och kampanjat på Sveriges skolor kan intyga att stödet för en folkomröstning är massivt bland Sveriges unga. På många skolor har det till och med bildats långa köer i korridorerna när alla velat skriva på för att få säga sitt om EU:s utveckling. Upprördheten har varit stor över att makthavarna inte vill låta oss vara med och besluta över en så avgörande förändring av Sveriges förhållande till EU. Folk i det här landet vill diskutera EU, och man vill göra det i en folkomröstningskampanj. Denna opinion kör nu Sveriges makthavare över. Det är ynkligt, säger Tove Fraurud.

Upprörande är också att man inte ens vill låta frågan bli en del av valrörelsen 2006, utan vill klubba igenom det hösten 2005. Det är svårt att tolka det som annat än att förespråkarna helst vill slippa debatt över huvud taget.

– Under EU-parlamentsvalet när vi försökte debattera frågan om EU-konstitutionen möttes vi av argumentet att det inte var rätt tillfälle. Man hävdade att valet inte handlade om det och att vi skulle ta den debatten någon annan gång. Men när ska den debatten egentligen komma? Om inte i EU-valet, inte i en folkomröstningskampanj och inte i en valrörelse, så när? frågar Tove Fraurud och uppmanar socialdemokratin och borgerligheten att vara ärliga:

– Kan ni inte bara säga som det är? Ni gillar inte att förlora.

För mer information, kontakta Tove Fraurud:
070-799 16 51, tove@ungvanster.se

Kamp mot nazismen! Inga fler hatbrott!

Slut upp på Medborgarplatsen 11 december klockan16:00

Talare: Kalle Larsson, riksdagsledamot (v); Pia Ortiz-Venegas, NMR; Lotta
Eriksson, Homosexuella Socialister; Jakob Ohlsson, Ingen Människa är
Illegal; Sofia Pérez, Stockholms LS av SAC och en talare från LO.

Artister: Monica Nielsen, Mikael Wiehe, Jan Hammarlund, Björnbröder,
Backroom Matches och MJMP.

Arrangörer:
Nätverket mot rasism
Fackligt Aktiva Invandrare
Grafiska Fackföreningen Stockholm
LO-distriktet i Stockholms län
SEKO Stockholm
SEKO klubb 119, tunneltågförarna
SEKO Postklubb Södermalm
Skärholmens LS av SAC
SSU Stockholm
Ung Vänster Storstockholm
Vänsterpartiet Storstockholm

Bura in Jaldung!

Den förre polischefen Håkan Jaldung som har gjort sig skyldig till frihetsberövande och grovt tjänstefel i samband med EU-toppmötet i Göteborg har i hovrätten frikänts från alla anklagelser. Därmed har något sensationellt hänt i det svenska rättsystemet. Det är numera fritt fram för ordningsmakten att ockupera skolor, inringa dom med containers och neka människor från att komma ut. Vid eventuella efterspel kan den ansvariga dels skylla ifrån sig allt ansvar men också hänvisa till att människorna som spärrats in endast har inbillat sig vad de har varit med om. Detta varvat med lite ryggdunkande med övriga polischefer och domare och ett frikännande är garanterat.

Efter Göteborgsdemonstrationerna har domarna haglat över en mängd demonstranter. åklagare har lekt tappra filmregissörer och klippt och klistrat för att få bevis att verka trovärdiga. SMS-meddelanden med uppmaningar att bege sig till olika platser tas som intäkt för terrorism. Det är skrattretande men tyvärr en gällande praxis.

Det högsta hönset inom polisen under EU-toppmötet, Håkan Jaldung, är idag på fri fot. Vi vill därför sända ut en varning. Har du oturen att stöta på Håkan Jaldung på gatan – ring genast Europol. Håkan Jaldung är en samhällsfara. Om det är fritt fram för honom att frihetsberöva dig så är det hög tid att frihetsberöva Håkan Jaldung. Bura in honom och låt honom skaka galler!

Ung Vänsters verkställande utskott 041126

Maila vad du tycker till Leijonborg!

Häromdagen torskade Lars Leijonborg återigen i en TV-debatt mot en sverigedemokrat. Leijonborg gjorde bort sig så fruktansvärt att han nu förtjänar inte bara en, utan flera utskällningar. Tryck här för att underteckna en utskällning till Lars Leijonborg!

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39