Ny förbundsstyrelse för Ung Vänster

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse valdes under lördagen och söndagen på kongressen i Linköping. Valen utföll i enlighet med valberedningens förslag.

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse:

Ordförande
Stefan Lindborg

Ordinarie i bokstavsordning
Annelie Johansson Eik – Storstockholm
Daniel Söderberg Talebi – Storstockholm
David Öborn – Värmland
Elin Morén – Västernorrland
Ella Coogan – Storstockholm
Felicia Ohly – Storstockholm
Hanna Cederin – Storstockholm
Hicham El-Horr – Älvsborg
Isabell Mixter – Västernorrland
Johanna Granbom – Storstockholm
Kristin Olofsson – Storstockholm
Tove Liljeholm – Storstockholm
Truls Persson – Storstockholm
Weidan Gong – Västerbotten

Suppleanter i inträdesordning
Jesper Hillbom – Skåne
Margareta Cannerfors – Dalarna
Nils Englund – Västerbotten
Pernilla Karlsson – Östergötland
Patrik Eriksson – Storstockholm
Helge Olin-Vingren – Göteborg och Bohuslän

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
Telefon: 08-654 31 00
Mobil: 072-587 86 85

Stefan Lindborg vald till ordförande för Ung Vänster

Ung Vänsters kongress omvalde idag Stefan Lindborg till förbundsordförande. Stefan som har lett förbundet sedan kongressen 2011 föreslogs till omval av en enig valberedning.

Stefan Lindborg är 28 år gammal, kommer från Borås men bor sedan några år tillbaka i Fisksätra, Stockholm. Han valdes till förbundsordförande 2011 på kongressen i Sandviken och har tidigare varit distriktsordförande för Ung Vänster Älvsborg. Stefan har suttit i Ung Vänsters förbundsstyrelse sedan 2008 och även varit förbundssekreterare.

Efter stående ovationer från kongressdeltagarna tackade Stefan för förtroendet:

– Det är en stor ära att bli omvald till ordförande för Sveriges enda socialistiska och feministiska ungdomsförbund. Jag är väldigt tacksam för förtroendet, säger Stefan Lindborg.

– Tillsammans ska vi nu ta kampen för trygga jobb istället för ring- och springjobb. Vi ska ha hyreslägenheter som vi har råd att betala istället för bostadsbrist och en otrygg andrahandsmarknad. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer överklassens ärenden, avslutar Stefan Lindborg.

Ung Vänster har antagit ett krisprogram

Ung Vänster har på sin kongress i Linköping antagit ett program för att möta den ekonomiska krisen.

I Europa breder massarbetslösheten ut sig och mer än var femte EU-medborgare lever under fattigdomsgränsen. De så kallade räddningspaketen har inneburit enorma nedskärningar i välfärden, lönesänkningar, uppsagda kollektivavtal och stora privatiseringar. Nu måste vänstern spela en större roll i debatten om svaret på krisen och se till att öppna dörrar för en progressiv utveckling.

– Den ekonomiska krisen har inte varit en kris för enskilda kapitalister. Det är istället vanliga människor som har fått stå för notan. Krisen behöver socialistiska lösningar. Det måste bli ett slut på arbetslösheten och privatiseringarna, säger Stefan Lindborg ordförande Ung Vänster.

I det antagna krisprogrammet ställer Ung Vänster radikala krav för att möta krisens konsekvenser och för att flytta fram arbetarklassens positioner.

– Massarbetslösheten måste bekämpas med en ekonomisk politik, där full sysselsättning görs till det övergripande målet. Med ett offensivt offentligt investeringsprogram i bostadsbyggande, infrastruktur och välfärd kan arbetslösheten pressas tillbaka, avslutar Stefan Lindborg.

Hälsning från Handelsanställdas förbund

Under fredagen besökte Moa Neuman från Handelsanställdas förbund Ung Vänsters kongress. Nedan följer några utdrag ur hennes hälsningsanförande.

– För oss inom Handels är trygga jobb vår största fråga. Vi behöver fler jobb, absolut, men det ska vara trygga jobb med schysta löner och villkor.

– Här behöver vi hjälpas åt, mycket går att göra på facklig väg, genom att organisera arbetsplatser och ge dem som jobbar där verktyg att påverka. En del går att lösa genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, facken och arbetsgivarna. Men långt ifrån allt, för en del behövs också politiska beslut.

– Ni är här, på plats för förändring, för att ni vet att en annan värld är möjlig. Det gör mig glad. För vi behöver förändra. Göra otrygga jobb till trygga. Få tysta arbetsplatser att börja prata. Ge dem som jobbar mer makt över sitt jobb och sina liv.

– Jag vill, och Handels vägnar, önska er all lycka under resten av kongressen.

Stefan Lindborg invigde Ung Vänsters 46:e kongress

Stefan Lindborg, invigningstal

Inför över 280 deltagare invigde Stefan Lindborg Ung Vänsters 46:e kongress som går av stapeln i Linköping under kristi himmelfärdshelgen, 9-12 maj.

– På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut, säger Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster.

– Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn, avslutar Stefan Lindborg.

____________________________

Invigningstal, Ung Vänsters 46:e kongress
Stefan Lindborg, förbundsordförande
Folkungaskolan i Linköping, 130509

Å förbundsstyrelsens vägnar vill jag hälsa er välkomna till Ung Vänsters 46:e kongress. Ni ombud som utgör kongressens beslutsfattare, kommittéer, övriga förtroendevalda, gäster, suppleanter och funktionärer. Ni är alla varmt välkomna hit till Linköping. Särskilt hjärtliga välkomsthälsningar vill jag rikta till våra internationella gäster. Det betyder oerhört mycket för oss att ni är här.

Kamrater, vår 46:e kongress samlas under parollen ”På plats för förändring – en annan värld är möjlig”. Hit till Linköping har vi kommit från Kiruna i norr och Malmö i söder, med resväskan full av erfarenheter av hur det är att leva i det svenska klassamhället och könsmaktsordningen. Vi kommer från skolor präglade av de senaste decenniernas nedskärningspolitik. Från arbetsplatser som blir allt tystare, från nedslitna bostadsområden och från byar och samhällen som etablissemanget för längesedan har glömt bort. Med oss har vi berättelser om ett samhälle som utvecklas i fel riktning. Om ett Sverige där klasskillnader ökar och orättvisor biter sig fast. Om massarbetslöshet, otrygghet och förlorad framtidstro. Men ändå är vi inte nedslagna. För vi kommer med insikten om att det går att göra annorlunda. Vi är på plats för förändring, väl medvetna om att en annan värld är möjlig.

Kamrater, Ung Vänster kan aldrig tas för givet. Det är genom medvetna politiska och organisatoriska prioriteringar som vi formar förbundet. Vår styrka och slagkraftighet är inte ett resultat av lyckliga omständigheter. Den är beroende av vår egen förmåga att tänka strategiskt och hela tiden sträva efter att bygga förbundet starkare. Det har gått två år sedan Ung Vänster sist samlades till kongress. Trots en enorm högervridning, en strukturlös och likformig samhällsdebatt och efter åratal då organisering misstänkliggjorts, är Ung Vänster idag ett starkt förbund. Under de här åren har vi vidareutvecklat vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi har satt kampen mot ungas otrygga livsvillkor i första rummet, för vi vet att det som spelar roll är det som är verklighetsnära och konkret. Vi har vandrat vidare längs en väg där vi sätter klubben i centrum, och förstår vikten av starka styrelser och ett medvetet internfeministiskt arbete. Vi har vuxit, och är större och starkare.

Förbundet har tagit viktiga kliv framåt, men fortfarande är vägen lång att vandra. Vårt politiska och organisatoriska projekt kan aldrig betraktas som avslutat. Det måste vi ständigt utveckla och göra ännu skarpare. När vi nu samlas till kongress gör vi det medvetna om att våra utmaningar är stora, och att vi därför måste lägga ribban högt. Vi tar oss an dem tillsammans, med beslutsamhet och med självförtroende. Vi har ett samhälle att omdana och en hel värld att förändra. Vårt verktyg är vår organisation. Vi sätter tilliten till varandra, och vet att ett förbund som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt.

* * * * *

Jag läser ur Ture Nermans dikt Till den röda ungdomen. En dikt som skrevs till förbundets tioårsjubileum, 1913:

Ljus – ljus över landet, det är det vi vill
sol över orättens grunder och all nöd som är till!
Eld, eld i mörka natten till värme och till ljus,
till att lysa folket i bygget på framtidens hus

Kamrater, för 110 år sedan samlades ungsocialister i Malmö för att bilda ett nytt förbund. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, den organisation som idag är Ung Vänster. Man var inte många, och heller inte särskilt starka. På en konferens någon månad senare deltog 18 ombud från sex av förbundets sju klubbar. I förbundets kassa fanns 30 hoplånade kronor. Men man var beslutsamma, fyra år senare – vid förbundets andra kongress – var vi över 14 000 medlemmar i fler än 300 klubbar. Vårt förbund har alltid förstått att man  enbart med ord inte kommer långt, då som nu måste viljan till förändring bäras upp av en stark organisation.

Det Sverige vi verkar i är ett annat Sverige än det som förbundets pionjärer upplevde. Men även om mycket har förändrats är kampen för socialism och människovärde i grunden densamma, nu som då. Klassamhället ser annorlunda ut, men det består. Då som nu överordnas män konsekvent kvinnor. Könsmaktsordningen finns kvar, men de feministiska kraven på förändring ser i många avseenden annorlunda ut. Att lära av historien kan aldrig vara detsamma som att imitera. Att lära av historien innebär att känna stolthet över segrarna vi vunnit och kampen som vi fört. Det går en röd tråd genom historien, från oss tillbaka till de pionjärer som samlades den där marsdagen för 110 år sedan. Vi känner igen förbundet i striderna vi har tagit och i slagen vi har vunnit.

Ung Vänster har alltid spelat en avgörande roll för den svenska arbetarrörelsen. När socialdemokratin svek, bröt vi oss loss och bildade det som idag är Vänsterpartiet. Genom vår förståelse för könsmaktsordningen som en av samhällets grundläggande strukturer, och behovet av att föra en feministisk kamp skild från klasskampen, har vi förändrat arbetarrörelsens syn på samhället. När arbetarrörelsen har vacklat, har vi alltid funnits där och påmint om socialismens grundläggande idé. I en tid då delar av arbetarrörelsen saknar självförtroendet att utmana klassamhället, är det en uppgift viktigare än någonsin.

Kamrater, på trettiotalet försvarade den tidens ungdomsförbundare, med vapen i hand, den spanska demokratin mot fascisternas angrepp. En tredjedel av de svenska spanienfrivilliga återvände aldrig. Vi hedrar deras minne med stolthet. Idag när samhällsutvecklingen ger obehagliga associationer till trettiotalets fascistiska utveckling, står Ung Vänster längst fram i ledet i kampen mot rasismens normalisering. Under andra världskriget hjälpte den tidens svenska socialister, norska och danska motståndsmän att fly över gränsen. Idag är det vi som står upp för alla förtryckta och förföljdas rätt till en fristad, och kräver en mänsklig flyktingpolitik. Kampen mot fascism och rasism är nu som då en ödesfråga för vårt förbund.

Tillsammans med övriga arbetarrörelsen byggde vi under efterkrigstiden upp välfärden. Idag är det vi som försvarar den mot högerns angrepp och privatiseringsagenda. På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn.

Jag läser vidare ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Dock, tron som lyste vår ungdom, våra första röda år,
hatet som sjöd och kärleken som lyfte oss högt en vår,
de har inte slocknat om också där föll lite aska på,
och nu jäser det åter i djupet under ytans grå.

Kamrater, att bli gammal innebär ibland att man tappar ork och kraft. Att man kanske blir lite bekväm och i värsta fall desillusionerad. Men vissa lyckas behålla ungdomen i det inre, hela livet ut. Och jag vågar lova, aldrig tidigare har en 110-åring varit så levande och vital som Ung Vänster är idag. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut. Vi har gjort och fortsätter göra skillnad. I kampen för socialism och människovärde är vi alltid den pådrivande kraften. Vi viker aldrig en millimeter från vår grundläggande övertygelse, att avskaffa klassamhället och riva ned könsmaktsordningen.

* * * * *

Kamrater, Ung Vänster är inte som vilken annan förening som helst. Vi är ett revolutionärt, socialistiskt och feministiskt ungdomsförbund. Vår ställning i det politiska landskapet gör oss unika, och med det följer ett stort ansvar. Det är vi som sätter ord på ungas vardag, som har strategierna för att vända samhällsutvecklingen och som dessutom har den organisatoriska förmågan att bära upp vår vilja till förändring. Ung Vänster är utan tvivel Sveriges viktigaste socialistiska och feministiska kraft.

I trianguleringens tidevarv handlar det politiska spelet om vem som kan släta ut sig allra mest. Där är inget heligt, och allt möjligt att kompromissa bort. Där ersätter vanmakt och avpolitisering människors tilltro till att politisk kamp kan förändra samhället. Där sopas reella politiska motsättningar under matten, och ersätts med en simpel tävlan om vem som kan uppbära mest förtroende bland ledarskribenter och politiska kommentatorer.

Men vi vet att konsensuspolitiken är ett luftslott, och förstår att politik handlar om motsättningar och om olika samhällsintressen som står mot varandra. Det är ingen slump att vår rätt till trygga livsvillkor sätts på undantag, samtidigt som Moderaterna levererar skattesänkningar på silverfat åt överklassen. Det är inte trots att vi aldrig har haft fler miljardärer, som vi har massarbetslöshet. Det är på grund av det. Vinster i välfärden, är vinster åt riskkapitalister och börsspekulanter, men knappast vinster för dig och mig, som tvingas gå i skolor som skriker efter fler lärare.

När högern försöker spela bort korten, ska vi sätta hårt mot hårt och förstärka de politiska motsättningarna. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer de rikas ärenden, samtidigt som vår rätt till trygghet sätts på undantag. Det får vara nog med det nu, vi fortsätter inte att vara generation otrygg.

* * * * *

Kamrater, vi har aldrig förväxlat att vara radikal med inåtvänd radikalism. Vi bedriver inte politisk kamp för vårt eget höga nöjes skull, heller inte för att provocera så många som möjligt. Vi tar vår roll på betydligt större allvar än så, och vet att de verkligt radikala inte är de som sluter upp kring den för stunden hårdaste parollen. De verkligt radikala finns i vardagen. Det är tjejen i din klass som kräver feministiskt självförsvar. Det är nätverket som tar kampen mot utförsäljningen av allmännyttan. Det är jobbarkompisen som ser till att alla är med i facket.

Vi är revolutionärerna som är fast förankrade i ungas vardag. De som sätter ord på verkligheten och visar att förändring alltid är möjlig. Vi finns överallt där unga finns; på skolan, på festivalen och på fritidsgården. Och just därför måste vi också finnas i förorten. Vår storlek är vår styrka, och en socialistisk kraft behöver ha hela arbetarklassen bakom sig. Vi är för svaga där, och måste därför formulera strategier som gör oss till det största ungdomsförbundet i förorten. Det är att vara verkligt radikal i ungas vardag. Det innebär att flytta fram arbetarklassens positioner. Det gör Ung Vänster till en starkare kraft för förändring.

* * * * *

Kamrater, kapitalismens kris är långt ifrån en kris för kapitalisterna. I krishanteringens spår har överklassen stärkt sin ställning och flyttat fram sina positioner. I vår omvärld döms folken till massarbetslöshet och fattigdom, samtidigt som banker och finansiella spekulanter till varje pris hålls skadelösa. Hur den ekonomiska krisen hanteras kommer att få genomgripande konsekvenser för samhällsutvecklingen under lång tid framöver. Antingen går vi mot en utveckling där det nyliberala projektet brutaliseras, eller så ser vi till att öppna dörrar för en progressiv samhällsutveckling.

Ung Vänster ska spela en större roll i kampen om svaret på kapitalismens kris. Ett socialistiskt svar på krisen måste lyfta folken ur den sociala katastrofen, innebära en maktförskjutning från kapital till arbete och ska lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Ett socialistiskt samhälle. Men en kris föder inte automatiskt en starkare socialistisk rörelse. Den socialistiska rörelsen blir starkare när arbetarklassen flyttar fram sina positioner. Därför måste vi förmå att ge ett politiskt svar på krisen. Ett svar som det går att mobilisera människor kring. Den vänster som idag vill vara relevant, kan inte blunda för att kapitalismens kris har socialistiska lösningar.

* * * * *

Kamrater, i sju år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Högerns systemskifte är nu i viktiga avseenden fullbordat. Trygghetssystemen har urholkats, klasskillnaderna ökat och välfärden till allt större delar privatiserats. På arbetsmarknaden pressas fackföreningsrörelsens positioner tillbaka, allt till glädje för arbetsgivare som vill sänka löner och försämra arbetsvillkor.

I sju år har vi haft en regering som samtidigt som massarbetslösheten biter sig fast, pratar om arbetslinjen. Men regeringens politiska projekt har aldrig handlat om att bekämpa arbetslösheten. Borgerlighetens arbetslinje är en chimär, en fantasi och en synvilla. Regeringen använder sig av arbetslösheten för att driva igenom högerpolitik. Det är med argument om att det ska löna sig att arbeta som regeringen sätter rekord i skattesänkningar. Och det är med arbetslinjen som förevändning som högern disciplinerar människor, istället för att se till att arbetslösa får en starkare ställning på arbetsmarknaden.

I sju år har vi haft en regering som i bästa fall är ointresserad av feministiska krav på förändring, i andra fall driver de utvecklingen tillbaka och attackerar kvinnors villkor. Det duger inte att Anders Borg titulerar sig som feminist, när han driver en politik som gynnar rika, manliga direktörer på bekostnad av undersköterskors utslitna ryggar.

Men kamrater, det räcker inte att bara byta ansikten på ministertaburetterna. För att ett regeringsskifte ska vara värt något måste en ny regering också innebära en ny politik. Istället för högerns arbetslinje, ska vi ha fasta jobb med löner som går att leva på. Istället för alliansens skattesänkningar åt överklassen, ska vi ha en politik för jämlikhet och rättvisa. Istället för regeringens billiga ursäkter, vill vi se en verkligt feministisk politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor. Nästa är är det vi som sparkar ut regeringen Reinfeldt från Rosenbad.

* * * * *

Kamrater, för 46:e gången samlas Ung Vänster till kongress. Varje kongress är historisk och innebär viktiga vägval för förbundet. Under de fyra dagar vi har framför oss kommer vi att utveckla vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi ska peka ut riktningen framåt för Sveriges viktigaste vänsterkraft. Det är ett stort  ansvar vi har tagit på oss. När vi lämnar Linköping på söndag gör vi det som en starkare kraft för förändring. Det är vi skyldiga oss själva.

Jag avslutar med att återigen läsa ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Det har gått ett par år, kamrater, sen den marsdag en gång
vi höjde först vår egen fana på stång.
Vi är några vintrar äldre, några höstar mognare ock,
men några nya vårar har väl också blåst genom vår rock.

Det är stort att storma i ungdomen – det är större att evigt ung
gå fram genom årens smuts, genom vardag tung
Låt oss vandra troget unga! I det löftet till livets år
väl mött, kamrater av marsdar, av den röda ungdomens vår!

Med dessa ord förklarar jag Ung Vänsters 46:e kongress för öppnad.

Jonas Sjöstedt besökte Ung Vänsters kongress

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besökte under torsdagen Ung Vänsters 46:e kongress som hålls i Linköping. I sitt hälsningsanförande lyfte han bland annat otryggheten på arbetsmarknaden.

– Det är väldigt få ungdomar som idag har en fast anställning. Demokratin håller fullständigt på att urholkas på svensk arbetsmarknad. Inget annat politiskt ungdomsförbund driver frågan om tryggheten på arbetsplatserna hårdare än Ung Vänster, säger Jonas Sjöstedt.

– Boten mot otrygghet är vänsterpolitik, en politik för full sysselsättning och att göra det enkelt och billigt att organisera sig i facket, och i den kampen spelar Ung Vänster en viktig roll avslutade Jonas Sjöstedt.

Se Jonas hälsning till Ung Vänsters kongress

Idag inleds Ung Vänsters 46:e kongress

kongresslogga

Idag inleds Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping. Under fyra dagar kommer 209 ombud från hela landet att anta en verksamhetsplan, välja en ny förbundsstyrelse och diskutera kapitalismens kris. Kongressen kommer även att bjuda på hälsningar och seminarium med anledning av Ung Vänsters 110-årsjubileum.

Mer information om dokument, dagordning och annat finns här.

Åhörare och press är välkomna att delta efter att ha anmält sig till kongressbyrån respektive pressansvarige.

 

För kontakt
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
08-654 31 00
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Stefan Lindborg talade på 1 maj i Uppsala

Idag firar Ung Vänster arbetarrörelsens högtidsdag. Förbundsordförande Stefan Lindborg talade på Ung Vänster och Vänsterpartiets firande i Uppsala. Huvudparollen för årets 1 majfirande var ”Arbete, rättvisa, välfärd”.

 

Stefan Lindborgs tal, Slottsbacken i Uppsala

____________________________

Kamrater och första maj-firare, idag är det vår dag. Arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Vi samlas under banderollerna, med plakaten och de röda fanorna längst fram i leden. Vi går i demonstrationståg här i Uppsala, men också i London, i Kairo, på gatorna i Aten och på torgen i Caracas. Vi gör det med insikten att gemenskapen och solidariteten är vår styrka. Vi gör det för att kräva vår rätt och värdighet tillbaka.

 

Idag ser vi samhället som det är, men också samhället så som det borde vara. Idag blir ilskan, frustrationen och vanmakten förvandlad till vilja till förändring. Idag skiner solen lite klarare, luften är lättare att andas och våra ryggar lite rakare, för vi känner styrkan i gemenskapen. Idag är det första maj, vår dag.

 

Borgerlighetens ledarskribenter och debattörer gör sitt yttersta för att beskriva första maj som något otidsenligt. I deras förfalskade bild av Sverige finns det inte plats för undersköterskans utslitna rygg och kassörskans värkande axlar. Där är bostadsbrist en brist på marknadslösningar. I borgerlighetens Sverige existerar inte klasskillnader och orättvisor, där finns bara incitament och individuella val. I borgerlighetens Sverige är massarbetslöshet ansvar och solidaritet en nattklubb på Stureplan.

 

Kampen för socialism och människovärde är i allra högsta grad modern. På första maj firar vi vunna segrar och ställer in siktet mot framtida utmaningar. Vanligt folk har aldrig fått något gratis och förändring kommer aldrig av sig själv. Varje lönekrona, varje semestervecka, varje reform och var och en av välfärdens byggstenar, har vi fått kämpa för. Varje framsteg och varje progressiv förändring är vår förtjänst. Och vi stannar inte där. Med en politik för arbete, rättvisa och välfärd, utmanar vi högern och pekar ut riktningen mot framtiden.

 

* * * * *

Kamrater, i sju år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Högerns systemskifte är nu i viktiga avseenden fullbordat. Trygghetssystemen har urholkats, klasskillnaderna ökat och välfärden till allt större delar privatiserats. På arbetsmarknaden pressas fackföreningsrörelsens positioner tillbaka, allt till glädje för arbetsgivare som vill sänka löner och försämra arbetsvillkor. Kvar står ett Sverige som har förändrats, där orättvisor har byggts in i systemen och där ojämlikheten har blivit till en del av vardagen.

 

Mötesdeltagare, med klasskillnader kommer klassförakt. Högljudda näringslivstoppar stämplar, lågavlönades krav på högre löner och bättre villkor, som oansvarigt. I klassamhället Sverige förklaras barnfattigdom med föräldrarnas rökvanor. Här döps våra gemensamma försäkringar om till bidrag. Ibland är Sverige isande kallt.

 

För de välbeställda handlar incitament om högre löner, skattesänkningar och bonusar. För oss andra innebär incitament alltid försämringar. Enligt högerns logik är det först när vi har det riktigt illa, som vi kan lyfta upp oss själva i håret. Men det är hög tid att låta borgerligheten känna på vår incitamentsstruktur. Överklassens massiva trygghetssystem måste raseras. Vi ska låta dem möta begrepp som präglar vår vardag: försörjningsstöd, FAS-3 och ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Kamrater, vi ska utförsäkra överklassen.

 

* * * * *

 

För den som inte bor i Solsidan, utan är uppvuxen i skuggan av det borgerliga systemskiftet, är otryggheten monumental. Att vara ung i högerns Sverige är att leva ett liv på tunn is. Istället för egna lägenheter, får vi ockerhyror och samvetslösa andrahandsvärdar. Vi går i skolor utan tillräckligt med lärare, möter stängda fritidsgårdar och en kollektivtrafik med skyhöga priser. Otryggheten är tydlig på en arbetsmarknad, där unga utnyttjas som slit och släng-varor. Istället för fasta jobb med löner som går att leva på, ligger makten över vår vardag helt i chefens händer. Medan företagen gör klipp efter klipp, sitter vi hemma vid telefonen och väntar på besked. Vi ska vara osäkra, otrygga och fullt ut flexibla och anpassningsbara. Det är vi som är det moderna samhällets daglönare.

 

I sin dikt En arbetares liv är billigt skriver Jenny Wrangborg:

 

Jag är tjugofem år,

vissa nätter vaknar jag av värken i vänster axel

livrädd att jag redan gått sönder

medveten om att det inte finns några reservdelar.

 

Arbetslivet märker oss som brännmärken på huden. Det syns i kroknande ryggar och i sänkta blickar. I slitna händer och i axlar som värker. Det känns i magen, när man inte vet om arbetstimmarna räcker till hyran. Pressen av att inte få jobba tillräckligt, stressen av att arbeta för mycket och för hårt. Slit och släng-arbetsmarknaden sliter ut såväl våra kroppar som våra själar.

 

Men vi är människor och inte maskiner. Därför kräver Ung Vänster trygghet på jobbet. Vi vill avskaffa allmän visstid, lagstifta om rätten till heltid och ersätta massarbetslösheten med en ekonomisk politik som garanterar rätten till arbete. Vi är människor och inte maskiner, därför ska vi också behandlas därefter.

 

Otryggheten unga möter är inte skriven i sten. Vår rätt till trygga livsvillkor har satts på undantag till förmån för skattesänkningar och direktörsbonusar. Det är nog med det nu. Vi ska ha en skola utan privata vinster, rätten till en meningsfull fritid och kunna få en egen lägenhet när vi flyttar hemifrån. Vi skickar notan till Danderyd, till Saltsjöbaden och till Östermalm, för vi förtjänar bättre än att vara generation otrygg.

 

* * * * *

 

Kamrater och första maj-firare, vår feministiska kamp är en kamp för frihet. Frihet från en könsmaktsordning som stänger in, begränsar och låser fast. Könsmaktsordningen genomsyrar hela livet, finns ständigt närvarande och påverkar varje del av vardagen. Regeringen är i bästa fall ointresserad av feministiska krav på förändring, i andra fall driver de utvecklingen tillbaka och attackerar kvinnors villkor.

 

Alldeles för länge har feministiska frågor och perspektiv osynliggjorts. Det pratas allt för lite om mäns våld mot kvinnor, om sjuka skönhetsideal och om hur stress, ohälsa och ångest breder ut sig bland unga tjejer.

 

Mötesdeltagare, nu får det räcka med tomt prat och billiga ursäkter. Vi kräver fler kuratorer och skolsköterskor. Att må bra ska vara en rättighet. Vi kräver feministiskt självförsvar i skolan. Tjejer ska ges verktyg att ta plats, försvara sig och utmana vardagsrädslan. Och vi kräver en verkligt feministiskt politik, en politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor.

 

* * * * *

 

Kamrater, det pratas mycket om att våga ta debatten. Med rasister, om rasistiska förslag och kring invandring, flyktingar och muslimer. Precis som om detta skulle vara något det inte talas om. I varenda morgonsoffa och debattprogram ska islam, förorten och religiös klädsel ventileras. Knappast är det heller något som det krävs mod för att diskutera. Medan eliterna koketterar med sin vilja till att debattera, sparkar de nedåt och underblåser rasistiska strömningar. Vi däremot ska ta debatten om massarbetslösheten, om nedskärningspolitiken, om rätten till en vettig bostad. Och inte minst våga ta debatten om en human och mänsklig flyktingpolitik.

 

Vår flyktingpolitik grundas i det avgörande principiella ställningstagandet: alla människor har rätt till en fristad. Det är en utgångspunkt som står i skarp kontrast till dagens omänskliga och brutala flyktingpolitik. Sverige utvisar personer med uppenbara skyddsbehov och runt EU byggs murarna mot omvärlden allt högre. Det är en kall och cynisk politik, som undergräver rätten till asyl och som förvägrar människor en fristad.

 

Det är hög tid att bryta EU:s makt över svensk flyktingpolitik. För den som är på flykt måste det finnas lagliga vägar in till Europa, och just därför kräver vi att Fästning Europa rivs. Sveriges flyktingpolitik ska bygga på solidaritet. Flyktingar som kommer hit ska behandlas som människor och alla som är i behov av skydd ska få stanna. Ung Vänster kräver ett stopp för massutvisningspolitiken, vi kräver amnesti åt papperslösa och vi kräver att Sverige avbryter deportationerna till Irak och Afghanistan. Ung Vänster försvarar rätten till asyl, vi står upp för alla människors rätt till en fristad och vi fortsätter gå i första ledet i kampen mot rasism.

 

* * * * *

 

Mötesdeltagare, första maj är en dag för att manifestera vår internationella solidaritet. Runt omkring i vår omvärld plågas folket av högerns hantering av den ekonomiska krisen. I Europa döms miljontals människor till fattigdom och arbetslöshet. När överklassen har tagit springnota, får arbetarklassen betala priset för en kris med ursprung i ett system, där bonusdirektörer och börsklippare har kunnat skratta hela vägen till banken. Med massarbetslöshet, enorma nedskärningar och stora lönesänkningar ska kapitalet till varje pris hållas skadelöst. Åtstramningspolitiken slår sönder livet för människor och krossar drömmar om framtiden.

 

Vår solidaritet riktar sig till folken i Europas hårdast drabbade krisländer. Deras kamp mot nedskärningar och massarbetslöshet är också vår. Vänsterns svar på krisen måste ta folken ur den sociala katastrofen och lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Nyliberalismen har nått vägs ände och kapitalismens kris har socialistiska lösningar.

 

* * * * *

Kamrater och första maj-firare, vi tillhör inte dem som sparar socialismen till högtidstalen. Vår socialism är inte tankar och idéer för morgondagen, den är en uppmaning till förändring här och nu. Vår kamp för socialism och människovärde är verklighetsnära och konkret. Den förs överallt. I varenda svensk stad, på glesbygden och i förorten. På varje arbetsplats, varenda fritidsgård och i varje skola. I hela vår omvärld och i vårt eget bostadsområde.

 

För visst är det så som Jenny Wrangborg skriver i dikten Ett nytt språk:

 

jag tänker mig socialismen

inte som en tanke

utan som en handling

 

Tack.

Fira 1 maj med Ung Vänster

1 maj

Imorgon är det 1 maj och arbetarrörelsens högtidsdag då tusentals människor demonstrerar för rättvisa och jämlikhet runt om i världen. Årets paroll för vårt 1 majfirande är ”Arbete, rättvisa, välfärd”.

Här nedan presenteras 1 majfiranden runt om i landet. Om du saknar något arrangemang, så är det bara att höra av sig så uppdaterar vi listan.

Vi ses på 1 maj!

 

Norrbotten

Luleå
Ung Vänster, Vänsterpartiet och VSF firar 1 maj tillsammans med demonstration och tal. Vi samlas 12:30 vid gula paviljongen för avmarsch 12:45 till stadshuset och tillbaka till ”gulan” där tal kommer att hållas av Krister Araya Leon, Ung Vänster Luleå, Bengt Berg, riksdagsledamot (v) och Kati Jääskeläinen, landstinget (v). Efter mötet så blir det korvgrillning kl 15:00 på lulsundsgatan 13. Vi syns där!

Kiruna
Ung Vänster och Vänsterpartiet firar 1 maj tillsammans. Tåget avgår från Folkets hur klockan 12.00. Talare är Lena Tjäder och Una Lindberg från Ung Vänster är trubadur.

 

Västerbotten

Umeå
Ung Vänster, Vänsterpartiet och VSF firar 1 maj tillsammans med Enad Vänster Umeå. Samling kl 13.00 på grusplanen vid Mimersskolan. Runt 13.30 börjar demonstrationståget att vandra för att sedan vid ca 14.00 stanna vid Rådhustorget där musik kommer spelas och olika tal kommer hållas. Efterhäng på Folkuniversitetet från kl.15 för den som vill.

Event på facebook.

 

Skellefteå
Samling kl. 13.30 på odentorget för avmarsch mot möjligheternas torg. Talare är Peter Bergman ordf. V-Skellefteå. Efter mötet bjuder vi på våfflor vid partilokalen.

Vännäs
Ung Vänster och Vänsterpartiet m.fl. firar 1 maj. Huvudtalare för V : Arijan Kan, Vänsterpartiet Umeå. Apell från Ung Vänster. Vi samlas vid vårdcentralen kl 13.30, avmarsch kl 14.15. Tal hålls utanför medborgarhuset kl 14.40

 

Jämtland

Östersund
12.00: Samling för demonstration på Stortorget. Tal av bland andra Felicia Ohly, Ung Vänsters förbundsstyrelse och Eva Frank, ordförande för Lärarförbundet Östersund. Sång och musik av Ellen Sundberg. Efteråt bjuder Vänsterpartiet och Ung Vänster på 1 maj-fika på Café Tingshuset.

 

Västernorrland

Sundsvall
Sundsvall är inte till salu! ”Arbete, Rättvisa, Välfärd”. Vi samlas, som vanligt, vid gångbron Storgatan/E4 kl: 13.15 beräknad avmarsch kl: 13.50 och vår tid på Torget i Sundsvall ca kl: 14.00 Elin Morén från Ung Vänster m.fl. kommer hålla tal.

 

Gävleborg

Bollnäs
Vänsterpartiet Bollnäs firar 1 maj i Colliniparken utanför Bollnäs Bibliotek med start kl. 13.00. Årets talare är Malin Krantz från Ung Vänster, Xamuel Halfvars (distriktsordförande Vänsterpartiet Gävleborg), Joel Sundström, Maria Mörk och Henrik Rubensson. Dessutom blir det livemusik, korvgrillning, grafittivägg, tipsrunda, bokbord, mm.

Gävle
Du som är förbannad på den omvända Robin Hood-politiken, knyt inte handen i fickan! Slut upp med Ung Vänster och Vänsterpartiet Gävle på arbetarklassens kamp- och högtidsdag! Tillsammans ska vi göra skillnad!

Kl 12.00 Samling på Södermalmstorg innan vi tillsammans tågar mot Rådhustorget!
Marschväg: S. Kungsgatan – S.Strandgatan – Muhrénbron – Centralgränd – Centralplan – St Esplanadgatan – Nygatan – Stortorget – Drottninggatan – Rådhustorget
Ca 13.00 Torgmöte på Rådhustorget med talare, underhållning med Jan Hammarlund, bokbord och kämparglöd! Talare: Alice Mjöhagen (Ung Vänster Gävle), Marita Engström (Kommunalråd), Mario Izquierdo (Läkerolarbetare, Livs), Gin Akgul Hajo (Tolk).

Kl 15.00 Efterfest på Sjömanskyrkan (Musikhuset)
Jan Hammarlund håller konsert och Vänsterpartiet Gävles Ordförande Stefan Pettersson håller tal medan vi samlas i Kajutan och fikar och käkar gott och knyter ihop Arbetarrörelsens viktigaste dag!
Vi serverar en animalisk, vegetarisk och vegansk enkel meny till billiga priser (korv, soppa med tillbehör och fruktsallad) och bjuder på Kaffe och kaka! Välkomna!

Event på facebook.

Sandviken
Samling krysset kl. 13.00.
Tal, musik och uppträdanden. Utdelning av vänsterns kulturpris. Kaffe och vänstertårta.
Arrangörer: Ung Vänster och Vänsterpartiet Sandviken.

Söderhamn
Demonstrationståg från Tribunen till Kulturens Hus. Vi utgår från Tribunen klockan 16.00 och tågar sedan till Ferdinand på Kulturens Hus. Ett ljudligt tåg följt av tal av bland annat Julia Linander, Ung Vänster. Under eftermiddagen kommer det finnas Soppa och Bröd serverat för valfritt pris. Självklart kommer det också finnas kaffe och tilltugg också! Mums! MISSA INTE att Söderhamnsbandet Rostrött kommer även bjuda på härlig musik! Vi är trötta på en växande extremhöger, så nu sker det vi behöver. Enade står vi som ett motgift. Att krossa rasismen är en medborgaruppgift. Ta med era bästa slagord så ses vi på barrikaden!

 

Dalarna

Avesta
Samling:13.00 på gågatan (utanför Coop) där det hålls ett torgmöte
Talare: Kristin Olofsson, förbundsstyrelsen Ung Vänster, Lena Olsson (Riksdagsledamot Vänsterpartiet Dalarna). Musikunderhållning: Barnyard Fury (blugrass-punk-band)

Falun
Samling: Geislerska parken kl. 12:00, avmarsch: 12:15
Återsamling Geislerska kl. 12:45 där årets huvudtalare, Malin Ragnegård (ordf. Kommunal Falun), håller tal. Därefter fortsätter firandet på Gamla Elverket (Ölandsgatan 10)
Talare: Patrik Andersson (Vänsterpartiet Falun), Kjell Sundström (Palestinagrupperna),
Bosse Reen (Homosexuella Socialister), Nommi Nordlund (Ung Vänster Dalarna), Björn Henriksson (Afghanistankommitén)
Musik: Shablon och Gustav & Mattias
Dans: Bojsenburgs Revysällskap (BUS)
(Finns möjlighet att köpa fika och soppa på Gamla Elverket. )
Arrangör: Samling Vänster (Vänsterpartiet Falun, Ung Vänster Falun, Socialistiska Partiet, Palestinagrupperna)

Ludvika
Plats: Foajén Folkets Hus (Carlavägen 24)
Tid: Inledning kl. 12
Talare: Leif Lindström (författare & socialist) och Margareta Cannerfors Stuparich (ordf. Ung Vänster Dalarna).
Utöver talen blir det musikunderhållning av Emmi & Minna Salinas samt matbuffé.

Säter
Med hjärtat till (V)änster samlas arbetarrörelsen i Säter för gemensamt tåg från Rådhustorget till Folkets Hus kl 10.30. Arbetarkommunen bjuder på tal på Folkets Hus och (V) återsamlas på Rådhustorget 13.00 med talare i form av bland annat Sebastian Karlberg, Ung Vänster, Titti Berg från Ludvika samt de lokala talarna Göran Johansson, Sten-Olof Eklund och Fia Wikström. Vänstern bjuder på musik i form av Fusse samt kaffe med korv. Hjärtligt Välkomna!
Värmland

Karlstad
12.00 Samling Soltorget med demonstrationståg
Talare: Susanna Göransdotter, styrelseledamot i Karlstad och representerar Vänsterpartiet i gymnasienämnden
Demonstrationståget går ca. 12.30 med musik av Kils paradorkester
13.00 Återsamling Sandgrundsudden. Talare:
Kalle Larsson, partistyrelseledamot och fd riksdagsledamot
Bodil Murås, ordförande i styrelsen i Karlstad
Coni Ronsten, förbundsstyrelsen Ung Vänster
18.00 Middag och allsång på Café Iris. Ingen anmälan krävs.

Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Ung Vänster och Vänsterpartiet i Karlstad!

 

Örebro Län

Örebro
12.30 – samling i Slottsparken (tåget går: Slottsparken > Slottsgatan > Järnvägsgatan > Storgatan > Drottninggatan > Våghustorget)
13.00 – Avmarsch
13.30 – Ankomst Våghustorget

Tal av Lars Ohly (V) fd partiledare, Malin Tinjan (V) kommunfullmäktigeledamot i Örebro, Ung Vänster mfl.
Musikunderhållning: Yuri Yáñez
Ansiktsmålning för barn

 

Västmanland

Västerås
Samling 14.30 på Fiskartorget. Avmarsch 15.00. Tal och musik på Djäkneberget från ca 15.30
Tal av Kawa Zolfagary (Alliansfritt Sverige, Vita kränkta män), Milian Penahi (Ung Vänster) och Fatima Hassanpour (Iranska Kommunistpartiet Komala).
För musiken står The Blues Experience.
Arrangörer: Vänsterpartiet, Ung Vänster, Iranska Kommunistpartiet Komala, Colombianätverket
Södermanland

Eskilstuna
12.00: Samling på Järntorget i Nyfors. Korta tal av Maria Chergui, kommunalråd (v), Maria Forsberg, ordförande i Eskilstunavänstern och en representant från Ung Vänster.
13.00: Vi går i demonstrationståg till Rademachersmedjorna.
14.00: Musik: Drava
14.25: Tal: Anneli Jordahl, författare
14.50: Musik: Tikkle Me
15.20: Musik: Cecilia Ringkvist Trio
16.00: Slut

Stockholm
Demonstration i Stockholm med Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund under parollerna ”Arbete, Rättvisa, Välfärd” och ”Fristad åt alla”
Samling på Medborgarplatsen kl 12.00
Underhållning: Randiga Rut
Tal: Anton Eriksson – VSF, Ella Coogan – Ung Vänster och Clara Lindblom – Vänsterpartiet
Avmarsch till Kungsträdgården kl 13.00

Program i Kungsträdgården från kl 13.00
Underhållning: Glappkontakt och Anna Siekas mellan kl 13.00-14.00
Talare: Elin Melander – VSF, Johanna Granbom – Ung Vänster, Seluah Alsaati – Vänsterpartiet Storstockholm, Natasja Mrdjanov – Handelsvänstern och Ulla Andersson – Vänsterpartiets 1:e vice ordförande.
Eftermiddagen avslutas av ANAYE!

Event på facebook.

Upplands Väsby
Kl 10:15 samling vid Upplands Väsby station med Väsbyvänstern och Ung Vänster Norrort. På programmet: Invigning av Ung Vänster Norrorts fana. Tal från lokala företrädare.
Kl 11:15 gemensam resa till demonstrationen på Medborgarplatsen med pendeltåg med avgångstid 11:15

Södertälje
Samling vid Maren kl 10.00.
Avmarsch mot Stora Torget 10.45
Tal av Ulla Andersson, riksdagsledamot och ekonomisk talesman för Vänsterpartiet, Staffan Norberg, kommunalråd och Linnea Lööf från Ung Vänster.

Event på facebook.

 

Uppsala län

Uppsala
Demonstrera med Ung Vänster och Vänsterpartiet i Uppsala på Första maj!
I år går vi under parollen ”Vi är människor, inte maskiner – för ett mänskligare arbetsliv”. Vi samlas på Vaksala torg 12:00 för avmarsch 12:45 mot Slottsbacken.

Årets talare:
Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker, Ilona Szatmari-Waldau, kommunalråd, Berit Bengtsson, fackligt-politiska kampanjen, Rikard Engblom, VSF Uppsala. Dessutom underhåller kören Röda Lågan. Försäljning av fika i Slottsbacken.

Enköping
I Enköping börjar vi 9:45. Tal av Lars Ohly och Magnus Ahlkvist. Stora Torget i Enköping.
11:00 ansluter vi till LOs och (S) demo som går till Skolparken, där vi lyssnar på tal från (S) och LO.

 

Östergötland

Norrköping
Samling Nya Torget 11 :00
Avmarsch mot Vasaparken 11:30
Möte i Vasaparken 12:00-14:00
Talare: Rossana Dinamarca, Mona Olsson, VSF och Ung Vänster
Musik: Mjölby Baktaktsorkester

Linköping
1 maj demonstrerar vi som vanligt! Det kommer att bjudas på underhållning och fika finns att köpa för en billig penning.
Samling är på Olof Palmes plats klockan 12.00
Avmarsch 12.30 mot Trädgårdsföreningen.
Möte: Trädgårdsföreningen c:a 13:00
Ta med vänner och bekanta och kom och demonstrera tillsammans med oss!

Motala
Möte i Motala på Stora Torget klockan 11:00-12:00. Sång och musik.
Tal av Ung Vänster, Ida Legnemark och lokala talare bl.a. Anders Andersson och Lena Martens Kalmelid.
Skaraborg

Skövde
Ung Vänster och Vänsterpartiet i Skövde och Skaraborg anordnar 1 Maj-demonstration och möte i Skövde med samling 12.30 på Helenaskolans skolgård, demonstration går till Helensgården där mötet är 13.15. Tal av Hans Linde och Maria Flygare samt en representant från Ung Vänster. Musikunderhållning av Tommy Jonsson! Alla är välkomna!

 

Älvsborg

Mark
Stationsparken i Kinna 11.00-13.00 (vid regn är vi i Kinnaborgssalen)
Tal av Vänsterpartiet och Ung Vänster Mark. Musik av Niklas Blank. Prosa av Bo Scharping
Välkomna!

Allinsås
Vi firar första maj i Alingsås genom att samlas vid lilla torget. Tal håller Jonas Sjöstedt (V) och Alice Book (Ung Vänster Alingsås). Efteråt träffas vi i lokalen på Östra Ringgatan där det bjuds på fika. Välkomma!
Lilla torget klockan 11.

 

Göteborg och Bohuslän

Göteborg
Tider för dagen:
11.00-12.30 Manifestation till minne av de Spanienfrivilliga, Masthuggstorget
13.30-14.00 Samling Andra Långgatan
14.00-15.00 Demonstration
15.00-16.00 Torgmöte Gustaf Adolfs torg

Talare: Jonas Sjöstedt, Juliana Munoz Ung Vänster. På kvällen är det fest på Pustervik som ligger vid Järntorget. Tid: 19-02.

 

Halland

Halmstad
Picassoparken kl. 13:00 (Vid dåligt väder flyttas firandet till Café Strandgatan 20)
Tal av: Olof Björk, Ung Vänster, Mariann Norell, Vänsterpartiet mfl
Underhållning: Negativt Ja (progressiv folkrock), Ronja Möller (estradpoesi)
Korvgrillning och andra aktiviteter

Varberg
14:00-15:00 i Brunnsparken Varberg
Central och lokala talare, Musik och sång av Ole Mo

Falkenberg
Fira första maj med Ung Vänster och Vänsterpartiet. 11.00 kommer det att vara torgmöte på Rörbecksplatsen. Bland annat kommer Ung Vänster Falkenbergs klubbordförande Chitra Abel att tala. Välkommen!

Facebookeventet.

 

Skåne

Malmö
Kl. 11.00 på Möllevångstorget. Tal av Ung Vänster Skånes ordförande Felicia Bromée, Aron Etzler Vänsterpartiet med flera

Lund
Kl. 14.00 på Stortorget Tal av Rode Grönkvist, ordförande Ung Vänster Lund, Aron Etzler Vänsterpartiet med flera

Helsingborg 
Kl. 12:00 på Stortorget. Tal av Ilda Kahrimanovic ordförande Ung Vänster Helsingborg

Kristianstad
Kl. 12.00 på Domustorget. Tal av Shameron Karlsson, Ung Vänster Kristianstad

Skurup
Samling Folkets park 09.30. Avmarsch 10.00. Talar gör bland annat Simon Frohlund från Ung Vänster.

 

Blekinge

Karlskrona
På Onsdag är det arbetarrörelsens Internationella dag: Första Maj. Det är på Första Maj som människor över hela världen tågar, demonstrerar och minns de alla strider vi tagit för allas rätt till ett drägligt liv, samtidigt som vi blickar framåt mot de strider som komma skall. Tåga med oss i Ung Vänster Blekinge och Vänsterpartiet för ett socialistiskt Första Maj, dagen då vi manifesterar att vi är så mycket mer värda än rasism, klassklyftor och könsdiskriminering – Att vi alla skall få tillåtas att vara just människor. Demonstrationståget samlas vid Karlskrona Tågstation klockan 10:00 för att sedan tåga upp till Klaipedaplatsen, där det kommer att finnas kaffe, agitatoriska talare och eldsjälar utan dess like. Är inte detta måhända Sveriges längsta demonstrationståg? Avgångar för Kollektivtrafikens tåg (ej att förväxla med demonstrationståget) är som följande: från Sölvesborgs resecentrum 08.58 passerar Mörrum 09.11, Karlshamn 09.20, Bräkne Hoby 09.35, Ronneby 09.48 och Bergåsa 10.06.

Vi ses på Första Maj!

 

Kronoberg

Växjö
Vänsterpartiet Växjö samlas vid scenen på Storgatan kl 12.00. Där blir det sång o musik av Miranda Murre Eriksson samt tal av Simon Hansson, Ung Vänster. Kl 12.30 demonstrerar vi och samlas sedan på Palladium kl 13.00, där Eva-Britt Svensson är huvudtalare. Mer sång o musik samt kort tal av Zinar Canpolat, som berättar om sin tioåriga Resa i Sverige. Det blir också poesi med Erica Engdahl. Alla hjärtligt välkomna!

 

Ung Vänster fördömer beslutet att stänga ned Ernais hemsida

Under lördagen beslutade en spansk domstol att stänga ned den baskiska organisationen Ernais hemsida. Ernai är en nybildad socialistisk och feministisk ungdomsorganisation, som kämpar för ett självständigt Baskien.

Ung Vänster fördömer beslutet att stänga ned Ernais hemsida. Den politiska utvecklingen i Baskien och att den spanska regeringen sätter demokratin på undantag är djupt oroande. Rätten att organisera sig är en grundläggande princip i en demokrati och något som därför borde vara okränkbart. Ung Vänster uttrycker sin solidaritet med Ernai, säger Kristin Olofsson, ordförande för Ung Vänsters internationella utskott.

Trots att Ernai är en nybildad organisation har Ung Vänster ett utvecklat samarbete med dem. Under påskhelgen deltog representanter från Ung Vänster på en stor ungdomsfestival som Ernai ordnade.

In english:

The Young Left of Sweden condemns the decision to close down the website of ERNAI

This Saturday a Spanish court decided to close down the website of the Basque organization ERNAI. ERNAI is a newly formed socialist and feminist youth-organization, that works for an independent Basque Country.

The Young Left of Sweden condemn the decision to close down the website of ERNAI. We are deeply worried about the political development in the Basque country. The right to organize is a basic principle in a democracy and ought to be inviolable. The Young Left of Sweden express their solidarity with ERNAI, says Kristin Olofsson, the chairman of the International Committee of the Young Left of Sweden.

Although Ernai is a newly formed organization, the Young Left of Sweden has a well-developed cooperation with them. During Easter representatives from the Young Left of Sweden took part in a youth-festival that Ernai arranged.

Sida 48 av 249« Första...102030...4647484950...607080...Sista »