Fördöm Israels attacker!

Israeliska stridsflygplan anföll i morse ett palestinskt träningsläger söder om Beirut i Libanon som tillhör Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP.
Den israeliska militären hävdar att attacken var ett svar på att raketer sköts mot Israel på tisdagen En talesman för israeliska militären uppgav att Israel håller Libanon ansvarigt för raketbeskjutningen.
Raketattacken resulterade i skador på ett hus, tre människor behandlades för chock och en hund skadades allvarligt enligt Haaretz. Ingen hade under natten tagit på sig ansvaret för raketbeskjutningen. En talesman för PFLP avsade organisationen ansvaret för attacken.Trots detta genomförde Israel den godtyckliga attacken mot PFLP. återigen tillåts Israel genomföra sina folkrättsvidriga attacker under världens tysta beskydd. Attacken mot PFLP är inget undantag utan tvärtom en regel för hur den israeliska ockupationsmakten agerar.

Med högteknologiska vapen försöker Israel sätta skräck i den palestinska befolkningen som lever i de ockuperade områdena. Palestinier tvingas dagligen utstå trakasserier från israeliska soldater, genomlida veckolånga utegångsförbud som Israel påtvingar hela palestinska städer och se sina hus totalförstörda av Israeliska bulldozers.

Att betrakta palestinier som icke-människor är en bärande del av den israeliska ockupationen. Israels anspråk på att vara en stark kolonialherre som när som helst tar sig rätten att med stridsflyg och missiler attackera Palestinska byar och städer måste få ett slut. Det är dags att den svenska regeringen vaknar till liv i Palestinafrågan!

Ung Vänster tar starkt avstånd från Israels utomrättsliga attacker och kräver att den svenska regeringen en gång för alla bryter kontakten med den israeliska regimen, till dess den respekterar internationell lag och drar sig tillbaka från ockuperad mark.

Siri Jonsson
Elsa Hedenström

Ung Vänsters Internationella Utskott

Bolivia går åt vänster

Så var det klart. Bolivia kan nu ansluta sig till dom länder i Latinamerika som bara de senaste åren fått regeringar med tydlig vänsterinriktning. Bakom Socialisten Evo Morales seger i Bolivias presidentval finns en enorm uppslutning i landet. Bolivia har en epok bakom sig av korrupta regeringar och presidenter som inte lyckats leverera något annat än mer överflöd till dom som redan har. Trots att Bolivia har stora rikedomar samlade i landet i form av olja och gas tillhör Bolivia ett av dom fattigaste länderna på den amerikanska kontinenten. Evo Morales seger måste ses som en reaktion mot den verklighet som fått råda alltför länge; där landets naturtillgångar och rikedomar skeppas norrut till USA och där vinsterna hamnar i en liten elits fickor samtidigt som en majoritet av befolkningen tryckts ner i fattigdom. USA:s försök att pressa fram ett annat valresultat i Bolivia, bland annat uttryckt genom den massmediala smutskastningen mot Evo Morales, har misslyckats och genomskådats. Det intressanta är inte Morales som person, utan de folkliga krav som rests genom honom och dom folkliga rörelser som drivit på. Dessa krav omfattas idag av människor runt om i hela Latinamerika där IMF:s och Världsbankens forcerade nyliberala politik gett katastrofala resultat för stora delar av befolkningen. Evo Morales seger måste betraktas som ett ordentligt nederlag för dom amerikanska investerare som under en längre tid har försökt pressa på central- och Sydamerika nyliberala handelsavtal.

Evo Morales och hans parti, rörelsen för socialism (MAS), har vunnit på ett tydligt vänsterprogram. Klyftorna i landet ska minska, analfabetismen minska, gasen nationaliseras för att rikedomarna ska hamna i flertalets händer istället för hos amerikanska företag. Detta är ett program för ökad rättvisa och jämlikhet. Det finns tydliga likhetstecken till Venezuela. Ett land som nu genomgår ett demokratiseringsprojekt utan dess like och med en omfördelningspolitik från dom som har till dom som inte har. Reaktionerna mot den politiken har inte låtit vänta på sig. Den Venezuelanska överklassen har med aktivt stöd av CIA drivit hetskampanjer mot Chavez politiska projekt ända sedan han tillträdde presidentposten 1998, i syfte att destabilisera landet och öppna upp för en amerikansk intervention. Bland annat iscensattes en militärkupp a la Chile 1973 mot Chavez, ivrigt påhejad av Liberala Ungdomsförbundet i Sverige som har uppenbara problem med demokratiskt valda presidenter som inte vill gå i USA:s ledband. Ett varningens finger måste resas mot denna höger som underkänner demokratiska val och därmed välkomnar militärkupper. Evo Morales i Bolivia kommer med all sannolikhet att utsättas för samma drev som regeringen i Venezuela. Det är allas vår uppgift att genomskåda den massmediala smutskampanj som kommer. Evo Morales seger i presidentvalet är också en seger för demokratin. Det Chilebaserade opinionsinstitutet Latinobarómetro har just publicerat en sammanfattning av tio års attitydundersökningar i Latinamerika: Informe Latinobarómetro 1995-2005. Diez años de opinión pública. Resultatet är tydligt: demokratin har en mycket starkare ställning i länder som Venezuela och Uruguay där det finns vänsterregeringar som också levererar en vänsterpolitik för ökad rättvisa. Demokrati är nämligen inte självklart på den latinamerikanska kontinenten. Faktum är att bokstavligt talat nästan alla vänsterregeringar som valts fram under 1900-talet har störtats i militärkupper. När länderna väl tilläts bygga demokratiska traditioner styrdes den ekonomiska politiken av IMF och Världsbanken, och administrerades av en liten elit. Detta måste nu få ett slut. Resultatet i Bolivias presidentval är ett tydligt steg i rätt riktning. Kort sagt: Latinamerika rör sig åt vänster och gör det genom demokratiska val. Hur liberalerna i Sverige kommer att reagera på valet i Bolivia återstår att se.

Jonas Lindberg

1:a vice ordförande Ung Vänster

Läs även Flammans intervju med Evo Morales: http://www.flamman.se/utrikes.php?id=2914

Folkpartiet tar ytterligare ett steg

Igår släpptes rapporten från Brottsförebyggande rådet. Den rapport som Mauricio Rojas bygger sin artikel, publicerad på DN Debatt den 12:e december, på. I artikeln menar Rojas att det som ligger bakom invandrares brottslighet är deras kulturella arv. Det är en rakt igenom vidrig och osmaklig text som tar folkpartiets legitimerande av rasism och främlingsfientlighet ytterligare ett steg, ett steg längre än man trodde var möjligt.

1991 kom ett högerpopulistiskt parti in i riksdagen, ny demokrati. De turnerade runt i Sverige och gjorde rasism och främlingsfientlighet till ett rumsrent fenomen. Lasermannen och brandattackerna mot flyktingförläggningar är bara några av de vidrigheter som var en del av den tiden, en tid vi i allt snabbare takt är på väg tillbaka till.

Men idag är det inte en kufig greve och en högljudd skivbolagsdirektör som ställer sig i främsta ledet för denna unkna politik. Det är Mauricio Rojas och folkpartiet. Det är de som hela tiden gör sitt bästa för att misstänkliggöra och skuldbelägga invandrare som grupp. Rojas påstår att invandrares överrepresentation i brottsstatistiken inte beror på inkomst eller andra socioekonomiska faktorer. Med ett sådant resonemang blir det uppenbart att han väljer att bortse från till exempel den skyhöga arbetslösheten och att invandrare systematiskt utesluts från bostadsmarknaden. Samtidigt väljer han också att ignorera det faktum att rasism och diskriminering av invandrare idag är en del av vardagen i Sverige. Invandrare döms till arbetslöshet, till att inte släppas in på krogen, och till att hamna längst ned i bostadsansökningarna.

Rapporten från BRå visar att invandrare i mycket högre utsträckning är misstänkta för brott. I stället för att misstänkliggöra och skuldbelägga invandrare borde man ifrågasätta polisens arbete med att utreda brott. Självklart finns det inslag av rasism även där.

Det är tydligt vad Mauricio Rojas menar när han använder ordet sociokulturellt arv. Fram till mitten av 50- talet fanns ett rasbiologiskt institut i Sverige. I dag när de rasbiologiska argumenten inte längre är rumsrena används istället begrepp som ”kultur” för att underbygga rasism och främlingsfientlighet.

Det som vi såg strax före valet 2002 har sedan dess bara blivit allt tydligare och obehagligare. Genom att utmåla invandrare som passiva, kriminella och bidragsfuskare försöker Folkpartiet få genomslag för sin politik, en politik som skulle innebära försämringar inte bara för invandrare utan för allas rätt till bostad, arbete eller sjukersättning.
Det är en cynisk strategi som får stora och allvarliga konsekvenser för samhällsklimatet och den allmänna debatten. För att inte tala om alla de människor som genom folkpartiets ständiga legitimerande av rasism och främlingsfientlighet får en mycket svårare livssituation. Det kanske är billiga poäng för ett parti som gärna vill åt regeringsmakten, men alla vi andra får betala dyrt för dem.

Det som krävs nu är en antirasistisk politik som på allvar bekämpar diskrimineringen. I stället för misstänkliggöranden, invandrarhets och ytterligare nedskärningar krävs en upprustning av välfärden och ett avskaffande av arbetslösheten. Och då litar jag knappast på folkpartiet.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster

Tortyr och flygande fängelser

En ny fas har inletts i USA:s korståg mot terrorismen. Med en närmast konspiratorisk retorik inskränker Bush-administrationen vanliga människors rättigheter då man genom terrorlagar och undantagstillstånd sätter otaliga konventioner om mänskliga rättigheter på undantag.

Samtidigt som bilder på nya tortyroffer kablas ut över världen har den amerikanska utrikesministern, Condoleeza Rice, åkt runt i Europa med försäkringar om att den amerikanska militären respekterar internationell rätt. Tortyrskandalerna i Saddam Husseins före detta fängelse Abu Gharaib och på Guantanamo-basen på Kuba, CIA-flygplan som kidnappar människor över hela världen och hemliga fängelser i Europa är endast toppen av ett isberg. Det heter att allt detta ingår i kriget mot en ny fiende som kräver nya metoder. USA har också medvetet och systematiskt bygg upp ett Gulag-liknande fängelsesystem runt om i världen där ingen som helst insyn i förhållandena finns. FN som har kritiserat USA för sina förhörsmetoder har också förvägrats besök i dessa fängelser.

För oss står det klart att det i själva verket rör sig om ett krig mot våra rättigheter. När de människor som man påstår sig försvara istället blir föremål för en allt brutalare tortyr måste man börja ifrågasätta den amerikanska dagordningen. Tortyr är ett av de allra grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna och det förstör inte bara individer och samhällen utan innebär också ett åsidosättande av de mest grundläggande rättsprinciperna. När världens enda supermakt som systematiskt försöker komma undan kritiken genom att göra om det till en fråga om språkliga definitioner eller liknande krävs att vi reagerar. Samtidigt som mänskliga rättigheter och folkrätten används selektivt av högern för att tjäna deras intressen, så försvarar Ung Vänster folkrätten oavsett om de politiska ledarna svansar för USA eller ej.

Ung Vänster kräver att den svenska regeringen utreder påståendena om CIA-flygplan i svenskt luftrum och omedelbart inför landningsförbud för USA:s flygande fängelser.

Ung Vänster kräver också att oberoende observatörer tillåts träffa fångarna i USA:s fängelser i Afghanistan och på Guantanamobasen på Kuba.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 051211

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Dags för en ny skollag

I dagarna har Ibrahim Baylan, Sveriges skolminister, deklarerat att det inte blir någon ny skollag innan valet.

Den nuvarande skollagen, som är från 1985, är i stort behov av förändring. Vi behöver en skollag som garanterar alla elevers rätt till god och lika utbildning oavsett tjocklek på plånboken eller social bakgrund. Miljöpartiet har satt käppar i hjulet för skollagsutredningen ända från början. I allians med borgerligheten vill de att de kommunala skolorna ska styras mer fritt och inte behöva styras av de centrala styrdokumenten. Miljöpartiet vill också ge friskolorna undantag från centrala styrdokument som garanterar utbildning för alla. Detta tycker Ung Vänster är allvarligt.

Att skolan inte styrs demokratiskt innebär inte att skolan inte styrs alls. Inte heller att elevers inflytande över utbildningen stärks. Istället inskränks elevers makt över sin egen arbetsmiljö och utbildning. Vår gemensamma skola ska inte styras av ”tidsanda” och särintressen med gott om pengar, vilket är konsekvensen av att skollagen nu läggs på is.
Miljöpartiets agerande leder i slutändan också till att resurssvaga elever eller elever med särskilda behov förlorar rätten till en utbildning likvärdig andra elever.

Vi vill ha en läroplan som ger utrymme åt pedagogiska variationer men inte på bekostnad av elevers rätt till en bra utbildning. Om skolor bara behöver följa grunddragen i skollag/läroplan, eller om timplanen helt avskaffas innebär det att de centrala dokumenten helt urvattnas. Ung Vänster vill se en skola som är till för alla oavsett var i landet man bor eller vilka behov man har. Det ska inte vara beroende av hur den enskilda skolan råkar vara organiserad. Sveriges elever har rätt till en utbildning som är objektiv, saklig och fri från kommersiella intressen.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 051211

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Rätt att kasta apartheidbudet i papperskorgen

Klockan fem på morgonen i morse gick Svenska elektrikerförbundet ut i strejk efter att förbundet sa nej till det medlarbud som lämnades på torsdagseftermiddagen, medan Energiföretagens arbetsgivareförbund (EFA) accepterade det. Konflikten handlar bland annat om rätten till stridsåtgärder, som till exempel strejk, mot företag som är tillfälliga eller nya medlemmar i arbetsgivarorganisationen.

– Ska facket snällt sitta och titta på när arbetsgivaren sätter lönerna på egen hand? Det är klart att elektrikerna inte kan acceptera ett sådant här skambud, menar Clara Lindblom, 2:e vice ordförande i Ung Vänster.

Tar man bort fackets rätt till stridsåtgärder mot vissa företag gör det att facket inte har någonting att sätta emot om man inte skulle vara överens med arbetsgivarsidan om lönerna.

Konflikten handlar i grunden om att rädda de spärrar som elektrikerna fick igenom i förra årets avtalsrörelse – spärrar som funnits för att hindra att lönerna dumpas för anställda i utländska företag som verkar i Sverige.

– Tar man bort konflikträtten mot företag med tillfälligt medlemskap i arbetsgivarorganisationen är det i praktiken att välkomna lönedumpning, fortsätter Clara Lindblom.

Men precis som Byggnads gjorde när de tog strid för att lettiska arbetare i Waxholm skulle omfattas av svenska kollektivavtal ska elektrikerna aldrig acceptera en att företagen får möjligheten att skapa en grupp andra klassens arbetare som får göra samma jobb som svenska arbetare – men till lägre lön. Sådana apartheidfasoner hör inte hemma på svensk arbetsmarknad.

Ung Vänster kan aldrig acceptera lönedumpning och en rasistisk arbetsmarknad där arbetsgivarparten försöker urholka kollektivavtalen genom att ställa utländska arbetare mot svenska. Svenska elektrikerförbundet utkämpar en strid inte bara för sina egna medlemmars sak – utan i förlängningen för hela arbetarklassen när de står upp för stommen i den fackliga solidariteten. Vi vill framföra vårt fulla stöd
till Svenska elektrikerförbundet – stå på er!

Clara Lindblom
2:e vice ordförande i Ung Vänster

För mer information, kontakta Clara Lindblom:
0736 – 31 63 64, clara.lindblom@ungvanster.se

Inga fler trupper till Afghanistan!

Imorgon fattar Sveriges riksdag ett avgörande beslut om Sverige ska skicka fler trupper till Afghanistan eller inte. Genom en verklighetsfrånvänd retorik vill förespråkarna för att fler svenska trupper ska gå hand i hand med amerikanska kolonisatörer, skymma undan debatten och vad detta egentligen handlar om.

– Detta handlar inte om det är rimligt eller inte att skicka fler svenska trupper till fredsbevarande uppdrag. Det här handlar om ifall vi vill skicka fler trupper på nykoloniala äventyr eller inte. Så kommenterar Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson det stundande riksdagsbeslutet.

– Undersökning på undersökning visar att en stor majoritet av svenska folket gör tummen ner för NATO och USA:s krigspolitik. Det regeringen nu gör tillsammans med alla riksdagspartier utom vänsterpartiet är ett tydligt närmande till krigsherrarna i Vita Huset. Det är klart att folkpartiet applåderar en sådan utveckling. Vi förutsätter nu att regeringen och miljöpartiet tar sitt ansvar för alliansfriheten och svenska folkets vilja, och inte skickar fler svenska trupper under NATO-befäl till Afghanistan. Trupperna ska tas hem – inte utökas, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, Förbundsordförande Ung Vänster
Mobil: 073 824 12 13

Protestera mot nazismen – slut upp den 10 december!

För sjätte gången ska nazisterna marschera Salem. I sitt material inför marschen och i sin retorik vill dom ge sken av att det handlar om en sorgemarsch. Så är givetvis inte fallet. Bakom den finputsade fasaden döljer sig inget annat än hänsynslös nazism. Under de senaste 20 åren har nazister i Sverige mördat över ett 30-tal människor för att dom varit invandrare, homosexuella, fackligt aktiva, socialister, demokratikämpar osv.

Under Salemmarschen utnyttjar nazisterna ett tragiskt mord för att sina mörka syften, nämligen att sprida hat och så splittring mellan oss vanliga människor. Genom sin förljugna retorik skyller dom över samhällets problem på invandringen och människor med mörkare hudfärg. Deras unkna politik känns igen och dom dricker ur samma pöl som dom alltid gjort. En del vill avfärda nazisterna som virrpannor som är fullständigt förvirrade och halvt galna. Det är säkert en del av dom som är det. Men problemet är något annat. Det är den stämning och strömningar som dom underblåser i och med sin marsch. Nazisterna vill skapa en acceptans för sin uniformerade närvaro på gator och torg. Mot detta måste vi protestera.

Vi behöver fortsätta det oförtröttliga arbetet med att arrangera protester och breda manifestationer varthän rasisterna än dyker upp. Deras flygblad ska kastas, deras affischer ska rivas ner och deras propaganda ska bemötas. Men det räcker inte. Vi behöver också samla fler människor i kampen för rättvisa och jämlikhet. Rasismen växer i tider då de politiska partierna allt mer liknar varandra och när klasskillnader och arbetslöshet växer och cementeras. En politik för full sysselsättning, upprustning av välfärden och stärkt arbetsrätt är en politik för ett tryggare samhälle utan rasism. På båda dessa fronter, dels det oförtröttliga arbetet med demonstrationer och protestmöten och dels kampen för ett rättvist och tryggt samhälle står vänstern först i ledet.

För oss som står upp för ett öppet och demokratiskt samhälle är det viktigare än någonsin att protestera mot nazistmarschen. Det är särskilt viktigt just nu att sluta upp i stora och breda protester mot rasism och för människovärdet. För trots Hitlertysklands fall blåser det än idag bruna vindar över Sverige och Europa. Högerextrema grupper har installerat sig i regeringar, aktivt inbjudna av delar av den etablerade högern, i ett flertal europeiska länder. I Sverige storsatsar kostymrasisterna i Sverigedemokraterna på att få komma in i riksdagen. I Salem ska nazisterna marschera. I riksdagen lägger folkpartiet förslag som handlar om att rulla tillbaka invandrares rättigheter ordentligt. Nu är det dags att alla vi som står upp för alla människors lika värde sätter ner foten.

Ung Vänster Storstockholm, Vänsterpartiet Storstockholm, LO-distriktet i Stockholm m fl tillsammans med Nätverket Mot Rasism kallar med anledning av nazistmarschen till en demonstration mot rasism lördagen den 10 december. Samling 13.00 på Norrmalmstorg. Demonstrationen avgår 13.30 och är framme ca 14.30 vid Norra Bantorget där det blir talare och artister. Vi ses i demonstrationen!

Jonas Lindberg
1:a vice ordförande Ung Vänster

Ta hem trupperna nu!

I fredags kväll dog en svensk soldat i Afghanistan. Han är den 73:e svenske soldaten som har dött utanför Sveriges gränser. Samtidigt som svenska soldater dör i Afghanistan, står Göran Persson fast vid att fler svenska soldater ska skickas till Afghanistan och att omläggningen av försvaret till en utlandsstyrka ska fortsätta enligt planerna.
Den svenska regeringen har i smyg ställt om försvaret till en snabbinsatsstyrka rustad för krig i länder som ligger många mil från Sveriges gränser. Det svenska försvaret har inte längre uppdraget att försvara utan är en styrka som ska användas i krigföring i andra delar av världen, ofta under ledning av organisationer som NATO.

På tisdag ska riksdagens utrikes- och försvarsutskott fatta beslut om en utökning av den svenska afghanistanstyrkan till det dubbla. Regeringen planerar att inom loppet av några år öka antalet svenska soldater i utlandstjänst från 700 till 2000. Dessutom ska Sverige i en snar farmtid ansvara för en EU-stridsgrupp som ska delta i så kallade fredsframtvingande operationer, det vill säga militära operationer där bomber används för att tvinga fram fred. Med andra ord regelrätt krigföring.

Helt utan debatt håller en militaristisk union på att bildas i Europa. Den svenska regeringen och högern är de som driver på för en militariserad union inom EU:s ramar. Den svenska alliansfriheten i fredstid och neutralitet i krigstider ska skrotas för gott. Sverige ska allt oftare delta i militära operationer utan tydligt FN-mandat och under direkt ledning av militärallianser som NATO, starkt dominerade av USA.

Ung Vänster kräver ett svenskt försvar som är uppbyggt på principerna om allmän värnplikt och med uppdrag att försvara – inte anfalla.
Ung Vänster kräver att Sverige lämnar Partnerskap för Fred (PFF) och att vi säger nej till ett framtida medlemskap i NATO.
Ung Vänster kräver att alla internationella insatser ovillkorligen sker med tydligt FN-mandat och under FN-ledning.
Ung Vänster kräver ett omedelbart stopp för den svenska vapenexporten och ett stopp för utländskt ägande av den svenska vapenindustrin.

Den svenska regeringen kan när som helst avbryta pågående militära operationer utomlands. Nu har ytterligare en svensk soldat satt livet till. Det är det hög tid för regeringen att ta vara på chansen.
Ta hem trupperna nu!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Vi kräver vår rätt!

Ibland framstår högerns företrädare, från de andra ungdomsförbunden, som näst intill komiska. Man kan fråga sig varför dessa marionetter självmant framställer sig på ett parodiskt och karikatyrmässigt sätt? Till exempel kan man undrar vad poängen var med Fredrik Malms personvalskampanj, där hans ”käcka” men inte helt oväntade slogan ”Fredrik Malm till riksdagen 2006” ramades in med en layout som hämtad direkt från en Kalle Anka- pocket. Det är överhuvudtaget uppenbart att dessa företrädare med sina personvalskampanjer, den ena mer pinsam än den andra enbart ser det politiska arbetet som en möjlighet till socialt mingel och personlig karriärsklättring.

Högeralliansens juniorer påstår att de är enade och att de kommer med nya friska förslag. Javisst är de enade, enade om att vi som jobbar ska få ännu mindre att säga till om på våra arbetsplatser, att vår tillgång till sjukvård ska dräneras av vinstintressen och att bombningarna av det Irakiska folket egentligen var en ganska bra ide som är värd att hyllas.

Bakom deras komiska framställningar finns ett allvar, en politik som vill pressa tillbaka våra rättigheter och drastiskt försämra våra möjligheter att leva ett drägligt liv. För vad innebär deras ”nya friska” förslag i verkligheten? Det innebär ännu tystare arbetsplatser där man inte vågar öppna munnen av rädsla för att få sparken, en vardag där vi tjejer får fortsätta vara rädda när vi går hem på kvällen och en värld där fattigdom och krig ses som en självklar metod för att säkerställa makt och ekonomisk vinst för eliten.

För oss är inte politiskt arbete ett sällskapsspel som man kan roa sig med ibland och där det inte spelar någon roll om man förlorar. Vi har inga framtida karriärer som skribenter på DN: s ledarsidor och vi är inte heller aktiva för att få en plats i riksdagen. För oss handlar det om något så grundläggande som att försvara och utveckla våra rättigheter, de rättigheter som högern vill krossa.

När högern säger att de vill skapa fler jobb genom att sänka a-kassan handlar det inte om någonting annat än att bana väg för låga löner och en försämrad arbetsrätt. När de påstår att de vill stoppa våldtäkterna genom fler poliser utnyttjar, hånar och förminskar de unga tjejers rädsla för att pressa igenom en politik för hårdare tag.

Vi försvarar våra intressen och vi kräver vår rätt. Vi fortsätter att protestera mot nedskärningarna och privatiseringarna. Vi vill ha trygga jobb där vi kan uttrycka våra åsikter utan att riskera att få sparken och vi vill veta att vi har råd betala hyran om vi blir sjuka.

Vi vet vad högerns politik innebär och vi vill någonting helt annat. Vi har valt sida.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39